Kan hjerteinfarkt utløse posttraumatisk stressyndrom?

Selv om stadig flere overlever hjerteinfarkt, opplever mange pasienter at de har vært i livsfare. Det kan utløse stressrelaterte etterreaksjoner og posttraumatisk stressyndrom (PTSD).

Hjerne og hjerte-illustrasjon
Tromsøundersøkelsen ser på sammenhengen mellom hjerteinfarkt og mulig posttraumatisk stressyndrom. Foto: Mostphotos
Portrettbilde av Aarskog, Karine Nigar
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 22.10.21 13:54 Oppdatert: 22.10.21 14:09
Helse og velferd

For noen mennesker vil det å ha opplevd hjerteinfarkt ha innvirkning på livskvaliteten, og reaksjonene i etterkant kan være så krevende å leve med at det gir diagnosen PTSD. Det viser datainnsamlingen «En studie av psykiske ettervirkninger etter hjerteinfarkt», som er gjort i regi av Tromsøundersøkelsen.

Prosjektleder Geir Lorem ved Institutt for psykologi, UiT.
Prosjektleder Geir Lorem ved Institutt for psykologi, UiT. Foto: UiT

– Flere av deltakerne i Tromsøundersøkelsen har opplevd hjerteinfarkt tidligere. Vi ønsket å studere om disse deltakerne opplever PTSD, men også å se nærmere på hva som har skjedd etter infarktet, sier prosjektleder Geir Lorem ved Institutt for psykologi, UiT.

Mange ønsker å bidra

Derfor er 150 deltakere fra Tromsøundersøkelsen som har hatt hjerteinfarkt invitert til å delta i studien. Nesten halvparten av deltakerne som ble kontaktet, samtykket til intervju, og så langt er det gjennomført kliniske undersøkelser og kvalitative intervju med 58 av dem.

– I invitasjonen til deltakerne var vi tydelige på at vi ønsket å komme i kontakt med flest mulig, også de som føler de har lagt erfaringen bak seg, sier Lorem.

Deltakerne blir intervjuet av en forsker med bakgrunn som klinisk psykolog. De blir spurt om sine erfaringer med å få hjerteinfarkt og hva de tenker om egen psykiske helse, hvordan de har blitt møtt av helsevesenet, hva de har behov for og hva som kunne gjort det enklere å tilpasse seg livet etter hjerteinfarktet. Det blir også gjennomført en undersøkelse for PTSD. En av dem som gjennomfører intervjuer med deltakerne er forsker og psykolog Eva Therese Næss ved Institutt for psykologi, UiT.

Forsker og psykolog Eva Therese Næss
Forsker og psykolog Eva Therese Næss. Foto: UiT

– I studien snakker vi med deltakere i Tromsøundersøkelsen som fikk infarkt for lang tid siden, og vi finner at noen av deltakerne oppfyller kriteriene for PTSD. Vi undersøker da om PTSD skyldes hjerteinfarkt alene, eller en kombinasjon av livsbelastninger. Vi ser også nærmere på hva slags behandling eller tilbud deltakerne har fått. Samtidig vil vi undersøke de som har hatt vansker, men kommet seg igjennom det. Vi ønsker å lære om deltakernes erfaringer på godt og vondt, sier Næss.

Følger opp med traumebehandling

Hun forteller at de deltakerne som oppfyller kriteriene for PTSD, og som ønsker det, får hjelp til henvisning. I dag finnes det ikke et systematisk tilbud, selv om man vet at psykoterapi raskt kan forbedre livssituasjonen til pasientgruppen betydelig.

– Intervjuene gjør oss i stand til å utarbeide gode veiledninger til fastleger og helsepersonell slik at de kan yte en støtte som oppleves meningsfull over tid for de som har gjennomgått et hjerteinfarkt. På sikt håper vi å etablere et senter for traumebehandling med fokus på sykdomstraumer, avslutter Næss.

Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 22.10.21 13:54 Oppdatert: 22.10.21 14:09
Helse og velferd
Vi anbefaler