Offensiv satsing ved studiesentrene

Studiesentrene i Midt-Troms og Nord-Troms som tilbyr tilrettelagte studier lokalt på Finnsnes og Storslett ønsker enda tettere bånd til UiT og de ulike fagmiljøene. Vil rekruttere flere studenter til fleksible utdanningsløp.

viserektor studesentrene
FORNØYDE: Viserektor Sveinung Eikeland ved UiT (til høyre) sammen med Arnfinn Andersen, Vidar Gunnberg og Lene Jørgensen fra studiesenteret i Midt-Troms og Berit Fjellberg og Daniel Vollstad Johnsen fra tilsvarende senter i Nord-Troms. Foto: Magne Kveseth/UiT
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 16.09.21 13:15 Oppdatert: 16.09.21 13:19
Bærekraft Helse og velferd Idrett og friluftsliv Pedagogikk Reiseliv Studentliv / Studier Urfolk Tromsø Alta Hammerfest Kirkenes Harstad Bardufoss

Det kom fram da representanter for studiesentrene besøkte UiT i Alta denne uka. Der møtte de blant annet representanter for campusadministrasjonen, viserektor Sveinung Eikeland og representanter for Idrettshøgskolen, Handelshøgskolen, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, samt ledelsen for studiene i barnevern og sosialt arbeid. Med på møtene var også representanter for UiTs avdeling for samfunnskontakt.

samfunnskontakt campusadministrasjon
NÆRMERE SAMARBEID: Leder for campusadministrasjonen ved UiT i Alta og Britt Elin Steinveg fra UiTs faggruppe for samfunnskontakt utveksler de siste erfaringene før Steinveg haster videre til Alta lufthavn. Foto: Magne Kveseth/UiT

I endring

Viserektor Sveinung Eikeland slo fast at høyere utdanning er i en brytningstid, der skillet mellom grunnutdanninger og videre- og etterutdanninger gradvis viskes ut. Det som kalles for livslang læring endrer synet på læring og utdanningsvirksomheten i høyere utdanning hvor også måten å drive utdanningen på er i endring, noe Handelshøgskolen ved UiT er et godt eksempel på.

Grunnfinansieringen

Utfordringene står i kø for studiesentrene. Fra ledelsen ved Midt-Troms studiesenter ble det bemerket at sentrene ønsker seg en statlig grunnfinansiering, siden det er skissert at det skal bli 27 sentre fordelt utover hele landet. De desentraliserte studiene ved sentrene på Finnsnes og Storslett er det sentrene selv som legger til rette for. Det skjer gjennom rekruttering av studenter og hvor sentrene er den lokale ekspertise på å skaffe kvalifisert arbeidskraft til kommuner og næringsliv.

Er en ressurs

– Bruk oss som den ressursen vi er, oppfordret Arnfinn Andersen fra studiesenteret på Finnsnes. Han fortalte at de ønsker seg tilpasset utdanning knyttet til Handelshøgskolen og gjerne også lærerutdanning i kombinasjon mellom Tromsø og Alta.

Leder for senteret på Storslett, Berit Fjellberg, var glad for at UiT hadde gitt studiesentrene en så god mottakelse.

 – Vi ønsker oss en struktur og forutsigbarhet rundt når de ulike utdanningene starter, spesielt gjelder dette for lærerutdanningene og sykepleierutdanning annet hvert år i Nord-Troms, for da kan vi ha prekvalifisering årene mellom oppstart, sa Berit Fjellberg. Som også snakket varmt for å få til digitale eksamener, som vil passe bedre for deres studenter.

Øke rekrutteringen

Det er i gang et arbeid ved UiT hvor man vil legge til rette for digital eksamen, slik at studentene ved studiesentrene ikke må reise til Tromsø for å ta eksamen. Det ble under møtet med sentrene og UiT slått fast at retningslinjene for digital eksamen er til revisjon. Det betyr at det må bli enklere og at digital eksamen må tilpasses den nye virkeligheten med «Livslang læring». Det kan bety flere kortere utdanningsløp, blant annet fordi næringslivet er mer opptatt av kortere kurs innen spesielle emner enn studiepoeng.

Begge de to studiesentrene ses på som en viktig møteplass og de bidrar sterkt til å skaffe studenter gjennom sine mange møter med kommuner og næringsliv i Midt-Troms og Nord-Troms.

Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 16.09.21 13:15 Oppdatert: 16.09.21 13:19
Bærekraft Helse og velferd Idrett og friluftsliv Pedagogikk Reiseliv Studentliv / Studier Urfolk Tromsø Alta Hammerfest Kirkenes Harstad Bardufoss
Vi anbefaler