Når mamma blir utvist - Hvordan vurderes barnets beste i utvisningssaker?

Er i tråd med FNs barnekonvensjon å skille et barn fra mor eller far? Internasjonalt seminar 08.10.2020

Fottland, Håkon Publisert: 02.10.20 07:52 Oppdatert: 02.10.20 08:14

I rapporten «Barnets beste i utvisningssaker» (2020) gjennomgår NOAS og Redd Barna 10 utvisningsvedtak som rammer barn.

Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv, plan 2
Tid: torsdag 08. oktober, kl 19-21

Funnene i rapporten viser at Utlendingsdirektoratets (UDIs) vurderinger av barnets beste i utvisningssaker har grove menneskerettighetsbrudd og UDI kritiseres for å ikke innhentet tilstrekkelig informasjon om hvordan barnet har det.

  • Hvordan kartlegger norske myndigheter barnets situasjon før mor eller far utvises og nektes innreise til Norge for en lang periode?
  • Hvordan begrunner UDI at det er i tråd med FNs barnekonvensjon å skille et barn fra mor eller far?
  • Hva kan gjøres for å styrke barnas rettssikkerhet?

Lenke til rapporten: Barnets beste i utvisningssaker

Innledere:

Arrangeres i samarbeid med: Redd Barna og Støttegruppa for flyktninger


Grunnet Covid-19 vil vi kun godta en maksimum av 45 deltakere til dette seminaret. I samarbeid med våre medarrangører, følger vi FHIs råd angående smittevern og smittesporing. Derfor ber vi våre deltakere om å vise respekt, holde god avstand og holde seg hjemme hvis du føler deg uvel eller har luftveissymptomer.

Internasjonalt Seminar er et informasjons- og debattforum i Tromsø, med nord/sør-problematikk, miljø/klima, fattigdom/utvikling og krig/fred som sentrale tema. Seminarrekken er et samarbeid mellom byens humanitære organisasjoner, solidaritetsorganisasjoner og studentorganisasjoner, er støttet av Tromsø kommune og koordineres av FN-sambandet Nord og UiT Norges Arktiske Universitet.

Vi anbefaler