Kick-off for Aurora Outstanding: – Motiverende at noen støtter deg

At UiT satser på sine forskertalenter gjennom et eget talentutviklingsprogram har betydd mye for det første kullet, som nå er ferdig. I dag var det kick-off for runde to.

Simon Devyler (bak t.v.), Florian Ströhl, Audun Theodorsen, Mohamed Ezat, Nadine Kolb, Jason Rothman, Christian Lentz, James McCutcheon, Casper Ullsten-Wahlund, Peter Heintzman, Jaume Ferrer Lalanza, Lynn Butler Odeberg, Sybil Akua Okyerwa Obuobi, Khadij Gharibi og Ingeborg Høvik.
15 av de nye deltakerne deltok på dagens kick-off: Simon Devyler (bak t.v.), Florian Ströhl, Audun Theodorsen, Mohamed Ezat, Nadine Kolb, Jason Rothman, Christian Lentz, James McCutcheon, Casper Ullsten-Wahlund, Peter Heintzman, Jaume Ferrer Lalanza, Lynn Butler Odeberg, Sybil Akua Okyerwa Obuobi, Khadij Gharibi og Ingeborg Høvik. Foto: Christian Halvorsen
Portrettbilde av Aarskog, Karine Nigar
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 18.01.21 14:41 Oppdatert: 18.01.21 15:42
Om UiT

Talentutviklingsprogrammet UiT Aurora Outstanding er et toårig program som UiT startet opp i 2018. Programmet har opptak av nye kandidater annet hvert år; unge forskertalenter som skal bli UiTs fremtidige ledende forskere. I dag var det kick-off for 20 nye kandidater.

Eva-Stina Edholm er i dag forsker ved Norges fiskerihøgskole ved UiT.
Eva-Stina Edholm er i dag forsker ved Norges fiskerihøgskole ved UiT. Foto: David Jensen/UiT

En av dem som allerede har vært gjennom programmet er Eva-Stina Isabella Edholm som er forsker ved Norges fiskerihøgskole ved UiT. Hun forsker på fiskeimmunologi og fikk et såkalt starting grant fra Tromsø forskningsstiftelse for tre år siden.

– Min plan er å bygge en karriere her på UiT og bli værende. Å være en del av Aurora Outstanding har vært veldig positivt fordi vi har lært mye om blant annet populærvitenskapelig formidling, økonomi, ledelse og hvordan finansieringssystemet fungerer i Norge og Europa, i tillegg til at det har vært veldig sosialt. Det har definitivt ført til at jeg ønsker å fortsette å være i Tromsø, sier Edholm.

Forstår hverandre

Edholm kommer opprinnelig fra Nord-Sverige, men tok sin doktorgrad i USA i 2003 og har bodd der til hun kom til Tromsø i 2018.

Kriterier for utvelgelse til Aurora Outstanding:

  • Kandidater som har fått tildelt et TFS StG (Tromsø forskningsstiftelses Starting Grant) og som allerede er inkludert i TFS StG forum
  • Kandidater som har fått tildelt et Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship (MSCA-IF) ved UiT
  • Kandidater som har fått tildelt ERC StG (European Research Council Starting Grant) eller gått videre til steg to i evalueringsprosessen
  • Kandidater ved UiT som er rekruttert på liknende kriterier og assosiert med Norsk Senter for Molekylærmedisin (NCMM)
  • Kandidater som har fått innvilget Unge Forskertalenter fra Norges forskningsråd

– Det dukket opp en stilling her i Tromsø som stemte godt med min forskning i en internasjonalt anerkjent forskningsgruppe innenfor fiskeimmunologi og vaksinasjon. Stillingen passet derfor godt for meg, sier Edholm.

At hun også ble en del av Aurora-programmet har betydd mye. Hun vektlegger særlig samholdet som har oppstått i gruppa, med mennesker som er i den samme situasjonen som henne og som har blitt godt kjent i løpet av de to årene som har gått.

– Vi opplever det samme presset og de samme forventningene fra omverden. Da er det godt å kunne møtes og ha samtaler. Vi forstår hverandre, og da blir det ikke så ensomt, sier Edholm.

God støtte

Dessuten mener hun det er viktig å ha et tverrfaglig fokus og ikke bare diskutere forskning med de som forsker på det samme som en selv, men å få nye innfallsvinkler fra andre fagmiljøer, noe Aurora Outstanding legger til rette for.

– Noe av det som virkelig har vært til nytte er støtten vi har gitt hverandre. Det er mange som deltar i programmet som er i en lignende fase av karrieren som meg. Det har vært nyttig å utveksle ideer og erfaringer med dem, i tillegg til å tilegne seg andre ferdigheter gjennom programmet, sier Vierinen.

Han mener de fleste temaene som det ble undervist i var temaer han ikke ville ha søkt kunnskap om på egen hånd.

– Jeg har for eksempel lært hvordan man skriver populærvitenskapelige artikler, hvordan man takler stress, hvordan man kan tenke innovativt og hvordan man skriver forslag. Dette er temaer du ikke lærer så mye om når du er student, sier Vierinen.

Avansert radarteknologi

Vierinen kommer fra Finland der han begynte sine studier innenfor romfysikk, radar- og radiomåling. Han forteller at EISCAT-radarene i Ramfjordmoen var noen av de vitenskapelige instrumentene han brukte under studiene. Etter doktorgradsstudiene fortsatte han å jobbe ved MIT Haystack Observatory som forsker, i Boston, USA.

Juha Vierinen
Førsteamanuensis Juha Vierinen ønsket å komme til Tromsø blant annet på grunn av alle mulighetene som finnes her innenfor radarteknologi. Foto: David Jensen/UiT

– Jeg ønsket imidlertid å bli professor, og da jeg besøkte Andøya i forbindelse med en rakettkampanje, fikk jeg vite om en åpen stilling ved UiT. Jeg skrev en søknad og var så heldig å bli valgt, forteller Vierinen.

Det nye EISCAT 3D-prosjektet var en annen grunn til at Tromsø lokket.

– Utsiktene til å jobbe med dette nye radarsystemet i Skibotn, som tar sikte på å bygge den mest avanserte ionosfæriske forskningsradaren, var en av hovedårsakene til å søke stillingen her, forteller han.

Godt organisert

Theresa Mikalsen, som er seniorrådgiver i Seksjon for forsknings- og utdanningskvalitet ved UiT, forteller at programmet er evaluert gjennom en spørreundersøkelse blant de som deltok i 2018–2020-kullet. Det har også vært diskutert i prosjektledergruppen og i Forskningsstrategisk utvalg ved UiT.

Theresa Mikalsen har ansvaret for Aurora Outstanding ved UiT.
Theresa Mikalsen har ansvaret for Aurora Outstanding ved UiT. Foto: UiT

– Det har vært en fornøyelse å jobbe med denne kreative, positive og fremoverlente gjengen. Erfaringene har vært så positive at vi har konkludert med at vi ikke vil gjøre store endringer for det neste kullet. Unntaket er at vi denne gangen også inkluderer kandidater som har fått innvilget Unge Forskertalenter fra Norges forskningsråd, sier Mikalsen.

– Jeg synes programmet var godt organisert, og det var som om arrangørene virkelig visste hva vi trengte å lære om, supplerer Vierinen.

Har fått god hjelp

Edholm trekker avslutningsvis fram mentorordningen i Aurora Outstanding som svært positiv. Kandidatene får både en intern mentor som hjelper dem med undervisningsopplegget og en internasjonal mentor som bistår i spørsmål om forskning og finansiering.

– Siden jeg har bodd mange år i USA kjenner jeg finansieringssystemet der godt, mens jeg ikke har like god oversikt over europeiske forhold. Der har min internasjonale mentor vært til god hjelp, sier Edholm.

Hun legger til at hun også synes det er veldig motiverende å vite at det er noen som støtter henne og vil at hun skal lykkes.

­– Det er skjønt å vite at UiT vil satse på oss. Det er lettere å jobbe 110 prosent når man vet at man har noen som er entusiastisk og støtter deg. Det er motiverende, sier Edholm.

Dette er de 20 kandidatene som er invitert til UiT Aurora Outstanding 2020:

Deniz Tat (HSL-fak)
Josephine von Zitzewitz (HSL-fak)
Laura Junka-Aikio (UMAK)
Sybil Akua Okyerwa Obuobi (Helsefak)
Simon Devyler (HSL-fak)
Florian Ströhl (NT-fak)
Jason Rothman (HSL-fak)
Jaume Ferrer Lalanza (Helsefak)
Casper Ullsten-Wahlund (Helsefak)
Khadij Gharibi (HSL-fak)
Nadine Kolb (HSL-fak)
Tone Huse (HSL-fak)
Audun Theodorsen (NT-fak)
James McCutcheon (Helsefak)
Christian Lentz (Helsefak)
Ingeborg Høvik (HSL-fak)
Lynn Butler Odeberg (Helsefak)
Martin Hansen Skjelvareid (IVT-fak)
Peter Heintzman (Norges arktiske universitetsmuseum)
Mohamed Ezat (CAGE)

Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling