UiT-prosjekter får 100 millioner fra NORAD

– Gode nyheter! Dette betyr mye for oss, sier førsteamanuensis Trond Waage på Institutt for samfunnsvitenskap, etter at NORAD nå bevilger 100 millioner kroner til fem UiT-prosjekter.

Trond Waage ved HSL-fakultetet er prosjektleder for ett av prosjektene som nå er tildelt midler fra NORAD.
Førsteamanuensis Trond Waage ved HSL-fakultetet er prosjektleder for et av prosjektene som nå har fått støtte fra NORAD. – Dette betyr mye for oss, sier han. Foto: Privat
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 22.12.20 12:41 Oppdatert: 22.12.20 14:27
Samfunn og demokrati Urfolk

Totalt 60 prosjekter får nå støtte gjennom det såkalte NORHED-programmet, som har som mål å styrke kapasiteten til høyere utdanningsinstitusjoner i det globale sør. Programmet er basert på samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og utviklingsland.

Disse fem får støtte

Av de 60 prosjektene har UiT fått tildelt midler til fem prosjekter. Samtlige er planlagt over seks år og med et budsjett på omkring 20 millioner kroner hver. UiT-prosjektene har partnere i 11 forskjellige land: Kamerun, Etiopia, Ghana, Indonesia, Malawi, Mali, Niger, Sør-Sudan, Tanzania, Uganda og Vietnam.

Prosjektene er:

  • Climate Change and Infectious Diseases – A One Health Approach (Uganda, South Sudan), Morten Tryland, BFE-fakultetet, Institutt for arktisk og marin biologi
  • The Urban-Suburban Nexus towards One Health approach (Ethiopia, Malawi), Fasil Ejigu Eregno, IVT-fakultetet, Institutt for bygg-, energi- og materialteknologi
  • Samaki: Fisheries, nutrition, livelihoods, gender and rights in Tanzania, Hanne Risan Johnsen/Jorge Santos, BFE-fakultetet, Norges fiskerihøgskole
  • Ecosystem-based management of coastal marine resources (ECOGIV) (Vietnam, Indonesia, Ghana), Claire Armstrong, BFE-fakultetet, Norges fiskerihøgskole
  • Sahel on Sahel: Collaborative Visual Anthropology (Cameroon, Niger, Mali), Trond Waage, HSL-fakultetet, Institutt for samfunnsvitenskap

Mål: Å skape fred

Trond Waage ved HSL-fakultetet (Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning) leder prosjektet «Sahel on Sahel: Collaborative Visual Anthropology», som mottar 20,1 million kroner i støtte fra NORAD. Waage er svært glad for tildelingen og klar på hva målet i enden av det seks år lange prosjektet er:

– Å bidra til å skape fred i Sahel.

Væpnede konflikter, klimaendringer, jihadisme, separatistbevegelser, stadig økende flyktningestrømmer og narkotikasmugling er stikkord for Sahel i Afrika, beskrevet som verdens mest konfliktfylte og neglisjerte region.

Samarbeider om film

– Vi snakker om en region med 70 prosent analfabetisme, og der politikk utøves på fransk, et språk folk ikke behersker og der avstanden mellom eliten i byene og landsbygda bare øker. Vi ønsker via samarbeid om filmprosjekter å engasjere lokalbefolkningen til dialog om deres livssituasjon og syn på fremtiden i Sahel, forteller Waage.

UiT vil i samarbeid med partneruniversitet i Kamerun bidra til å utdanne masterstudenter innen Collaborative Visual Anthropology ved universiteter i Mali og Niger. Disse skal så igjen utdanne «landsbyfilmskapere».

Gir enkeltmennesker en stemme

– Mange i Sahel-regionen har et liv preget av vold, radikalisering og fattigdom. Gjennom de lokale filmskaperne skal enkeltmennesker og lokalsamfunn få sin stemme og sine virkelighetsforståelser formidlet på film. Filmene skal så distribueres for at de mange marginaliserte grupperingene i regionen skal få sine fortellinger fram. Vi ønsker å bidra til at lokale og tradisjonelle mekanismer for å løse problemer synliggjøres, sier Waage.

Situasjonen i dag er at det internasjonale samfunn bidrar med militære operasjoner for å holde volden i sjakk. Det er en forutsetning for fred, men bidrar ikke til å finne løsninger, mener Waage:

– Vi ønsker å la folk selv utforske løsningsmuligheter. Gjennom samarbeid om å lage visuelle fortellinger ligger det slike muligheter.

Arkiv kan berge fremtiden

I tillegg ønsker man via prosjektet å arkivere, formidle og utvikle pedagogiske verktøy basert på både eksisterende og nytt visuelt materiale fra regionen.

– Kulturene i regionen er i rask endring og tradisjoner forsvinner. For eksempel er livsvilkårene for Tuaregene, et urfolk som lever i Sahara, dramatisk truet. Deres kunnskap om å leve i de varmeste områdene i verden er i ferd å forsvinne. I disse tradisjonene ligger mye kunnskap og ekspertise som kommende generasjoner trenger for å kunne bygge en fredelig fremtid i Sahel. Det finnes mye visuelt materiale som favner disse kulturtradisjonene og det vil være viktig å etablere et arkiv som sikrer tilgang til disse ressursene før de er borte for godt. Disse arkivene skal også være tilgjengelige for folk i regionen, sier prosjektleder Trond Waage.

Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 22.12.20 12:41 Oppdatert: 22.12.20 14:27
Samfunn og demokrati Urfolk
Vi anbefaler