Fire vil bli ny rektor ved UiT

Innen fristen var det fire som hadde meldt sin interesse for stillingen som ny rektor ved UiT Norges arktiske universitet.

Rolland, Tomas
Publisert: 06.11.20 11:27 Oppdatert: 06.11.20 11:31
Om UiT

UiT Norges arktiske universitet har vedtatt å gå over fra valgt til ansatt rektor, og fristen for å søke på stillingen var satt til mandag 2. november.

Den nye rektoren ansettes for en periode på fire år fra og med 1. august 2021, og med mulighet for ansettelse i ytterligere en fireårsperiode.

– Vi har fått fire sterke søkere til jobben, og vi er glad for at det var så stor interesse, sier Stig Slørdahl.

Han er eksternt medlem av universitetsstyret og leder et bredt sammensatt innstillingsutvalg som skal sikre at UiT velger den beste kandidaten til stillingen.

Disse har søkt:

  • Edel O. Elvevoll, professor ved Norges fiskerihøgskole
  • Jan-Gunnar Winther, direktør ved senter for hav og Arktis hos Nofima
  • Dag Rune Olsen, professor og rektor ved Universitetet i Bergen
  • Kenneth Ruud, professor og prorektor for forskning og utvikling ved UiT

 

Fremdrift

Intervjuene skal gjennomføres i løpet av november, og endelig innstilling blir klar etter at universitetsstyre har behandlet saken i et ekstraordinært styremøte 16. desember.

En endring i rektor-rollen

Stillingen som nå er lyst ut er noe annerledes enn den sittende rektor Anne Husebekk har i dag, ettersom universitetsstyret rett før sommeren vedtok å gjøre endringer i organiseringen av UiTs toppledelse. Den rektoren som tar over i august 2021 skal lede UiTs samlede virksomhet, ikke bare den faglige. Den nye rektoren rapporterer til styret.

Kontakt
Stig Slørdahl, leder av innstillingsutvalget
Mobil: 918 97 510
E-post: Stig.Arild.Slordahl@helse-midt.no

 

Rolland, Tomas
Publisert: 06.11.20 11:27 Oppdatert: 06.11.20 11:31
Om UiT