Status for utveksling vår 2021


Det er åpent for å registrere seg til utveksling for våren 2021. Koronapandemien preger fortsatt både Norge, UiT og våre partneruniversiteter i utlandet. Søknadsfrist for utveksling våren 2021 er 1. september, og flere har allerede registrert seg på emnet UTV-0001 og lagt inn søknad om utveksling til universiteter både i og utenfor Europa.

UiT er orientert om universiteter i utlandet som har kansellert all studentutveksling eller som har besluttet å ikke sende studenter til Norge neste semester. Flere melder også at de planlegger for et vårsemester med en blanding av digital og fysisk undervisning. Hva som vil bli tilrettelagt for utvekslingsstudenter, avventer vi fortsatt mer informasjon om. Du må derfor være forberedt på at flere av våre partneruniversiteter fatter beslutninger om vårsemesteret som vil påvirke din søknad.

UiT vurderer situasjonen fortløpende, og vi forholder oss til informasjon fra våre partneruniversiteter og norske myndigheters reiseråd.

Norske myndigheters reiseråd og muligheten for gyldig reiseforsikring vil være avgjørende for om utenlandsreise kan gjennomføres i regi av UiT. I tillegg gjør UiT egne vurderinger om hva som er forsvarlig å legge til rette for med hensyn til gjennomføring av studier og faglig tilbud neste semester.

Vær oppmerksom på at reiserestriksjoner og smittebegrensende tiltak i andre land også legger begrensninger for hvor det er mulig å reise, og at det er utfordrende for UiT å ha fullstendig oversikt over dette. Vi ber deg derfor om å holde deg oppdatert både på denne nettsiden, og med gjeldende reiseråd. Vi legger også ut informasjon om eventuelle avlysninger hos partner på aktuelle avtalenettsider, samt informerer studenter som har søkt på avtalene.

Kontakt

Seksjon for internasjonalt samarbeid

E-post: mobility@support.uit.no

Telefon: +47 7764 4000

Søk om utveksling

På Twitter   #norgesarktiske