Datainnbruddet ved UiT etterforskes av politiet

UiT Norges arktiske universitet ble tidligere denne måneden utsatt for et datainnbrudd. UiT har med bistand fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og andre samarbeidspartnere, jobbet kontinuerlig med å analysere hendelsesforløpet og skaffe oversikt over skadeomfang.

Campus Tromsø, Labyrinten, vinter
UiT har vært utsatt for et datainnbrudd. Foto: Stig Brøndbo/UiT
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Solhaug, Randi Merete randi.solhaug@uit.no Seniorrådgiver, faggruppeleder
Publisert: 22.12.20 15:43 Oppdatert: 22.12.20 15:48
Om UiT

Datainnbruddet er anmeldt og etterforskes nå av politiet.  

– Vi har en oversikt over innbruddet og har iverksatt skadeforebyggende tiltak. Gjennom analyse har vi blant annet avdekket enkelte kompromitterte servere og et utvalg kontoer som inntrengerne har hatt tilgang til. Studenter og ansatte som er direkte berørte av dette er blitt kontaktet og har fått spesifikk informasjon fra UiT. Ettersom hendelsen er under politietterforskning og alle forhold rundt personopplysninger er taushetsbelagte, kan vi ikke gå nærmere inn på ytterligere detaljer, forteller universitetsdirektør Jørgen Fossland. 

UiT har iverksatt flere sikkerhets- og skadeforebyggende tiltak.  

– Vi vil fortsette analysearbeidet i tiden framover, og det kan også bli aktuelt med ytterligere tiltak dersom vi ser behovet for det, avslutter Fossland.

Se også: Datainnbrudd ved UiT

Solhaug, Randi Merete randi.solhaug@uit.no Seniorrådgiver, faggruppeleder