UiT sentral partner i avtale mellom Norge og Ghana om forvaltning av havressurser

Eksperter på havrett ved UiT Norges arktiske universitet skal hjelpe Ghana å forvalte naturressursene utenfor den vestafrikanske kysten. Denne uka ble den viktige avtalen om samarbeid signert i Accra.

Tre personer signerer avtale i Ghana
Avtalen mellom Norge og Ghana om forvaltning av havressurser, ble signert av professor Naba Aba Appiah Amfo, visekansler, University of Ghana, Bjørg Sandkjær, statssekretær, Utenriksdepartementet og Bård Vegar Solhjell, direktør Norad. Foto: Espen Røst, Bistandsaktuelt
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 26.11.21 14:20 Oppdatert: 26.11.21 15:14
Bærekraft Hav

Det fireårige prosjektet er støttet av Norad, direktoratet for utviklingssamarbeid. Norsk senter for havrett ved UiT og Universitetet i Ghana er partnere i prosjektet. Målet er å bygge kapasitet på undervisning, forskning og implementering av havrett- og havforvaltning i Ghana.

– Havrett en felles interesse

– Norge har blitt et av verdens rikeste land, mye takket være naturressurser fra havet; fisken, oljen og gassen vår. De fleste nordmenn tar for gitt at dette er norske ressurser som vi har en naturlig rett til å høste av. Men dette var slett ingen selvfølge før vi fikk FNs havrettstraktat i 1982. Norge vet hvor stor rolle havretten spiller i å utvikle en kyststat. Dette er en strategisk viktig avtale fordi vi trenger å bygge denne type kunnskapssenter for å lykkes med en god forvaltning av havet. Vi har et felles hav, og det å implementere havretten er i vår felles interesse, sier Bård Vegar Solhjell, direktør i Norad.

Bård Vegar Solhjell, direktør i Norad.
Foto: Espen Røst, Bistandsaktuelt

– Klare regler viktig

Statssekretær Bjørg Sandkjær i Utenriksdepartementet var også til stede da avtalen ble signert i Accra:

– Klare regler for hvordan vi forvalter havet er viktig for å sikre like muligheter. Alle land og fiskerinæring i stor og liten skala, skal ha mulighet til å høste av havets verdier på en bærekraftig måte. Å bygge kapasitet, kompetanse og sterke institusjoner er avgjørende skal vi lykkes med det, sier Sandkjær.

Samarbeid om forskning og utdanning

Norsk senter for havrett ved UiT er partner med Universitetet i Ghana i avtalen. Senteret i Tromsø er et av verdens fremste miljøer på internasjonal havrett, og ser fram til samarbeidet med Ghana.

Professor Tore Henriksen, direktør ved Norsk senter for havrett. Foto: Trude Haugseth Moe

– Dette er et veldig interessant initiativ fra Universitetet i Ghana. For få år siden ble det påvist store oljeforekomster utenfor kysten, som har vekket interessen for å styrke kompetanse deres innen havrett. Vårt bidrag i samarbeidet vil være å bistå med å utvikle relevante studieprogrammer, samarbeide om forskning, samt å legge til rette for utveksling av forskere og studenter mellom de to sentrene. Samarbeidet med forskere i et afrikansk land vil dessuten berike havrettsforskningen i Tromsø ved at vi får innsikt i andre perspektiver enn de vestlige som tradisjonelt har dominert havrettslig forskning, sier professor Tore Henriksen, direktør ved Norsk senter for havrett.

– Den blå økonomien er undervurdert

Fisk er den viktigste proteinkilden for rundt 30 prosent av befolkningen i verdens fattigste land. Ressursene i havet er viktige både for landets skatteinntekter, levebrødet for lokalsamfunn, matvaresikkerhet og ernæring.

– Dette samarbeidet med Norge har stor merverdi. Begge er havnasjoner, og vi har en lang historie med samarbeid på fiskerifeltet. Den blå økonomien, ressursene fra havet, er undervurdert. Det er mye mer ressurser vi kunne utnyttet fra havet og veldig mange arbeidsplasser som kan skapes i den omfattende verdikjeden. Og det er mulig å gjøre det på en bærekraftig måte, det er derfor det er så viktig med mye kompetanse og godt regelverk. Med UiT kan vi samarbeide både om undervisning, forskning og innspill til ny politikk, sier rektor ved University of Ghana School of law, professor Raymond Atuguba.

Dette prosjektet er en del av Norads NORHED-program.

Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 26.11.21 14:20 Oppdatert: 26.11.21 15:14
Bærekraft Hav
Vi anbefaler