Spennende jubileumsskrift om arktiske spørsmål

Tidsskriftet Arctic review feirer 10-årsjubileum med en helt spesiell bokutgave knyttet til arktiske spørsmål om juss og statsvitenskap. Ikke mindre enn 13 ulike tema blir drøftet i denne utgaven.

Jubileumsutgave lovverk arktis
Omfattende: Jubileumsutgaven av Arctic Review som blant annet er redigert av professor Øyvind Ravna ved juridisk fakultet, UiT. Foto: Faksimile fra forsiden
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 20.01.21 12:30 Oppdatert: 22.01.21 09:43
Arktis Bærekraft Hav Klima Lov og rett Samfunn og demokrati Urfolk Tromsø

Jusprofessorene Øyvind Ravna ved UiT og Nigel Banks ved University of Calgary er redaktører for jubileumsboka til  av Arctic Review on LAw and Politics. Den star for seg en rekke spesielle spørsmål knyttet til tema juss, forvaltning og statsvitenskap i Arktis og nordområdene. Utgaven er en antologi på drøyt 300 sider med originale, fagfellevurderte kapitler.

Aktuelle tema

Her er egne artikler om Svalbard-traktaten, som var 100 år i fjor, rettstvister knyttet til snøkrabbbefisket i Barentshavet og om sertifisering av de arktiske fiskeriene. (MOU1)

Et eget omfattyende kapittel om avtalen om laksefisket i Tanaelva mellom Finland og Norge er også med i denne jubileumsboka til Arctic review. 

Rettigheter og urfolk

Seks av bidragene i jubileumsutgaven er viet rettighetsutfordringer knyttet til urfolk- og urfolksspørsmål forklarer professor Øyvind Ravna som altså er en av bokas to redaktører. Han nevner disse temaene blant de aktuelle:

* utvikling og drøfting av en metodisk tilnærming til å identifisere samisk rett

jus urfolk ravna
STRAKS I HANDELEN: Arctic Review sin jubileumsantologi kan straks kjøpes fra Akademika eller Cappelen Damm forteller jusprofessor Øyvind Ravna. Foto: UiT

* statusen for konsultasjonsplikten og fritt, forhåndsinformert samtykke (på engelsk forkortet FPIC) i Canada og Norge

* bestemmelsene om tvisteløsning i landrettigheter i Canada  

* vindparker og samenes rettigheter i Sverige til å drive med reindrift

* menneskerettighetene til urfolk i Russland, særlig med henblikk på situasjonen til de fåtallige urfolkene i det russiske nord, Sibir og fjerne østen.

Tilgjengelige utgaver

– Boka vil være tilgjengelig på Akademika eller hos Cappelen Dam i midten av januar til en overkommelig pris. Arctic Review on Law and Politics er et Open Access-vitenskapelig tidsskrift  og interesserte lesere vil også finne artiklene denne boka består av fritt tilgjengelig på tidsskriftets nettside på arcticreview.no, forteller professor Øyvind Ravna. 

– Men på nettet finner de altså ikke denne fine, innbundne boka, som jeg tror mange kan tenke seg å ha i en håndfast versjon. Og fordi dette er en jubileumsutgave av Arctic review, utkommer antologien som bok med stive permer, som Ravna selv uttrykker det.

Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler