Første barnebok om et tabubelagt tema

Hvert år opplever rundt 50 000 familier at barnevernet banker på døren for å se om alt står bra til hjemme. Stipendiat Agnete Bersvendsen ved UiT debuterer med en barnebok om et sårt og vanskelig tema.

Agnete Bersvendsen
Med «Lavahuset» debuterer Agnete Bersvendsen med en barnebok om et vanskelig og tabubelagt område. Foto: Tomas Rolland, UiT
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 16.09.21 17:23 Oppdatert: 17.09.21 08:21
Samfunn og demokrati Harstad

Når noen sender inn en bekymringsmelding til barnevernet, ender det ofte med at det startes en barnevernsundersøkelse hos familien det gjelder. Barnevernet banker på døren og i en periode på inntil tre måneder blir de kjent med familien for å vurdere om det er noe barnevernet skal hjelpe til med eller ikke.

Dette er ikke lett, verken for familien det gjelder eller de barnevernsansatte.

50 000 undersøkelser – hvert år

Tall fra SSB viser at det startes rundt 50 000 slike undersøkelser – hvert år – og selv om det har vært en liten reduksjon de siste årene, så holder tallet seg rimelig stabilt fra år til år.

– Jeg vil ikke si det er vanlig, men det betyr jo at det er veldig mange barn som hvert år kommer i kontakt med barnevernet, sier Agnete Bersvendsen.

Hun er stipendiat ved Institutt for barnevern ved UiT Norges arktiske universitet, og har tidligere jobbet i barnevernet.

Der opplevde hun selv ofte å komme til kort når det gjaldt å forklare barna hva som skjedde under en slik undersøkelse. I følge Bersvendsen finnes det i dag ingen bøker rettet mot barn som tar opp dette temaet.

– Det var et savn da jeg selv jobbet i barnevernet, det at barn faktisk skal forstå hva barnevernet er for noe og hvorfor vi er der. I en hektisk hverdag var det ikke alltid at jeg opplevde at jeg klarte å formidle dette på en god nok måte til barn, forklarer hun.

Hun ønsker derfor å formidle hva barnevernet er, gjennom en barnefortelling.

Når gulvet blir til lava

Målgruppen for boka er barn mellom 6–9 år og det tok to år å skrive den. Hoveddelen av boka ble skrevet mens Bersvendsen var i foreldrepermisjon.

– Jeg hadde 40 minutter, tre ganger om dagen, til å skrive denne boken. Det var da han sov, kommenterer hun.

Boka heter «Lavahuset» og er illustrert av Kine Yvonne Kjær. I boka møter vi Atina, som bor i et hus sammen med lillebror Ailo og mamma og pappa. Når de voksne krangler må Atina trøste lillebror og boken beskriver hvordan barna opplever å bo i et hjem med mange konflikter. Etter hvert kommer barnevernet inn og dette skildres også fra barnas perspektiv.

Historien i boka bygger Bersvendsen på egne erfaringer.

– Jeg har tatt utgangspunkt i hvordan jeg har opplevd det da jeg har kommet på hjemmebesøk og besøkt familier. Som kontaktperson i barnevernet opplevde jeg jo ofte en spent stemning, og det prøver jeg å vise i denne boka, sier hun.

I tillegg har hun tidligere skrevet en masteroppgave om hvordan barn kjenner på atmosfæren at det bygger opp til en konflikt.

Bersvendsen har lagt vekt på å beskrive opplevelsen av å leve i en konfliktfylt familie ut fra et barneperspektiv.

– For barn som lever i vanskelige livssituasjoner, så er det kanskje konflikten som tar størst plass, også er det barnevernet som kommer inn i mellom alt, og det vil nok også boka vise, sier Bersvendsen.

Hun understreker også at dette bare er én fortelling og at alle barn og familier har hver sin opplevelse av barnevernet.

Spent på mottakelsen av boka

Bersvendsen er spent på mottakelsen av boken.

– Kanskje er det en grunn til at det ikke er skrevet en slik bok før? Dette er veldig tabubelagt og omstridt, så jeg er helt klart spent på hvordan den blir tatt imot, sier Bersvendsen.

Hun mener likevel det er viktig å tørre å snakke om dette og at selv om boka retter seg mot barn, så kan den med fordel brukes aktivt av de som jobber i og rundt barn i vanskelige situasjoner.

– Mye forskning de siste ti årene har vist at mange som jobber i barnevernet syns det er vanskelig å snakke med barn, og det er grunnlaget for en stadig kompetanseheving i barnevernet, sier hun.

– Jeg tenker at boka kan brukes som et redskap for barnevernet sjøl, eller for samarbeidsinstanser – de som gjerne melder fra til barnevernet – sånn som skoler eller helsestasjoner. Den kan også brukes av andre voksne som kjenner barn i vanskelige situasjoner, sier hun.

Boka selges i vanlige bokhandler og kan i tillegg bestilles over nett

Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler