Pris for forskning på hjertehelse

Vinner av Forskningsprisen 2020 ved Helsefak har vært ved UiT i snart 50 år. Som nyslått emeritus ønsker Terje Larsen å fortsette i forskningens tjeneste i mange år til. 

Portrettbilde av Brøndbo, Stig
Brøndbo, Stig stig.brondbo@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 23.06.20 09:45 Oppdatert: 23.09.22 14:00
Helse og velferd

Årets vinner av Forskningsprisen 2020 forsker på hjertet. Det er ingen tvil om at Terje Larsen også har et stort hjerte for forskningen ved UiT når han som nyslått emeritus ønsker å fortsette i forskningens tjeneste. I bakgrunnen vises det revolusjonerende apparatet han utviklet for å kunne forske på hjertets funksjon. Foto: Stig Brøndbo
I begrunnelsen for prisen, står det at Terje Larsen gjennom mange år har bygd opp biomedisinsk grunnforskning ved Det helsevitenskapelige fakultet gjennom sitt fokus på betydningen av fedme og diabetes type II for hjertets funksjon. Foto: Jonatan Ottesen

Han var til stede da Kong Olav la ned grunnsteinen ved UiT i 1971. Han kom inn dørene ved UiT året etter, som en av de aller første studentene. Siden har han blitt værende og bidratt sterkt med på å bygge opp et faglig sterkt miljø for biomedisinsk grunnforskning.

Utrolig stolt
– Jeg er utrolig stolt over å motta denne prisen og gjør det på vegne av alle som har stått på sammen med meg; studenter, stipendiater og kolleger. Dette er en pris til alle oss som har bidratt til å videreutvikle det gode fagmiljøet innen medisinsk og komparativ fysiologi ved UiT som ble initiert av Ole D. Mjøs og Arnoldus Schytte Blix, sier professor emeritus ved Institutt for medisinsk biologi, Terje Larsen.
Emeritus-tittelen fikk han da han gikk av med pensjon i mai i år.
– Det har vært noen fantastiske år ved UiT, og jeg er glad for at det ikke blir en brå slutt. Jeg skal fortsatt veilede noen stipendiater, og jeg håper å kunne bidra i forskningens tjeneste også i årene som kommer, sier Larsen.

Mange doktorgrader
I begrunnelsen for prisen, står det at prisvinneren gjennom mange år har bygd opp biomedisinsk grunnforskning ved Det helsevitenskapelige fakultet gjennom sitt fokus på betydningen av fedme og diabetes type II for hjertets funksjon.
– Dette har resultert i en rekke doktorgradsarbeider og vitenskapelige publikasjoner som har videreutviklet fagområdet, og de senere år har Terje Larsen også vært svært aktiv i skjæringspunktet mellom innovasjon og anvendt forskning på området marine fettsyrers betydning for hjerte- og karsykdommer, skriver juryen.

Terje Larsen

Aktuell med Helsefaks forskningspris 2020
Antall år ansatt ved UiT: 42 år
Faglige hovedinteresser: Metabolsk forskning, spesielt hvordan overvekt og diabetes henger sammen med hjerte-/karsykdommer

Siste publikasjon: Altered Mitochondrial Metabolism in the Insulin-Resistant Heart

Faglige mål det neste året: Kliniske studier for videre testing Calanus Oil, samt oppfølging av stipendiater
Akademisk hjertesak: Tettere samarbeid mellom det kliniskiske forskningsmiljøet på UNN og basalfagsmiljøene på UiT.

Ny teknikk
– En av de tingene jeg er mest stolt over, er å ha vært med på å sette UiT på det internasjonale kartet innen mitt fagfelt, sier prisvinneren. To ganger har UiT-professoren invitert de fremste forskerne i verden til fagkonferanser i Tromsø, og han er for tiden president i Society for Heart and Vascular Metabolism. To ganger har han også hatt forskningsopphold ved University of Calgary i Canada for å knytte kontakter, utveksle kunnskap og lære seg nye forskningsmetoder og -teknikker. Da han i 1986 kom hjem til Norge etter det første oppholdet i Calgary, var det mange forskere fra de andre universitetene i Norge som kom til Tromsø for å få del i den tids relativt banebrytende teknikker innen hjerteforskning.
– Oppholdene i Canada har vært helt uvurderlige for min karriere og mitt arbeid ved UiT. Jeg mener det ikke er mulig å overvurdere verdien av internasjonale kontaktpunkter. Jeg var utrolig heldig med min mentor i Calgary, professor David Severson, som både var en svært god veileder, men som også bidro til et mangeårig sterkt samarbeid mellom Tromsø og Calgary. Samarbeid og nettverk er utrolig viktig som forsker, sier Larsen.

Lederoppgaver
Samtidig som Terje Larsen har vært aktiv og ledet forskningsgrupper ved UiT, har han også vært leder ved Institutt for medisinsk biologi i til sammen 16 år.
– Selv om det tok bort litt fokus fra min egen forskning, så har det vært givende å få være med å legge til rette for faglig utvikling ved instituttet, sier Terje Larsen.

Nyhetssaken er en del av Helsefaks digitale sommerfestival!

Lenke til Helsefaks digitale sommerfestival!

Brøndbo, Stig stig.brondbo@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 23.06.20 09:45 Oppdatert: 23.09.22 14:00
Helse og velferd
Vi anbefaler