Toppkarakter til UiTs rettsvitenskaplige forskning

Norges forskningsråd har evaluert forskningen ved institusjoner som har rettsvitenskap som en vesentlig del av sin virksomhet. Det juridiske fakultet ved UiT har også vært under lupen. 

bygg jurfak tromsø
TOPPKARAKTER: Rettsforskningen ved juridisk fakultet ved UiT er evaluert og får mye skryt fra evalueringskomiteen. Foto: /UiT
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 25.11.21 12:00 Oppdatert: 25.11.21 12:58
Arktis Bærekraft Lov og rett Om UiT Urfolk Tromsø

Det betyr at både kvaliteten på forskningen, relevansen for utdanning og samfunnsbidraget er vurdert for Det juridiske fakultet ved UiT. Forskningsrådet slår fast at hovedmålet med evalueringen er å vurdere kvaliteten på norsk rettsvitenskapelig forskning. Også rammebetingelsene for rettsvitenskaplig forskning i Norge er belyst, og rådet har sett på den relevansen rettsvitenskaplig forskning har for sentrale samfunnsområder, heter det på Forskningsrådets nettsider.

Evalueringen skal resultere i anbefalinger til institusjonene, Forskningsrådet og departementene.

Svært godt fornøyde

Dette er et sammendrag av evalueringen av UiTs rettsvitenskaplige forskning:

«Komiteen er svært fornøyd med å se hvordan fakultetet har implementert anbefalingene fra 2009-evalueringen. Fakultetets visjon gjenspeiler dets virksomhet. Komiteen var svært fornøyd med sterk forskningskomponent i fakultetets studieprogram og undervisningsform.»

Utdanningen fakultetet sørger for til fremtidige jurister er sterkt forskningsbasert, og har som hovedmål å tjene det norske samfunn. Komiteen er svært glad for å konstatere at fakultetets ph.d.-program og prosedyre ser ut til å være veldig godt designet, heter det blant annet.

«Det nære samarbeidet mellom fakultetet og andre fakulteter er meget tilfredsstillende, og verdsatt av fakultetets vitenskapelige ansatte. Komiteen er imponert over fakultetets fokus på tverrfaglige studier, samtidig som den imøtekommer forskningskunnskapen og ekspertisen til de enkelte ansatte. Det er også en høy grad av samarbeid mellom forskningsmiljøer og Norsk senter for Havretten (NCLOS), som utvalget finner tilfredsstillende.»

Stolt rektor ved UiT

Rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Dag Rune Olsen, er stolt over resultatene som Det juridiske fakultet har nådd i evalueringen.

– Evalueringen av Det juridiske fakultet ved UiT viser den sterke posisjonen den rettsvitenskapelig forskningen ved UiT Norges arktiske universitet har. Fakultetets publiseringsresultater og den utdanningen som tilbys fremtidige jurister får svært god omtale i evalueringen, og dette er noe vi er svært stolte over og setter stor pris på, sier Olsen. 

 Dekan ved juridisk fakultet, Lena Lauritsen Bendiksen er veldig fornøyd med evalueringen.
Dekan ved Det juridiske fakultet, Lena Lauritsen Bendiksen er veldig fornøyd med evalueringen. Foto: UiT

Dekan Lena Lauritsen Bendiksen ved Det juridiske fakultet er glad for komiteens kommentarer:

– Vi er veldig fornøyde med at arbeidet vi har gjort  anerkjennes av komiteen, og vi er glade for at innsatsen mot eksternfinansiering, internasjonal publisering og tverrfaglighet fremheves. Vi er også glade for at komiteen fremhever Norsk senter for havrett som et miljø som driver «research quality to the highest possible level». Vi får i tillegg nyttige kommentarer og anbefalinger som styrker vår tro på vårt arbeid med forskergruppene, i tillegg til at vi oppfordres til å bli mer synlige nasjonalt og internasjonalt, sier dekan Bendiksen. 

Sterkt internasjonalt samarbeid

De legger videre til at Det juridiske fakultet ved UiT har etablert et samarbeid som er sterkt både internasjonalt og i nordisk sammenheng. Videre understreker evalueringen at fakultetets publiseringsresultater har vært over UiT-gjennomsnittet gjennom hele evalueringsperioden.

«Fakultetet produserer forskning av høy akademisk og vitenskapelig kvalitet, som reflekterer ekspertkunnskap i forskningsområder ved senteret og forskningsgruppene. Publikasjonene er nyskapende, og viser kunnskap om teori og praksis. Fakultetets suksess med å publisere i anerkjente internasjonale tidsskrifter og forlag siden forrige evalueringsperiode er spesielt prisverdig.», heter det i evalueringen.

Det er de seks institusjoner fra universitets- og høgskolesektoren som har valgt å bli med i evalueringen:

 • Handelshøyskolen BI, Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Universitetet i Agder, Handelshøyskolen, Institutt for rettsvitenskap
 • Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
 • Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
 • Universitetet i Sørøst-Norge, Handelshøyskolen, Institutt for økonomi, markedsføring og jus
 • UiT Norges arktiske universitet, Det juridiske fakultet

Evalueringskomité

En evalueringskomité er nedsatt av Forskningsrådet for å vurdere de innsamlede dataene og gi anbefalinger til den enkelte institusjon og til nasjonale myndigheter som Forskningsrådet og departementene. Evalueringskomiteen er satt sammen etter innspill fra miljøene som skal evalueres.

Evalueringskomiteen har kompetanse på rettsvitenskapens hovedområder og ulike sider ved organisering og ledelse av forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Komiteen består av 7 medlemmer om er knyttet til institusjoner i utlandet som driver med rettsvitenskapelig forskning:

 • Henrik Palmer Olsen, Københavns Universitet, Danmark (leder)
 • Hanne Søndergaard Birkmose, Aarhus Universitet, Danmark
 • Sten Bønsing Aalborg Universitet, Danmark
 • Malgosia Fitzmaurice, Queen Mary University of London, Storbritannia
 • Anna-Sara Lind, Uppsala Universitet, Sverige
 • Jens Scherpe, University of Cambridge, Storbritannia,
 • Karsten Åstrøm, Lunds universitet, Sverige

Oppfølging av evalueringen

Hver enkelt institusjon vil ha ansvar for å følge opp anbefalingene som gjelder egen institusjon. Forskningsrådet vil benytte evalueringens vurderinger og anbefalinger i utviklingen av finansieringsvirkemidlene og i rådgiving overfor departementene. Basert på evalueringens anbefalinger vil Forskningsrådet også drøfte med institusjonene om det er behov for tiltak på nasjonalt nivå.

Slik foregår evalueringen – protokollen finner du her

Se evalueringsseminaret i zoom-opptak her

Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 25.11.21 12:00 Oppdatert: 25.11.21 12:58
Arktis Bærekraft Lov og rett Om UiT Urfolk Tromsø
Vi anbefaler