Norges arktiske universitetsmuseum 150 år

Det er i år 150 år siden Tromsø Museum ble etablert. Dette blir markert gjennom hele 2022 med nye utstillinger, arrangementer og en stor folkefest i oktober.

Bygning Museumsutstilling
Den første bygningen som ble tatt i bruk til museumsutstilling var oppført i 1894. Før den tid var museet i leide lokaler i Baptistkirken i Strandskillet. Foto: Norges arktiske universitetsmuseum
Publisert: 21.01.22 13:10 Oppdatert: 21.01.22 13:29
Arktis Historie Kunst og kultur Naturvitenskap Om UiT Urfolk Tromsø

Takket være iherdig innsats fra mange vitenskapsinteresserte mennesker, ble Tromsø Museum etablert 16. oktober 1872. Bak lå erkjennelsen om at det ikke var nok med sommerekspedisjoner sørfra når man skulle utforske Nord-Norge og de arktiske områdene. Det var behov for en egen vitenskapelig institusjon i nord som kunne utforske, samle og dokumentere denne delen av verden; både natur, forhistorie og levende kultur.

Solid verdigrunnlag

Før museet ble etablert, var det store deler av naturen i nord som ikke var studert eller vist interesse for, og flere landområder i Arktis var ennå ikke kartlagt. Dette skulle museet være med på å forandre. Selv om museet ikke var så stort i 1872, var det ambisiøst. Det er det fortsatt, sier direktør ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag ved UiT, Lena Aarekol:

Portrett Lena Aarekol
Lena Aarekol er direktør ved UMAK. Foto: UiT

– Norges arktiske universitetsmuseum har et solid verdigrunnlag som vi tar med oss videre de neste 150 årene. Vi er, og skal fortsette å være, en av de viktigste arenaene for deling av kunnskap til et bredt publikum, sier Aarekol.

 Jubileumsfrimerke

Planene for jubileumsåret er også ambisiøse. I løpet av året åpnes det fem nye utstillinger som alle er egenproduserte. Utstillingene er basert på både aktuell forskning og «gull» fra museets samlinger. Det planlegges også en rekke arrangementer, og jubileumsåret toppes med en folkefest på selve dagen, 16. oktober. Dessuten har Posten valgt å gi ut et eget jubileumsfrimerke tilegnet Norges arktiske universitetsmuseum.

Museet var Nord-Norges første vitenskapelige institusjon og ble 1. januar 1976 en del av Universitetet i Tromsø.

– Museet skal fortsette å være et sted for forskning med stor bredde og engasjert formidling. Kunnskapen skal deles, og det skal vi feire i 2022 med markeringer på alle våre besøksenheter, sier Aarekol.

Følg oss gjerne gjennom jubileumsåret!

Publisert: 21.01.22 13:10 Oppdatert: 21.01.22 13:29
Arktis Historie Kunst og kultur Naturvitenskap Om UiT Urfolk Tromsø
Vi anbefaler