Elever tester ut ny app om nettmobbing

Tusenvis av barn og unge har opplevd negative hendelser på nett. Nå er ungdom over hele landet invitert til å teste ut om appen NettOpp kan bli et nyttig verktøy mot nettmobbing.

Avspenning.
Ungdomsskoleelever skal teste en ny app om mobbing. Foto: NettOpp
Portrettbilde av Karlsen, Mariann Schjølberg
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 19.11.20 19:55 Oppdatert: 30.12.21 15:27
Helse og velferd Teknologi

Sniktitt på appen NettOpp. Den vil bli tilgjengelig for alle når den er testet ut. 

– Vi har invitert ungdomsskoler i hele landet til å delta i NettOpp-studien for å undersøke om NettOpp kan hjelpe ungdom som har vært utsatt for negative hendelser på nett. Vi håper så mange som mulig vil delta for at vi skal kunne si om appen kan være til hjelp, sier førsteamanuensis Henriette Kyrrestad i prosjektgruppen til NettOpp, ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord), UiT Norges arktiske universitet.
-Alle ungdommer mellom 13 og 16 år som har opplevd negative hendelser på nett kan delta, selv om de ikke har fått invitasjon, så lenge foreldrene eller foresatte samtykker først, sier Kyrrestad. 

Vanskelig å si i fra

Nettmobbing og negative hendelser på nett kan være alt fra passivt å ignorere eller ekskludere noen fra en lukket gruppe eller arrangementer, til mer aktive handlinger hvor intensjonen er å skade eller true noen på nett.

– Vi vet at nettmobbing fører til psykiske helseproblemer og at de som har opplevd nettmobbing har vanskeligere for å si ifra enn de som opplever tradisjonell mobbing. Derfor håper vi at så mange foreldre og foresatte samtykker til at deres ungdom kan bli med i denne studien, for det er ikke sikkert at foreldre vet om deres ungdom har opplevd noe negativt på nett, opplyser Kyrrestad og førsteamanuensis Sabine Kaiser.

Tankerydding og andre øvelser

NettOpp har som mål å øke kunnskap om nettmobbing, hjelpe ungdom til å søke hjelp og gi dem mestringsstrategier for nettmobbing. I appen kan ungdom teste ut øvelser for å håndtere normale, men vanskelige følelser og reaksjoner på det de opplever. Blant annet inneholder appen en tankeryddingsøvelse, avspennings- og pusteøvelser, samt informasjon om hvor de kan finne hjelpetilbud. Målet er at NettOpp skal bidra til å redusere nettmobbing og psykiske plager relatert til nettmobbingen, øke selvtillit og søvnkvalitet hos brukerne.

– Flere av øvelsene bygger på kjente metoder, for eksempel tankeryddingsøvelsen som er basert på kognitiv atferdsterapi som brukes ofte i behandling, opplyser Kaiser og Kyrrestad.

Invitasjoner

Prosjektgruppa NettOpp ønsker å finne ut om ungdom som opplever negative hendelser på nett kan ha nytte av appen. F.v Monica Martinussen, Henriette Kyrrestad, Sabine Kaiser, Frode Adolfsen. Kyrre Breivik (NORCE) er ikke tilstede på bildet. Foto: UiT.
Prosjektgruppen har nå sendt en åpen invitasjon til alle ungdomsskolene og til helsestasjon for ungdom i de tre største kommunene i hvert fylke i landet. I studien blir ungdommene blir tilfeldig fordelt i to grupper, der den ene gruppen får teste appen, mens de andre får tilgang til appen etter at studien er ferdig.

– For at ungdom skal kunne delta må en forelder eller foresatt samtykke. Man kan gå inn på nettsiden til NettOpp og delta. Der ligger informasjon og link til samtykkeskjema. Det som er bra med NettOpp er at appen blir gratis og fritt tilgjengelig for alle når vi har testet den ut, opplyser Kaiser og Kyrrestad.

Høy terskel

Barn og unge bruk mer tid på nett enn tidligere. Medietilsynets rapport «Barn og medier» viser at 90 prosent av norske 9-18-åringer bruker ett eller flere sosiale medier. 86 prosent av ungdom i alderen 13-18 år oppgir at de har mye kontakt med vennene sine i sosiale medier. Likevel er det ikke alt som foregår på nettet som er like positivt.

– Elevundersøkelsen fra 2019 viser at bare cirka 2 prosent har opplevd nettmobbing, mens Medietilsynets undersøkelse om barn og medier fra oktober i år, viser at opp mot 30 prosent har opplevd negative hendelser på nett. Ungdom har veldig høy terskel for å kalle noe for nettmobbing, sier Kyrrestad. 

For mer informasjon og deltakelse: https://uit.no/nettopp

Les også:
Barn og medier 2020 
Elevundersøkelsen

Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 19.11.20 19:55 Oppdatert: 30.12.21 15:27
Helse og velferd Teknologi
Vi anbefaler