– Viktig satsing på forskning og utdanning i Barentsregionen

UiT er i førersetet for utdanning og forskning i Barentsregionen. Det viser programmet for webinaret om en kunnskapsbasert region som arrangeres mandag 18. oktober i regi av det norske Utenriksdepartementet. Finske, russiske og svenske politikere og forskere deltar på nett.

Rektor Dag Rune Olsen
VIKTIG: Rektor ved UiT, Dag Rune Olsen, er tydelig på viktigheten av forsknings- og utdanningssamarbeid i Barentsregionen. Foto: UiT
Portrettbilde av Kveseth, Magne Christian Øvren
Kveseth, Magne Christian Øvren magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 15.10.21 09:55 Oppdatert: 18.10.21 08:12
Arktis Bærekraft Reiseliv Samfunn og demokrati Urfolk Økonomi Tromsø Alta Kirkenes

Rektor ved UiT, Dag Rune Olsen slår fast at samarbeidet om utdanning og forskning i nordområdene gir en betydelig gevinst for akademia.

Samarbeid gir resultater

– Det er helt tydelig at det arbeidet som legges ned ved UiT for å styrke samarbeidet om utdanning og forskning på tvers av landegrensene gir resultater, sier Olsen.

monument russland frigjøring
MURMANSK: Deltakere i webinaret kommer blant annet fra Murmansk, der denne statuen er plassert på en høyde for å markere kampen mot nazistene under siste krig. Foto: Arkivet/UiT

– Resultatene vil bli presentert gjennom et webinar førstkommende mandag, der representanter for svenske, finske, norske og russiske forskere og studenter bidrar og forteller om suksesshistoriene i samarbeidet, forteller doktorgradsstipendiat Peter Haugseth ved Institutt for reiseliv og nordlige studiersom er rådgiver og bidrar til organiseringen av webinaret, som er i regi av Utenriksdepartementet. 

Rektor Dag Rune Olsen sitter i Oslo som innleder og moderator mens andre deltagere er koblet på online fra mange plasser i Barentsregionen.

Arktisk kompetanse

– Det blir toppfolk fra alle land som samles for å diskutere og oppsummere arktisk kompetanse, studenters suksesshistorier og samarbeidsprosjekter som blant annet fire bachelorstudenter fra UiTs nordlige studier vil presentere, forteller Haugseth.

doktorgradsstipendiat protrettbilde
TOPPFOLK: Doktorgradsstipendiat Peter Haugseth ved Institutt for reiseliv og nordlige studier er glad for den store interessen for webinaret. Foto: UiT

Han nevner blant annet Interregprosjektet Bridge som handler om studenter som løser oppgaver i ulike lands bedrifter og bruker studiene i et EU-prosjekt som ledes av Peter Fischer fra UiT i Alta.

Seniorrådgiver Natalia Kononova fra UiT skal fortelle om det norsk-russiske utvekslingsprogrammet, mens UiT-professor Bjørn R. Sørensen vil ta for seg ulike teknologiske utfordringer i Arktis.

Suksesshistorier

Det er utført samarbeid om en rekke prosjekter mellom de nordiske landene og Russland. Seminararrangørene har plukket ut det de mener er fire suksesshistorier i dette samarbeidet, som vil bli presentert under seminaret.

Bedre helsetjenester er ett av områdene, som har fokus på telemedisin og vil fortelle om samarbeidet mellom Narjan Mar i republikken Nenets og vestlige fagmiljøer om barn og deres utsatte stilling.

Bærekraftsmålene

Miljø og bærekraftig utvikling vil bli presentert og det samme vil professor Kari Aga Myklebust ved UiT gjøre når hun tar for seg den felles identiteten som finnes blant menneskene i Barentsregionen.

Fjerde og siste suksesshistorie som skal presenteres handler om ansvarlig økonomisk utvikling i regionen.

– Alle disse eksemplene er klare tegn på at UiT er i front på dette samarbeidet og gir et tydelig signal om at forskning og høyere utdanning i Barentsregionen og nordområdene er prioritert ved UiT Norges arktiske universitet, sier rektor Dag Rune Olsen til slutt.

Her er lenka til webinaret som strømmes

Kveseth, Magne Christian Øvren magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler