Status for utveksling høsten 2021

Portrettbilde av Brokke, Astrid Sollid
Brokke, Astrid Sollid astrid.brokke@uit.no seniorrådgiver
Publisert: 26.08.21 15:00 Oppdatert: 27.08.21 12:50
Om UiT

Det er åpent for å registrere seg til utveksling for våren 2022. Koronapandemien preger fortsatt både Norge, UiT og våre partneruniversiteter i utlandet. Søknadsfrist for utveksling våren 2022 er 1. september, og flere har allerede registrert seg på emnet UTV-0001 og lagt inn søknad om utveksling til universiteter både i og utenfor Europa.

Det er i utgangspunktet åpent for å søke seg til læresteder både i og utenfor Europa. Du må imidlertid være forberedt på at flere av våre partneruniversiteter fatter beslutninger om vårsemesteret som vil påvirke din søknad og/eller studiesituasjon under utvekslingen.

Et generelt råd er allerede i søknadsprosessen å planlegge for ulike situasjoner. Når du skal registrere ønsket lærested i utlandet i Canvas, er det tilrådelig å legge inn ett eller to europeiske læresteder.   

Vær oppmerksom på at reiserestriksjoner og smittebegrensende tiltak i andre land også legger begrensninger for hvor det er mulig å reise, og at det er utfordrende for UiT å ha fullstendig oversikt over dette. Vi ber deg derfor om å holde deg oppdatert både på denne nettsiden, og med gjeldende reiseråd. Vi legger også ut informasjon om eventuelle avlysninger hos partner på aktuelle avtalenettsider, samt informerer studenter som har søkt på avtalene.

Kontakt

Seksjon for internasjonalt samarbeid

E-post: mobility@uit.no

Telefon: +47 7764 4000

Søk om utveksling

Brokke, Astrid Sollid astrid.brokke@uit.no seniorrådgiver