AURORA Outstanding – UiTs nye talentutviklingsprogram

Gjennom det nye talentutviklingsprogrammet AURORA Outstanding skal disse unge forskertalentene bli til UiTs fremtidige ledende forskere.

Solhaug, Randi Merete
Publisert: 05.09.18 00:00 Oppdatert: 12.10.20 15:30

Kandidatene på AURORA Outstandig møttes første gang tirsdag 4. september på lanseringa av programmet. Det er Jana Jagerska, Krishna Agarwal, Fatih Bayram, Shona Wood, Alexander Tøsdal Tveit, Andreia Aletia Plaza Faverola, Cordian Reiner, Pia Abel zur Wiesch, Sören Abel, Rachel Klassen, Juha Vierinen, Kathrin Helen Hopmann og Eva-Stina Edholm. Evelina Leivada og Lorena Arraz var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: David Jensen

UiT har som mål å satse på unge talent som har potensial, vilje og ønske om å utvikle seg til forskergruppeledere og ledende forskere. Derfor er det opprettet et nytt talentutviklingsprogram, kalt AURORA Outstanding, som tilbyr en tverrfakultær og systematisk oppfølging av talent som er i starten av sin forskerkarriere.

Til sammen har 15 kandidater fordelt på UiTs fire største fakulteter blitt invitert til å bli med i det nye programmet.

Forskningsdirektør Pål Vegar Storeheier ved Avdeling for forskning og utviklingsarbeid (AFU) ønsket alle kandidatene velkommen i programmet. Foto: David Jensen

– Dette er veldig gode kandidater og de er nøye utvalgt fra arenaer hvor de allerede har gjort det bra. Alle kandidatene vil få hjelp til å identifisere hva de mangler i sin CV for å nå helt opp, for eksempel i konkurranse om eksterne forskningsmidler. I dette programmet vil vi følge kandidatene opp slik at de får hjelpen de trenger til å nå sine karrieremål, sier forskningsdirektør Pål Vegar Storeheier ved Avdeling for forskning og utviklingsarbeid (AFU).

Får intern og ekstern mentorhjelp

AURORA Outstanding er et toårig program og skal ha opptak av nye kandidater annet hvert år.

De som blir plukket ut vil blant annet få velge seg én intern og én ekstern mentor, og de får hjelp til å lage en egen karriereutviklingsplan. Det er lagt opp til seks samlinger i løpet av de to årene, hvorav det første er senere denne måneden. På samlingene tilbys de mange ulike kurs, blant annet i ledelse, søknadsskriving, innovasjon, og open access/kommunikasjon.

– I tillegg vil de kunne lære mye av hverandre, gjennom diskusjoner og nettverksbygging, forteller seniorrådgiver ved AFU, Thorbjørg Hroarsdottir, en av prosjektlederne som har jobbet fram det nye programmet og valgt ut kandidater.

Utvelgelsen skjer på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Kandidater som har fått tildelt et TFS StG (Tromsø forskningsstiftelses Starting Grant) og som allerede er inkludert i TFS StG forum
 • Kandidater som har fått tildelt et Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship (MSCA-IF) ved UiT
 • Kandidater som har fått tildelt ERC StG (European Research Council Starting Grant) eller gått videre til steg to i evalueringsprosessen
 • Kandidater ved UiT som er rekruttert på liknende kriterier og assosiert med Norsk Senter for Molekylærmedisin (NCMM)
Andreia Aletia Plaza Faverola (t.v.) og Shona Wood er glade for å få muligheten til å være med i talentutviklingsprogrammet. Foto: David Jensen

– Svært positiv til programmet

To av kandidatene i AURORA Outstanding er Shona Wood fra Storbritannia og Andreia Aletia Plaza Faverola fra Venezuela.

– Jeg er positivt overrasket over at universitetet tilbyr et sånt program. Å få slik støtte tidlig i sin karriere er flott.

Det sier forsker Andreia Aletia Plaza Faverola ved Institutt for geovitenskap. Hun har vært i Norge siden 2013.

– Jeg synes også det er utrolig bra at universitetet støtter kandidatene sine på denne måten, og jeg er veldig glad for å få muligheten til å bli en del av programmet. Det er også et godt forum for å ta opp spørsmål som vi er opptatt av, sier Shona Wood, som har jobbet ved Institutt for arktisk og marin biologi (BFE-fak) i 10 måneder.

Målet hennes er å bli professor og etter hvert lede sin egen forskningsgruppe av internasjonal standard og med god kvalitet.

– Det er også mitt mål. I tillegg er undervisningsaspektet viktig, legger Faverola til.

In english: CAGE researcher joins program for outstanding talent at UiT

Overvekt av kvinner

Dette er de 15 kandidatene som er invitert til AURORA Outstanding 2018:

 • Kathrin Helen Hopmann (NT-fak)
 • Shona Wood (BFE-fak)
 • Juha Vierinen (NT-fak)
 • Eva-Stina Edholm (BFE-fak)
 • Jana Jagerska (NT-fak)
 • Alexander Tøsdal Tveit (BFE-fak)
 • Cordian Reiner (NT-fak)
 • Krishna Agarwal (NT-fak)
 • Evelina Leivada (HSL-fak)
 • Rachel Klassen (HSL-fak)
 • Fatih Bayram (HSL-fak)
 • Lorena Arraz (Helsefak)
 • Sören Abel (Helsefak)
 • Pia Abel zur Wiesch (Helsefak)
 • Andreia Aletia Plaza Faverola (NT-fak)

Av de 15 som er valgt ut til programmet, er hele 10 kvinner.

– Etter at vi hadde valgt ut i henhold til kriteriene, så oppdaget vi at kvinnene var i flertall. Vi håper jo at det gir seg utslag i flere kvinnelige ledere i sektoren i framtida. Det blir spennende å se på lang sikt, sier seniorrådgiver ved AFU, Theresa Mikalsen. Hun er også en av prosjektlederne i programmet. 

I tillegg utgjør kandidatene en internasjonal gruppe – bare én av forskertalentene er norsk. Til sammen er 11 nasjoner representert i gruppa.

– Men hvordan kan dere være sikre på at disse gode kandidatene blir gode ledere i Norge, og ikke heller reiser tilbake til sitt hjemland?

– Hvis man opplever å bli godt ivaretatt og får god støtte i sin karriereutvikling, så er det større sjanse for å beholde de beste hodene. Vi håper jo at når de ser hvor gode muligheter de får her, så er det ikke så fristende å flytte, sier Pål Vegar Storeheier.

EU-midler

For universitetet programmet også et ledd i arbeidet med å skaffe flere eksterne midler, blant annet fra EUs rammeprogram Horisont 2020 og etter hvert også Horisont Europa. Derfor lærer kandidatene å skrive gode søknader.

For selv om EU-inntektene ved UiT øker for hvert år, er den fortsatt lav sammenliknet med de andre universitetene i Norge. Det henger sammen med at UiT har en partnerrolle i flere av EU-prosjektene – men ikke er prosjektleder for dem. Den største bevilgningen går naturlig nok til forskningsinstitusjonen som koordinerer prosjektet.

– Drømmemålet med programmet er derfor at kandidatene i framtida har rollen som koordinatorer i EU-prosjekter.

Det forteller Thorbjørg Hroarsdottir og Theresa Mikalsen.

Les også: Blant de beste på å skrive EU-søknader

Les mer om UiT og Horisont 2020

Thorbjørg Hroarsdottir (UiT), Theresa Mikalsen (UiT), Unn Sørum (TFS) og Oddveig Åsheim (TFS) har alle samarbeidet om å utforme AURORA Outstanding. Foto: David Jensen

Et naturlig samarbeid

AURORA Outstanding er et samarbeid mellom UiT og Tromsø Forskningsstiftelse (TFS), som hvert år deler ut midler til langsiktig grunnleggende forskning og forskningsfremmende tiltak, herunder forskningsstrategiske rekrutteringstiltak, ved UiT. 

Stiftelsen var allerede i gang med sitt eget rekrutteringsprogram (TFS StG), men i dialog med UiT kom man fram til at det var mer hensiktsmessig å gå sammen om å hjelpe unge forskertalent videre.

– Vi ønsker jo å satse på de ypperste forskningstalentene gjennom vår årlige bevilgning til langsiktig forskning, og som et varig resultat av satsingen ønsker vi selvfølgelig også at de fortsetter å utvikle seg videre. Så dette samarbeidet med universitetet ser vi som en naturlig forlengning av det arbeidet vi allerede gjør, forteller administrativ leder for TFS, Unn Sørum.

Les mer om Tromsø Forskningsstiftelse

Solhaug, Randi Merete
Publisert: 05.09.18 00:00 Oppdatert: 12.10.20 15:30
Vi anbefaler