Nå skal UiT og UNN utdanne flere intensivsykepleiere

Koronapandemien har vist at det er stor mangel på intensivsykepleiere i Norge. Nå tar UiT opp ekstra kandidater til masterstudiet i intensivsykepleie. Det kan kombineres med lønnet utdanningsstilling ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) eller Finnmarkssykehuset.

FIre intensivsykepleiere rundt en sykeseng på UNN, TRomsø.
Intensivsykepleierne Iris Martinsen (nummer to fra venstre), Linda Flått og Marit Nyhus jobber ved intensivavdelingen ved UNN Tromsø. De kan trygt anbefale masterutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet til Theodor Jacobsen. Foto: Per Christian Johansen/UNN
Portrettbilde av Moe, Trude Haugseth
Moe, Trude Haugseth trude.haugseth.moe@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 09.02.21 10:45 Oppdatert: 23.02.21 09:48
Helse og velferd Om UiT

Det er de aller sykeste pasientene som havner på intensivavdelingene. Det kan være snakk om hjerteproblemer, hjerneblødning, alvorlig kols, lungesykdommer, multiorgansvikt eller andre kritiske lidelser.

Tall fra helseforetakene viser at norske sykehus mangler mellom 500 og 1000 intensivsykepleiere, ifølge Norsk sykepleierforbund.

I løpet av 2020 har myndighetene økt kapasiteten med nye studieplasser for intensivsykepleiere. UiT tar derfor opp et ekstra kull til masterstudiet i intensivsykepleie på 20 studenter med oppstart høsten 2021. Søknadsfrist er 1. mars.

– Sykepleiere med masterkompetanse i intensivfaget bidrar til økt kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenestene, sier Randi Børresen, som er studieleder for master i sykepleie ved UiT Norges arktiske universitet.

Vi har en klar prioritering om å styrke intensivfeltet, og er veldig glade for at vi nå kan ta opp ekstra masterstudenter til høsten, sier Børresen.

Korona har tydeliggjort behovet

Hun mener koronaen har tydeliggjort hvor viktig denne kompetansen er, og hvilket stort behov det er for intensivsykepleiere.

Det har vært varslet, men korona måtte til for at det skulle bli tydeligere og satses mer på, sier studielederen.

Normalt tas studenter i spesialutdanning i sykepleie kun opp annethvert år. Fra før av har UiT et kull på 27 studenter som vil være ferdig med sin mastergrad i intensivsykepleie våren 2022. Det blir også nytt opptak av 30 studenter høsten 2022.

Satsingen krever samarbeid og tilrettelegging fra både UiT og sykehusene i nord.

– Vi vil fremover jobbe sammen med UNN og Finnmarkssykehuset for å finne gode felles løsninger når et større antall studenter skal gis tilgang til spesielt praksisfeltet, sier Børresen.

Portrett av Bjørg Barge ved UNN og Randi Børresen ved UiT i en sykehuskorridor.
Glade for ekstra opptak av studenter i intensivsykepleie: Bjørg Nilsen Barge (t.v.) fagrådgiver ved klinisk utdanningsavdeling ved UNN og Randi Børresen, studieleder for master i sykepleie ved UiT Norges arktiske universitet. Foto: Per Christian Johansen/UNN.

Tilbys lønn under utdanningen

De som blir tatt opp i årets kull, har mulighet til å kombinere dette med en utdanningsstilling i UNN, enten i Tromsø, Harstad eller Narvik. Også Finnmarkssykehuset tilbyr utdanningsstillinger i intensivsykepleie (se lenker nederst i saken).

En utdanningsstilling sikrer 100 prosent lønn i 1,5 år (tre semestre) av utdanningen. Det betyr til kompetanse som spesialsykepleier er oppnådd. Deretter vil det være en bindingstid ved UNN på 2,5 år.

Søknadsfristen for utdanningsstillingene er 7. mars.

 Intensivsykepleie er et interessant fag som gir dybdekunnskap til behandling av akutt kritisk syke pasienter som krever overvåking døgnet rundt, sier Bjørg Nilsen Barge, som er fagrådgiver ved klinisk utdanningsavdeling ved UNN.

Hun legger til at ved UNN Tromsø er det topp moderne lokaler for intensivbehandling av pasienter fra hele Nord-Norge. I 2024 får de også et helt nytt og moderne sykehus i Narvik.

Portrett av Theodor, sykepleier som vil søke om opptak i intensivsykepleie masterutdanning.

Theodor Jacobsen har hatt rekruttstilling ved intensiven UNN Tromsø det siste halvåret. Nå skal han søke på master i intensivsykepleie ved UiT, kombinert med utdanningsstilling ved UNN. Foto: Per-Christian Johansen/UNN.

Theodor er klar

Theodor Jacobsen (30) er blant dem som vil søke på opptak til studiet og kombinere dette med utdanningsstilling ved UNN Tromsø. Skien-mannen er fra før offentlig godkjent sykepleier, etter å ha gjennomført grunnutdanningen ved UiT i Hammerfest.

Siden 2016 har han jobbet ett år ved Finnmarkssykehuset i Kirkenes og tre år ved UNN Tromsø. Sist høst startet han i rekrutteringsstilling ved intensivavdelinga i Tromsø, og det har gitt mersmak.

Her er jeg blitt godt mottatt, og har fått god opplæring og oppfølging. Å få jobbe med intensivpasienter er interessant, og gir meg faglige utfordringer som jeg liker. Nå håper jeg å komme inn på masterstudiet for å lære mer om behandling av alvorlig syke pasienter, sier Theodor Jacobsen.

Han synes ordningen med utdanningsstilling ved UNN er attraktiv tross bindingstid på 2,5 år.

– Jeg har ingen andre planer enn å være her de kommende årene. Jeg kom nordover da jeg dro i Forsvaret i 2011, og trives godt her. Tromsø er en fin by, legger Jacobsen til.

Her kan du lese mer om og søke på masterstudiet i intensivsykepleie ved UiT.

Her kan du lese mer om og søke på utdanningsstilling i intensivsykepleie ved UNN.

Her kan du lese mer om og søke på utdanningsstilling i intensivsykepleie ved Finnmarkssykehuset.

Moe, Trude Haugseth trude.haugseth.moe@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler