Datainnbrudd ved UiT  

UiT Norges arktiske universitet har vært utsatt for et datainnbrudd. Hendelsen anses som alvorlig og uavklart.

Administrasjonsbygget ved UiT i Tromsø
Administrasjonsbygget ved UiT i Tromsø Foto: UiT
Portrettbilde av Bludd, Ellen Kathrine
Bludd, Ellen Kathrine ellen.kathrine.bludd@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 16.12.20 10:51 Oppdatert: 16.12.20 10:54
Om UiT

Det arbeides nå med å innhente, undersøke og analysere teknisk informasjon fra UiT sine systemer i samarbeid med Uninett CERT.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Uninett CERT bistår i hendelseshåndteringen for å etablere en felles situasjonsforståelse.

Forholdet er anmeldt til politiet. I tillegg er Datatilsynet og Kunnskapsdepartementet varslet.

– Datainnbruddet er en svært alvorlig hendelse som har høyeste prioritet hos oss. Vi samarbeider tett med myndighetene og Uninett for å få en oversikt over hendelsesforløpet og potensielt skadeomfang. Av hensyn til at forholdet er anmeldt og er under nærmere undersøkelser av politiet, kan vi ikke kommentere saken ytterligere, sier universitetsdirektør Jørgen Fossland.

Som følge av innbruddet har UiT iverksatt flere risikoreduserende og skadebegrensende tiltak.

– Norske myndigheter, herunder Stortinget, og flere kunnskapsinstitusjoner har opplevd datainnbrudd det siste året. Trusselbildet er krevende, og i likhet med alle innenfor privat og offentlig sektor, gjennomfører vi løpende risikovurderinger og iverksetter nødvendige tiltak for å styrke IT-sikkerheten, sier Fossland.

Bludd, Ellen Kathrine ellen.kathrine.bludd@uit.no Kommunikasjonsrådgiver