Åtte av ti UiT-studenter får jobb rett etter studiene

UiT gjennomfører jevnlig undersøkelser blant studenter som har fullført en grad ved UiT. Årets undersøkelse viser at de aller fleste kandidatene får en relevant jobb og er fornøyde med utdanningen.

To smilende jenter leser utendørs i sola. Foto: Ingun A. Mæhlum
UiT-studentene kommer raskt i jobb etter fullførte studier, viser undersøkelse. Foto: Ingun A. Mæhlum
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Næss, Inger Lise inger.l.nass@uit.no Kommunikasjonsrådgiver (permisjon)
Publisert: 13.04.21 11:20 Oppdatert: 08.04.22 12:23
Om UiT Studentliv / Studier

De fleste studentene er i jobb

Blant de som har svart på undersøkelsen er 83 prosent i arbeid, og de fikk seg jobb raskt: 81 prosent av disse hadde jobb innen tre måneder etter at de fullførte utdannelsen.

Elleve prosent er studenter på heltid, knapt fire prosent er jobbsøkere eller permitterte mens to prosent oppgir annet.

Sammenlignet med forrige undersøkelse fra 2019, er litt flere av kandidatene i arbeid og litt flere får raskt jobb. De som har valgt å studere videre er primært kandidater som fullførte en bachelorgrad i 2018 eller 2019. Blant de som er jobbsøkere eller permitterte oppgir flertallet at dette er relatert til koronasituasjonen.

Relevante utdanninger og nyttig praksis

Av de som er i arbeid oppgir hele 88 prosent at utdanningen fra UiT er relevant for jobben. 61 prosent av kandidatene har i løpet av studietiden deltatt i utdanningssamarbeid i form av praksis, oppgavesamarbeid, hospitering og lignende. Et klart flertall (63 prosent) av de som har deltatt i slikt utdanningssamarbeid mener det er nyttig for dem i arbeidshverdagen.

85 prosent av de spurte svarer at de er fornøyde eller svært fornøyde med utdanningen, noe som er stabilt på nivå med tidligere kandidatundersøkelser. 

Anne Husebekk
Rektor ved UiT, Anne Husebekk. Foto: Christian Halvorsen/UiT
– Det er svært gledelig at UiT tilbyr relevante utdanninger for arbeidslivet, og at så mange av kandidatene er fornøyde med utdanningen sin, sier rektor Anne Husebekk.

Høyttalerikon

Hør Anne Husebekk på morgensendingen til NRK Troms 14. april 2021!

Nær syv av ti studenter forblir i Nord-Norge

Flertallet av UiT-kandidatene (63 prosent) er opprinnelig fra Nord-Norge, 26 prosent fra Sør-Norge og elleve prosent fra utlandet.

Totalt har 67 prosent av kandidatene tatt arbeid i Nord-Norge, 29 prosent i Sør-Norge og fire prosent i utlandet. UiT bidrar altså til nettoflytting til Nord-Norge, og det er utenlandske studenter som først og fremst utgjør tilflytterne. Det er mange som begynner sin arbeidskarriere nær studiestedene, og klart flest, 33 prosent, arbeider i Tromsøområdet.

En tredel av kandidatene tar arbeid i næringslivet, og disse fordeler seg på mange næringer, blant annet IKT/data, bygg og anlegg, fiskeri/havbruk, regnskap/revisjon, juridiske tjenester, finans/forsikring, olje/gass/utvinning og industri. I det offentlige er det flest som arbeider i helse- og sosialtjenester (33 prosent), mens de øvrige fordeler seg på utdanning/oppvekst, høyere utdanning/forskning og offentlig forvaltning. 

Om kandidatundersøkelsen

Årets kandidatundersøkelse er den sjette i rekken. Alle UiT-studenter som avsluttet en grad på bachelor-, master- eller doktorgradsnivå, eller fullførte et profesjonsstudium fra UiT i 2018 og 2019 ble invitert til å delta i årets undersøkelse.

Av totalt 5714 kandidater kom det inn svar fra 2596 kandidater, noe som tilsvarer en svarprosent på 45. Dette er en nedgang fra undersøkelsen i 209, da svarprosenten var 59.

Undersøkelsen er gjennomført som nettbasert survey av Ideas2evidence i perioden 29. januar til 15. mars 2021. En fullstendig rapport fra undersøkelsen kommer i juni 2021.

Flere funn og tidligere undersøkelser finner du på denne nettsiden om Kandidatundersøkelsen 2021.

Kontaktpersoner

Seniorrådgiver Ivar Lie: ivar.lie@uit.no, tlf. 78 45 01 45
Rektor Anne Husebekk: anne.husebekk@uit.no, tlf. 77 64 49 88 / 48 14 12 86

Næss, Inger Lise inger.l.nass@uit.no Kommunikasjonsrådgiver (permisjon)
Publisert: 13.04.21 11:20 Oppdatert: 08.04.22 12:23
Om UiT Studentliv / Studier

Hovedfunn

  • 83 prosent er i jobb
  • Av disse sier 88 prosent at utdanningen er relevant for jobben
  • 85 prosent er fornøyde eller svært fornøyde med utdanningen
  • 67 prosent av kandidatene jobber i Nord-Norge
  • En tredjedel jobber i privat sektor, to tredjedeler i offentlig sektor