Samisk sykepleie for tolv studenter

Opptaket til desentralisert studium i samisk sykepleie er klart. Av totalt 61 søkere var det 12 kvalifiserte som nå er klare til å starte på samisk sykepleierutdanning.

sykepleie samisk kautokeino
UNGE STUDENTER: Deltidsstudiet i samisk sykepleie har fått unge kvalifiserte som skal starte på studiene mandag 18.januar. Foto: UiT
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 14.01.21 10:45 Oppdatert: 14.01.21 14:44
Arktis Helse og velferd Studentliv / Studier Urfolk

Et nært samarbeid mellom UiT og Samisk høgskole bærer frukter når studiet desentralisert samisk sykepleie starter 18. januar i Kautokeino.

– De fleste studentene er fra Norge, men det er også finske og svenske studenter som har vist seg å være kvalifiserte for opptak og som har takket ja til studieplassen, sier assisterende instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT, Linda Okstad.

helse og omsorg Okstad samisk sykepleie
KLAPPET OG KLART: Assisterende instituttleder Linda Okstad ved UiT har nå alt på plass for oppstart av samisk sykepleie mandag 18. januar.  Foto: UiT

– Samisk høgskole er UiTs samarbeidspartner i denne utdanningen, forklarer universitetslektor June Brita Eira ved UiT. 

Hun er en av to UiT-ansatte som skal lede studiet sammen med fagpersoner knyttet til Samisk høgskole.

Alle har takket ja

Samtlige av de kvalifiserte studentene har takket ja til plassen. June Brita Eira og Sara Margareta Kemi-Nutti, universitetslektorer ved UiT, legger i disse dager sise hånd på detaljene rundt studiestart. Det skjer sammen med Anja Somby, som er prosjektleder for utdanningen ved Samisk høgskole. 

Linda Okstad opplyser at det er både menn og kvinner i oppstartsklassen, der de aller fleste også er under 30 år. Ifølge Okstad er det nokså uvanlig med såpass unge studenter til deltidsstudiet i sykepleie.

Starter heldigitalt

– Det blir heldigital undervisning den første samlingsuka, grunnet retningslinjer og restriksjoner i samband med koronapandemien. For at situasjonen skal være så forutsigbar som mulig for studentene har vi besluttet ikke å vente til regjeringen tar ny vurdering og avgjørelse på søndag, sier June Brita Eira.

Rektor Samisk høgskole sykepleie
STRENGE KRAV: Rektor ved Samisk høgskole, Laila Susanne Vars, er glad for tilbudet i samisk sykepleie. Et tilbud hun mener skal bidra til at den samiske befolkningen får en likeverdig helse- og sosialtjeneste. Foto: Mai-Lis Eira, Sámi allaskuvla

Hun legger til at UiT håper å kunne samle studentene fysisk til neste samlingsuke som er uke 9.

Veldig fornøyd

Rektor ved Samisk høgskole, Laila Susanne Vars, er fornøyd med at samisk sykepleierutdanning nå er i gang.

– I en samisk sammenheng er tolv kvalifiserte studenter et fullt akseptabelt tall. At det kun var 12 av 61 søkere som fikk tilbud om studieplass, har sammenheng med de relativt strenge kravene som ble stilt til samisk språk- og kulturkompetanse. Jeg mener det er riktig at det ble stilt såpass strenge krav, siden studentene når de er ferdige med studiene skal bidra til at den samiske befolkningen får en likeverdig helse- og sosialtjeneste. Da må de ha den nødvendige samiske språk- og kulturkompetansen, sier Vars.

Nordsamisk vil bli brukt som undervisnings- og eksamensspråk i størst mulig grad, og der stiller høgskolen opp med samiskspråklig fagpersonell.

– Jeg ønsker sykepleierstudentene lykke til med studiene. Vi skal gjøre alt vi kan for at studentene skal trives her hos oss ved Samisk høgskole i Kautokeino, sier Vars avslutningsvis.

Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler