4 UiT-miljøer i finalen om å bli fremragende senter

Hele 4 av 14 fagmiljøer fra UiT ble valgt ut av Forskningsrådet til å gå videre til finalen om å bli Senter for fremragende forskning (SFF).

Campus Tromsø, UiT
Fire av 14 søknader fra UiT har gått gjennom nåløyet i kampen om å bli Senter for fremragende forskning. Foto: UiT
Portrettbilde av Moe, Trude Haugseth
Moe, Trude Haugseth trude.haugseth.moe@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 11.06.21 14:45 Oppdatert: 11.06.21 15:38
Hav Lov og rett Naturvitenskap Om UiT Samfunn og demokrati

SFF-ordningen gir Norges fremste vitenskapelige miljøer muligheten til å organisere seg i sentre for å nå ambisiøse vitenskapelige mål gjennom samarbeid og med langsiktig grunnfinansiering.

Av de 161 innsendte søknadene til SFF på landsbasis har 36 nå blitt invitert til siste runde av utlysningen til Forskningsrådet. Av de 36 skal 11 bli SFF.

14 av søknadene kom fra UiT Norges arktiske universitet, og hele fire av disse fagmiljøene ble invitert med i andre og siste runde i kampen om å få den høythengende statusen som SFF. 

Rektor ved UiT, Anne Husebekk, er stolt og glad over at fire av UiTs fagmiljøer er i finalen.

– UiT sendte 14 gode søknader om SFF til forskningsrådet før jul. Vi er glade for at 4 av søknadene går videre til runde to og ønsker de fire søkermiljøene lykke til med utvidet søknad. Jeg er spesielt glad for at de fire søkermiljøene kommer fra ulike fagfelt og understreker både bredden og spisskompetansen til UiT, sier Husebekk. 

Fra UiT har disse søknadene blitt invitert til runde to: 

  • iC3 - Centre for Ice, Cryosphere, Carbon and Climate 
  • Center for Language, Brain and Learning (C-LaBL) 
  • Centre for Ocean Legal Studies 
  • LSC - Lie-Størmer Center for Fundamental Structures in Computational and Pure Mathematics 
Ansatte ved Norsk senter for havrett
En av de fire søknadene fra UiT som er invitert til finalen om å bli SFF er fra fagmiljøet ved Norsk senter for havrett ved Det juridiske fakultet. De ønsker å bli Centre for Ocean Legal Studies. Her fra en anledning i 2019. Foto: UiT

Dette er Sentre for fremragende forskning:

Statusen tildeles av Forskningsrådet.

Sentrene for fremragende forskning (SFF) arbeider med ambisiøse ideer og komplekse problemstillinger. Målet er konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå, med forskerutdanning og internasjonalt samarbeid som viktige delmål.

SFF-ene har mulighet for støtte i inntil ti år (5 + 5). Dette gir institusjonene rom for å omstrukturere sine forskningsmiljøer og utvikle nye samarbeid.

Moe, Trude Haugseth trude.haugseth.moe@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler