Storpolitikk for små stater

Er USA for dominerende i kampen om herredømmet over ressursene i Arktis? Hvorfor snakker ingen pent om Russland og Kina?

Soldat våpen patrulje
SPENNING OG AVSPENNING: Naboforholdene i Nordområdene og de små statenes rolle i storpolitikken får fokus under symposiet. Foto: /Forsvaret
Portrettbilde av Kveseth, Magne Christian Øvren
Kveseth, Magne Christian Øvren magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 22.11.21 09:00 Oppdatert: 22.11.21 10:01
Arktis Hav Lov og rett Om UiT Reiseliv Urfolk Tromsø Alta

Kan små stater utgjøre en forskjell i et Arktis i endring, slik Norge gjorde i forholdet mellom Vesten og Sovjetunionen under den kalde krigen? Kort fortalt, kjenner vi i dag oppskriften på avspenning og utvikling?

Dette er noen av de mange spørsmålene som blir belyst når forskere fra «hele verden» samles til symposium i Akureyri, i Oslo, i Tromsø og Alta. Kan vi lære noe etter USAs tilbaketrekking av sine militære styrker fra Afghanistan og hvordan er forholdet mellom Kina og Myanmar.

Internasjonal erfaring

Gunnar Rekvig som er førsteamanuensis ved Institutt for reiseliv og nordlige studier ved UiT er tilrettelegger for symposiet. Han har en doktorgrad i internasjonale og regionale studier fra Tokyo universitet. Rekvig har det såkalte Nansen-professoratet i arktiske studier ved Akureyri universitet.

Rekvig Nansenprofessoratet
VIKTIGE SPØRSMÅL: Gunnar Rekvig som innehar Nansenprofessoratet ved Universitetet i Akureyri i Island og er ansatt som førsteamnuensis ved Institutt for reiseliv og nordlige studier ved UiT har ansvaret for symposiene. Foto: /Uarctic

Da Rekvig ble utpekt til Nansen-professoratet ble det lagt vekt på hans forskningsinteresser som inkluderer internasjonal politikk i Nordens el av Arktis som er Nord-Atlanterhavs- og Barentsregion. Det ble særlig lagt vekt på historiske og samtidige perspektiver innen fred og tillitsbygging innenfor dette området, med lærdom for fred og sikkerhet i Nordøst-Asia i dag. Forskningen som Rekvig utfører, ligger er i forkant av fredsforskningen i Nord-Atlanteren og Arktis og er av sentral politisk verdi for både islandsk og norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, het det i Akureyri-universitetets begrunnelse.

For mye med USA

– Det er et særdeles stort Amerika-fokus i Norge og Nord-Norge i dag. I spørsmålet om hvilke funksjoner små stater kan ha i tillitsbyggingen mellom stormaktene må man etter mitt skjønn ta hensyn til at Arktis er i endring. Arktis er et globalt anliggende hvor man ikke kan utelukke Russland og Kina. Derfor kan det være viktig å se på den rollen Norge spilte som tillitsbygger mot Sovjetunionen under den kalde krigen. Jeg tror man kan kople Barentsregionen til det Nordatlantiske hvor de små statene er balanserende faktorer. For å sette det hele i sammenheng, ønsker jeg å trekke inn et Sørøst-Asiaperspektiv. Amerikanerne hamrer løs på kineserne og hevder Kina sitter ei slags gjeldsfelle. Dette stemmer ikke og det jeg ønsker i samband med symposiet, er å sette fingeren på at USA slik stormakten agerer, skaper mer konflikt enn fred i verden, sier Gunnar Rekvig.

Topper laget

Det er en imponerende samling forskere som deler sine erfaringer og synspunkter under symposiet som har denne rekka med innledere:

Small States and Great Powers Balancing – UiT Norges arktiske universitet

14:00 Stein Tønnesson, Introduction

14:05 Gunnar Rekvig, Nansen Professor, the University of Akureyri

Trust in the Nordic Arctic?

14:15 Mariia Kobzeva, Postdoc, UiT the Arctic University of Norway

Regime Change in the Arctic and the Role of China

14:25 Kenji Isezaki, Professor of Peace and Conflict Studies, Tokyo University of Foreign Studies, Tokyo, Japan

Which Side Are You On?  United States’ Unconditional Exit from Afghanistan and Its Effect on Global and Regional Polarity

14:35 Stein Tønnesson, Research Professor, PRIO

Myanmar’s China Dilemma and China’s Dilemmas in Myanmar

14:45 Tone Bleie, Professor, UiT the Arctic University of Norway

Nepal’s Strategic Geography in the Context of Great Power Rivalry

14:55 Desmond Molloy, Adjunct Professor, Pannasastra University, Phnom Penh, Cambodia

Small State Leverage in the Presence of Power

15 minutes break.

15:20 Discussion and Q&A

16:00 Symposium ends

Symposiet i Tromsø 25. november

Symposiet i Alta 27. november

Kveseth, Magne Christian Øvren magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler