UiT starter lærerutdanning i Harstad

UiT Norges arktiske universitet lyser ut 30 studieplasser i grunnskolelærerutdanning 1–7 i Harstad, med opptak høsten 2022. UiT jobber samtidig med finansiering for å opprette tilsvarende tilbud på Finnsnes i 2023 og i Narvik i 2024.

Campus Harstad
UiT i Harstad får 30 nye studieplasser fra høsten 2022. Foto: Tomas Rolland/UiT
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 01.12.21 13:28 Oppdatert: 01.12.21 13:33
Om UiT Pedagogikk Studentliv / Studier

– Vi vet at landsdelen har utfordringer med å rekruttere kvalifiserte lærere, særlig på de laveste skoletrinnene. Dette er et konkret tiltak for å utdanne flere gode lærere og gi et forutsigbart og langsiktig tilbud i og for Nord-Norge, sier Kathrine Tveiterås, prorektor for utdanning ved UiT.

Utformingen av lærerutdanningen som nå lyses ut, bygger på erfaringene fra Alta, med en kombinasjon av fysiske og digitale samlinger, og legger dermed til rette for at flere kan utdanne seg der de bor.

Kathrine Tveiterås er prorektor for utdanning ved UiT.
Kathrine Tveiterås er prorektor for utdanning ved UiT. Foto: David Jensen/UiT

– Vi øker satsingen på fleksible studier, og dette gjør vi sammen med vertskommunene. Vi har god erfaring med å tilby samlingsbasert lærerutdanning i Finnmark, og nå er vi glad for at vi i første omgang kan gi det samme tilbudet ved campus i Harstad, sier Tveiterås.

I samarbeid med kommunene Harstad, Senja og Narvik legges det opp til opptak ett sted av gangen, med oppstart i Harstad i 2022, og på Finnsnes i 2023 og i Narvik i 2024 hvis finansieringen går i orden. Det vil bli tatt opp 30 studenter i året. Studentene går alle sine fem år der de blir tatt opp.

Trenger finansiering

Studietilbudet lyses ut i Harstad samtidig som det jobbes med å få på plass finansiering til en permanent modell. Universitetsstyret har bevilget penger for å komme i gang. Målet er å ha rullerende opptak i kommunene Harstad, Senja og Narvik, og på den måten sikre langsiktighet og forutsigbarhet.  

– Dette initiativet svarer på regjeringens ambisjoner om utdanninger som møter regionale kompetansebehov. Vi har derfor tro på at vi i samarbeid med vertskommunene skal få på plass finansiering, sier Tveiterås.

Lærerutdanningen kommer hjem

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) er veldig fornøyd med at universitetsstyret har gitt ILP og Harstad kommune denne muligheten.

– Vi på ILP ser fram til å starte detaljplanleggingen fram mot oppstart til høsten, sier instituttleder Siw Skrøvset.

– UiT i Harstad har spesialisert seg på å ta imot studenter på fleksible og samlingsbaserte utdanninger. Vi vet at behovet er stort, og at både kommunen og campusen vil gjøre sitt ytterste for å bidra til et best mulig opplegg for studentene, sier viserektor Bård Borch Michalsen ved UiT.

Han peker på at UiTs opprinnelse kommer fra nettopp lærerutdanning.

– Historien til UiT Norges arktiske universitet startet da lærerseminaret på Trondenes ble etablert i 1826, så vi kan godt si at lærerutdanningen nå kommer hjem, sier Michalsen.

Læring på mange arenaer

Studiemodellen det legges opp til har fem læringsarenaer: samlinger, digital undervisning, lokale arbeidsgrupper, individuelt arbeid, og praksis. Denne kombinasjonen vil bidra til å sikre lokal og regional rekruttering, bygge gode lokale studiemiljøer, og samtidig gi studentene tilgang til hele det relevante fagmiljøet ved UiT.

Studentaktive læringsformer som også legger til rette for ferdighetstrening vil bli vektlagt. Den digitale undervisningen vil samkjøres med undervisningen i Alta, mens samlinger og praksis vil foregå lokalt. Det skal utvikles gode praksisavtaler med skoler i studentenes hjemkommuner. 

Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 01.12.21 13:28 Oppdatert: 01.12.21 13:33
Om UiT Pedagogikk Studentliv / Studier
Vi anbefaler