Disse får tilbud om lederstillinger ved UiT

Universitetsstyret ved UiT Norges arktiske universitet behandlet i dag innstillingene og fattet vedtak om hvem som tilbys tilsetting i dekanstillingene ved seks fakultet og direktørstillingen ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag.

Illustrasjonsbilde av campus Tromsø
En kald oktobermorgen på campus Tromsø. Foto: David Jensen
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 21.10.21 16:51 Oppdatert: 21.10.21 20:47
Om UiT

– Vi er godt fornøyde med å kunne tilby lederstillingene til disse dyktige kandidatene og ser frem til å få de med på laget videre, sier Dag Rune Olsen, rektor ved UiT Norges arktiske universitet.

Stillingene blir tilsatt med virkning fra 1. januar 2022. De er alle på åremål for fire år, med mulighet for tilsetning i ytterligere to fireårsperioder etter utlysning.

Da fristen gikk ut var det flere søkere til stillingene.

Rektors ledergruppe

I tillegg til de nytilsatte lederne vil rektors ledergruppe fra 1.1.2022 bestå av prorektor for forskning og utdanning, Camilla Brekke, prorektor for utdanning, Kathrine Tveiterås, to viserektorer (tilsetting skjer senere), direktør for universitetsbiblioteket, Johanne Raade og UiTs administrasjonssjef (tilsetting skjer senere).

Disse får tilbud om stilling:

Dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

  • Jørgen Berge (50), professor, Tromsø

Dekan ved Fakultet for helsevitenskap

  • Michael Bretthauer (51), professor, Universitetet i Oslo, Bærum

Dekan ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

  • Anne Britt Flemmen (61), instituttleder, Tromsø

Dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

  • Bjørn R. Sørensen (55), instituttleder/professor, Narvik

Dekan ved Det juridiske fakultet

  • Tore Henriksen (56), professor, Tromsø

Dekan ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi

  • Arne Smalås (60), dekan, Tromsø

Direktør ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

  • Lena Aarekol (51), direktør, Tromsø
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 21.10.21 16:51 Oppdatert: 21.10.21 20:47
Om UiT