Professor John Walsh mottar Mohnprisen 2022

John E. Walsh er tildelt Mohnprisen 2022 for sin kontinuerlig ledende rolle i å skape en felles forståelse av hvordan havisens dynamikk knytter seg til pågående endringer, inkludert ekstreme regionale hendelser, i hele det arktiske systemet.

John E. Walsh
John E. Walsh. Foto: Laura Walsh
Portrettbilde av Aarskog, Karine Nigar
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 12.11.21 14:15 Oppdatert: 10.10.22 09:19
Arktis Bærekraft Klima

Vinneren ble kunngjørt på Framsenteret i Tromsø fredag ​​12. november 2021, av rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Dag Rune Olsen. 

– Våre varmeste gratulasjoner går til John E. Walsh. Han har lært oss at kobling av alle elementer i et system er avgjørende for å forstå og forutsi fremtiden. Denne integrerte tilnærmingen, ved hjelp av observasjoner og modeller, har gjort ham i stand til å utvide arktiske fenomener til globale påvirkninger, samt gjenkjenne ekstremvær og miljøhendelser som er spesifikke for de distinkte områdene i Arktis. Vi gleder oss til å se professor Walsh her i Tromsø i januar, sier Olsen.

Her kan du se hele kunngjøringsseremonien i opptak: 

The Mohn Prize 2022 from Result UiT on Vimeo.

Prisutdelingen finner sted under Arctic Frontiers-konferansen i Tromsø, 31. januar–3. februar 2022.

– Jeg vil uttrykke min oppriktige takknemlighet for Mohn-prisen. Da jeg ble informert, ble jeg lamslått og ydmyk. Mohnprisen er Arktis mest prestisjefylte pris, og jeg håper å yte den rettferdighet, gjennom de enorme mulighetene den gir, sier John Walsh.

Se hele videohilsenen hans her:

Utvalgets uttalelse

Formålet med Mohnprisen er å anerkjenne fremragende forskning knyttet til Arktis.

– Samtidig tar prisen også sikte på å sette spørsmål som er sentrale for den videre utviklingen av Arktis på den nasjonale og internasjonale dagsorden, sa professor emérita Synnøve des Bouvrie, som er preses for Academia Borealis, Nord-Norges Vitenskapsakademi.

Styringskomiteen for Mohnprisen fremhever Walsh som en innflytelsesrik forsker som generer ny, banebrytende kunnskap om det skiftende arktiske klimasystemet som har høy verdi utenfor det vitenskapelige samfunnet. Komiteen understreker viktigheten av bredden og dybden i Walsh sitt bidrag og mener det er avgjørende for vår forståelse av den fremtidige utviklingen av Arktis.

Pioner innen klimaforskning

Walsh har vært banebrytende når det kommer til å koble observasjonsbaserte, flerdimensjonale klima-is-atmosfæriske sirkulasjonsmodeller med globale klimamodeller for å avsløre den kritiske rollen Arktis har i det globale systemet. Denne kunnskapen har blitt formidlet nasjonalt og internasjonalt til beslutningstakere og et generelt publikum via innflytelsesrike vitenskapelige rapporter, tverrfaglige vurderinger og offentlige presentasjoner.

Walsh sin forskning viser hvordan fremtidig utvikling av Arktis avhenger av vår evne til å forstå sammenhengene mellom alle komponentene i det arktiske systemet, fra havet og atmosfæren til is, land og mennesker i nord.

Om prisvinneren

John E. Walsh er sjefforsker ved University of Alaska Fairbanks International Arctic Research Center og en av lederne for klimaekspertgruppen til Arctic Monitoring and Assessment Programme. Han er en av de mest aktive arktiske forskerne innen arktiske miljøendringer.

Walsh sin imponerende vitenskapelige rekord, med over 300 fagfellevurderte publikasjoner, er jevnlig preget av innsiktsfulle ene- og førsteforfattede artikler som utdanner bredt og fremhever fruktbare forskningsretninger. Han jobber på tvers av vitenskapelige disipliner, og publiserer med et stort antall medforfattere fra mange land.

Han var hovedforfatter for kryosfærekapittelet i Arctic Climate Impact Assessment (ACIA, 2005), Polar Regions-kapittelet i IPCCs fjerde vurderingsrapport (AR4, 2007), kapitlene for arktisk klima og modellering av snø, vann, is og Permafrost i den arktiske rapporten (SWIPA, 2011) av Arctic Monitoring and Assessment Program (AMAP) til Arktisk råd, kapittelet "Our Changing Climate" og sentrale vedlegg i den tredje amerikanske nasjonale klimavurderingsrapporten (2014), og Arktis Kapittelet om ekstreme hendelser i AMAPs klimaoppdateringsrapport (2021).

Om Mohnprisen

Den internasjonale Mohnprisen for fremragende forskning knyttet til Arktis (Mohnprisen) er etablert i samarbeid mellom Academia Borealis, Nord-Norges Vitenskapsakademi (NNVA), Tromsø Forskningsstiftelse (TFS), og UiT Norges arktiske universitet (UiT). Prisen er på 2 millioner NOK og deles ut annet hvert år.

Prisen er oppkalt etter Henrik Mohn (1835–1916), som regnes som grunnleggeren av norsk forskning innen meteorologi og fysisk oseanografi.

Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 12.11.21 14:15 Oppdatert: 10.10.22 09:19
Arktis Bærekraft Klima
Vi anbefaler