Sykepleierutdanninga ved UiT får 10 millioner til å styrke praksisordninga

Det brøt ut jubel da sykepleierutdanninga fikk vite om støtten fra Diku. – God praksis er viktig for rekruttering av studenter, så dette vil også kunne resultere i flere sykepleiere til kommunene, sier prosjektlederen.

Skjermbilde fra et Teams møte i arbeidsgruppa
Stor glede i arbeidsgruppa på sykepleierutdanninga da de fikk vite at søknaden på ti millioner fra Diku ble innvilget. Øverst fra v. : Ingrid Waldahl, Bente Norbye, Nina Johnsen, Stefan Bye, Anne-Sofie Sand og Lisa Øien. Foto: UiT
Portrettbilde av Moe, Trude Haugseth
Moe, Trude Haugseth trude.haugseth.moe@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 17.12.20 10:15 Oppdatert: 18.12.20 09:31
Helse og velferd Om UiT Tromsø Alta Hammerfest Narvik

– Dette er en fantastisk mulighet til å arbeide sammen på tvers av studiesteder og kommuner for å heve kvaliteten på praksisutdanninga vår, sier Bente Norbye, som leder prosjektet.

Sykepleierutdanninga har femti prosent av utdanninga som praksisstudier.
– Det er dermed en stor arena for læring for studentene, og nå får vi sikret enda bedre kvalitet i alle ledd i utdanninga, sier en fornøyd Norbye.
Hun mener også det kan hjelpe mot sykepleiermangelen i nord.
– Vi vet at gode praksisplasser og gode erfaringer fra praksis er veldig viktig for rekruttering av nye sykepleierstudenter, så da vil også kommunene få et bedre grunnlag for rekruttering av sykepleiere, sier Norbye.

Ved hjelp av midlene vil blant annet de som veileder studentene på praksisstedet få økt kompetanse via formell utdanning som veiledere. De vil også få økt kapasitet, slik at flere studenter kan komme ut i praksis samtidig og dra nytte av å jobbe sammen i grupper.

Samarbeider med seks kommuner

Midlene ble tildelt fra Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, og skal gå til å utvikle, prøve ut og evaluere nye praksismodeller og måter å organisere samarbeidet mellom universitetet og kommuner om praksisstudier i sykepleierutdanningene.
UiT Norges Arktiske universitet (UiT) utdanner sykepleiere ved fire studiesteder - og langt flere lære- og praksissteder spredt utover nordre Nordland og Troms og Finnmark.
De seks kommunene som i dette pilotprosjektet mottar studenter i praksis fra UiTs er Narvik, Senja, Tromsø, Gáivuotna-Kåfjord, Hammerfest og Sør-Varanger.

Skal skape nye og lærerike praksisarenaer

Regionen er preget av store geografiske avstander, spredt bosetting og kommuner av ulik størrelse, noe som bidrar til at etablering av og opprettholdelse av gode kommunale helsetjenester kan være utfordrende. Rekruttering av kvalifiserte fagpersoner, ikke minst sykepleiere, er en forutsetning for slike tjenester


– Formålet med prosjektet er å skape lærerike og nye praksisarenaer for flere studenter og utvikle nye veiledningsmodeller som vil komme både studenter, veiledere, kommunene og UiT til gode, forteller Norbye


Hun oppsummerer hva dette vil resultere i slik:
– Vi vil få bedre læring i all praksis i kommunehelsetjenesten. Studentene vil være i større grupper og vil kunne bruke hverandre som sparringspartnere. De får også lære sammen med studenter fra andre helseprofesjoner, og får anledning til å følge de samme pasientene gjennom hele veien i behandlingsforløpet ved ulike behandlingssteder. Ikke minst vil vi ha kulturell kompetanse som et hovedfokus, der det samiske får en velfortjent plass, noe som vi tidligere har hatt for lite fokus på, sier en glad Norbye.

Moe, Trude Haugseth trude.haugseth.moe@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler