Ny norsk dataportal gir bedre tilgang på kritisk kunnskap om covid-19

En ny dataportal som gjør det enklere å få tilgang til og dele forskningsdata om covid-19 er lansert av nettverket ELIXIR Norge. UiT er vert for dataportalen.

Aarskog, Karine Nigar
Publisert: 04.11.20 12:54 Oppdatert: 04.11.20 13:42
Helse og velferd

Den nye dataportalen gir muligheter både for å få tilgang til og dele forskningsdata om covid-19.
Den nye dataportalen gir muligheter både for å få tilgang til og dele forskningsdata om covid-19. Skjermdump: covid19dataportal.no

– I en krise som denne er det avgjørende å gjøre forskningsdata og -resultater tilgjengelige for andre forskere og brukere så raskt som mulig. Dette vil øke vår kapasitet som samfunn til å respondere raskt, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Norges forskningsråd, i en pressemelding fra ELIXIR Norge.

ELIXIR er en europeisk forskningsinfrastruktur som koordinerer, integrerer og ivaretar ressurser som databaser, programvareverktøy, skylagring og treningsmateriell på tvers av de 23 medlemslandene som er med i nettverket. UiT er partner og vert for en ny dataportal som nettopp er lansert, knyttet til forskningsdata om covid-19.

Professor Nils-Peder Willassen leder den lokale ELIXIR-noden ved UiT Norges arktiske universitet.
Professor Nils-Peder Willassen leder den lokale ELIXIR-enheten ved UiT Norges arktiske universitet. Foto: UiT

– Som partner i ELIXIR har vi et stort samfunnsansvar for å tilrettelegge for forskning og utvikling ikke bare nasjonalt, men internasjonalt. Et forskningsmiljø uten deling av data og resultater vil hemme utviklingen av nye medisiner, vaksiner og behandling for å forebygge eller kurere sykdommer, sier professor ved Institutt for kjemi, Nils P. Willassen, som leder den lokale ELIXIR-enheten ved UiT.

Innsikt i virusutviklingen

Den nye portalen skal nettopp gjøre det enklere for forskere å få tilgang til og dele forskningsdata om covid-19. Portalen kan bidra til overvåkingen av mutasjoner og spredning av ulike virusstammer av SARS-CoV2 som er avgjørende for at samfunnet skal kunne håndtere pandemien på en best mulig måte.

– Den norske covid-19-dataportalen er et inngangspunkt for forskere og andre som ønsker tilgang til data og verktøy på molekylært nivå – som er relevante for covid-19-studier – og for å dele slike data. Portalen inneholder Sars-CoV-2-portalen som er bygd og vedlikeholdt av UiT, hvor vi legger til metadata til alle offentlige Sars-CoV-2-virussekvenser som øker verdien for bruk i forskning. Portalen inneholder også verktøy for blant annet dataanalyse og visualisering som gjør det mulig å få innsikt i virusutvikling og involverte molekylære mekanismer, sier Willasen.

Portalen leveres av ELIXIR Norge, BioMedData og de norske ELIXIR-nodene ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, NTNU, NMBU og UiT Norges arktiske universitet.

Aarskog, Karine Nigar
Publisert: 04.11.20 12:54 Oppdatert: 04.11.20 13:42
Helse og velferd
Vi anbefaler