Ber statsminister Erna Solberg ta nye grep mot antibiotikaresistens

Mennesker, dyr, miljøet og verdensøkonomien trues av antibiotikaresistens. Et knippe sentrale ledere fra helse, forsking og samfunnsliv mener Norge bør møte trusselen med en nasjonal satsing på bakteriofager.

I Studio
Anne Husebekk, rektor, UiT Norges arktiske universitet (UiT) og Gunnar Skov Simonsen, professor, UiT og UNN deltok fra studio i Tromsø. Foto: Karine Nigar Aarskog
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 06.04.21 16:05 Oppdatert: 06.04.21 20:18
Bærekraft Helse og velferd Naturvitenskap

Et år med covid-19 pandemien har vist oss de dramatiske konsekvensene en helsekrise kan ha for enkeltmennesker, økonomi og samfunn. Til sammenligning er antibiotikaresistens er en langsom pandemi, men den krever like fullt handling. Norsk satsing på bakteriofager, som alternativ eller supplement til antibiotika, kan bli en nøkkel til å løse denne globale utfordringen.

–  Norsk bakteriofagforskning viser at vi er inne på noe som kan få stor betydning i den globale kampen mot antibiotikaresistens. Med et godt offentlig-privat samarbeid vil det være mulig å øke takten i utviklingsarbeidet betydelig og forsere de regulatoriske hindringene som i dag ligger i internasjonale systemer for godkjenning av legemidler. Her kan Norge ta en ledende rolle globalt og samtidig bygge næringsliv og arbeidsplasser i Norge, sier professor emeritus dr.med. Lars Vorland.

Sommeren 2020 møtte statsminister Erna Solberg en rekke toppnavn innen helse, forskning og samfunnsliv i Lofoten for å snakke om mulighetene knyttet til bruk av bakteriofager i den globale kampen mot antibiotikaresistens. Møtet i Lofoten endte med en oppfordring fra statsministeren om å sette ned en arbeidsgruppe som kunne gi råd om hvordan bakteriofager raskest mulig kunne tas i bruk i kampen mot antibiotikaresistens. I dag - et halvt år etter - er rapporten fra arbeidsgruppen overlevert til statsministeren.

Lofotselskapene STIM og ACD Pharma har bygget opp en verdensledende kompetanse på feltet og en teknologiplattform som kan vise seg å bli avgjørende i responsen mot det FN definerer som en av verdens største folkehelseutfordringer.

I rapporten beskriver arbeidsgruppen at problemet med antibiotikaresistens må løses i et «one health»-perspektiv på tvers av landegrenser og sektorer. Antibiotikaforbruket globalt må reduseres, det må utvikles flere og bedre vaksiner og det må utvikles nye behandlingsalternativer mot skadelige bakterier. Her kommer den norske bakteriofagsatsingen inn.

Her kan du lese rapporten.

Arbeidsgruppen har vært ledet av Lars Vorland, som i tillegg til forskningsdirektør i ACD Pharma, Hans Petter Kleppen, har hatt med seg følgende deltakere:

  • Anita Schumacher, adm.dir., Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)
  • Karita Bekkemellem, adm.dir., LMI
  • Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær, Kreftforeningen
  • Gaute Lenvik, adm.dir., Veterinærinstituttet
  • Anne Husebekk, rektor, UiT Norges arktiske universitet (UiT)
  • Gunnar Skov Simonsen, professor, UiT og UNN
  • Jim-Roger Nordly, adm.dir. STIM AS

Hva er bakteriofager?

Det siste året har vi fryktet ett virus mer enn noe annet. Bakteriofagene er virus som ikke er en trussel, men som tvertom kan brukes i kampen mot en annen trussel: antoibiotikaresistens.

Bakteriofager er et virus som gjennom mer enn tre milliarder år har spesialisert seg på å infisere, drepe og holde bakterier under kontroll. Noen av dem dreper så effektivt at de kan brukes målrettet i stedet for, eller i kombinasjon med, antibiotika. Bakteriofager er virus som dreper bakterier uten å skape de samme problemene som antibiotika. De kan bli et effektivt, naturlig og miljøvennlig alternativ.

Gode erfaringer og mange muligheter

Bakteriofager har en rekke bruksområder innen blant annet humanmedisin, veterinærmedisin, akvakultur, agrikultur og næringsmiddelproduksjon.

–  Vi tror helt klart at bakteriofager kan være et alternativ for å lykkes med behandlinger der antibiotika ikke lenger virker, og ikke minst tror vi kombinasjonsbruk kan forebygge dannelsen av resistens, sier forskningsdirektør i ACD Pharma Hans Petter Kleppen.

Rapporten peker ikke bare på de de faglige og medisinske argumentene for en satsing på bakteriofager, men også på de næringspolitiske. Helsenæringen har potensiale til å bli en av Norges mest vekstkraftige og produktive næringer i årene som kommer. Bakteriofagsatsingen i Lofoten kan bli en viktig del av den veksten, for STIM og ACD Pharma er allerede i gang med byggingen av det som skal bli verdens første legemiddelgodkjente bakteriofagfabrikk.

Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 06.04.21 16:05 Oppdatert: 06.04.21 20:18
Bærekraft Helse og velferd Naturvitenskap
Vi anbefaler