Inngår samarbeid for å nå klimamål

UiT Norges arktiske universitet ønsker å være en pådriver for at Norge når sine klimamål og har i dag signert en samarbeidsavtale med organisasjonen Skift – Næringslivets klimaledere.

Aarskog, Karine Nigar
Publisert: 24.11.20 13:30 Oppdatert: 24.11.20 13:59
Bærekraft

UiT-rektor Anne Husebekk signerte samarbeidsavtalen under et digitalt møte mellom UiT og Skift i dag.
UiT-rektor Anne Husebekk signerte samarbeidsavtalen under et digitalt møte mellom UiT og Skift i dag. Foto: Christian Halvorsen/UiT

– UiT skal selvfølgelig bidra i kampen for å nå FNs bærekraftsmål, som vi bruker som grunnlag for våre prioriteringer. Derfor er et samarbeid med Skift svært interessant for oss, sier UiT-rektor Anne Husebekk.

Skift er et næringslivsdrevet klimainitiativ som har som formål å identifisere nye forretningsmuligheter, utveksle kunnskap, støtte innovasjonspolitikk og bidra med nasjonale eksempler på veien mot lavutslippssamfunnet. Initiativet skal være en pådriver for å nå Norges klimamål med minst 45 prosent kutt innen 2030.

– Nordområdene spiller en sentral rolle

Administrerende direktør i Skift, Bjørn K. Haugland, er glad for å få UiT med på laget:

Bjørn Haugland er administrerende direktør i Skift – Næringslivets klimaledere.
Bjørn Haugland er administrerende direktør i Skift – Næringslivets klimaledere. Han signerte avtalen på sitt kontor i Oslo. Foto: Skift

– Næringslivets omstilling må være dypt forankret i både vitenskapen og i regionene. Norsk næringsliv, også i nord, bør være en testarena for fremtidens nullutslippsløsninger. Et tett samarbeid mellom bedrifter og akademia er helt avgjørende for at dette skal bli en realitet, sier Haugland. 

Han viser til at norsk verdiskaping alltid har hatt en tett tilknytning til fornybare naturressurser, som sjømat, skogbruk og fornybar energi, og at nordområdene kommer til å bli viktige framover i en fremtid med mindre oljeeksport og stadig mer ambisiøse klimamål.

– Når Norge skal omstilles, må nordområdene og den spisskompetansen man der besitter på for eksempel havbruk, skipsfart og arktiske løsninger spille en sentral rolle, sier Haugland.

Viktig å tenke annerledes

Skift og UiT skal gjennom avtalen utforske muligheten for å utvikle et samarbeid med fokus på bærekraft. UiT vil kunne være en samarbeidspartner i prosjekter og bidra med kunnskapsutvikling for Skift og medlemsbedriftene.

– Utdanningsinstitusjonene utdanner morgendagens arbeidstakere, og disse må tenke annerledes enn det vi har gjort frem til nå, om alt fra verdiskapning og innovasjon, til bærekraft og ledelse. De må ha kompetansen til å tørre å utfordre utdaterte tankesett. Et sterkt forskningsmiljø, og et nært samarbeid mellom dette og studentene, vil gi neste generasjon yrkesaktive de løsningene som trengs for at vi skal ta samfunnet vårt i en mer bærekraftig retning, sier Haugland. 

Kontaktpersoner:
Anne Husebekk, rektor ved UiT Norges arktiske universitet, 48141286, anne.husebekk@uit.no
Bjørn K. Haugland, administrerende direktør, Skift, 97687315, bjorn@skiftnorge.no   

Vi anbefaler