UiT-studenter til NM i studentbedrifter

29.05.20 Tomas Rolland

Med en app som skal gi en oversikt over all aktivitet i Harstad skal studentene bidra til å samle byen. Ideen er så god at de har fått 200 000 kroner i støtte og en billett til NM i studentbedrift.

Studenter gruppe
Fra venstre står Julie Johansen, Lill-Heidi Smedvik, Karina Olsen, Silje Moshagen Jenssen og Cecilia Henningsen. Foto: Tomas Rolland, UiT

Studentbedriften, som har fått navnet BySamhold SB, har sin opprinnelse fra studiet de fem studentene går på UiT Norges arktiske universitet i Harstad.

Silje Moshagen Jenssen, Julie Johansen, Lill-Heidi Smedvik, Karina Olsen og Cecilia Henningsen går på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved UiT Handelshøgskolen, og som en del av tredjeåret kan de velge å gjennomføre emnet «Bedriftsutvikling og Intraprenørskap» på 20 studiepoeng. 

Hensikten med dette emnet er at de skal anvende kunnskapen de har fått gjennom studiet, ved for eksempel å opprette sin egen studentbedrift.

Vil løfte byen frem

Studentene har valgt å satse på utviklingen av en app for mobiltelefon som skal gi en brukervennlig plattform som skal fungere som et supplement til allerede eksisterende arrangementer – for alle som ønsker å bruke byen. Det skal samtidig være en portal for næringsliv og frivillige for å nå ut til sine målgrupper.

– Vi utvikler en slik app fordi det er en enkel måte å samle all informasjon om hva som skjer i byen. Hensikten er å synligjøre at Harstad har masse å tilby, fremme gratis arrangementer og frivillighet, samtidig skal det være en portal for næringslivet. Vi vil løfte byen sammen og vise at Harstad ikke er en glemt by med lite innhold, sier Cecilia Heimlund Henningsen.

Fra idé til produkt

Og prosjektet er i ferd med å gå fra en ide på papiret til å bli et reelt produkt.

– Vi søkte Sparebankstiftelsen 68 grader nord og Sparebank 1 Nord-Norge gjennom Samfunnsløftet og fikk 100 000 kroner hos hver av disse, da de hadde troen på vårt prosjekt, sier Henningsen.

Støtten på til sammen 200 000 kroner går i hovedsak til å utvikle applikasjonen, i samarbeid med selskapet Chili Group AS. Planen er at denne appen skal lanseres i begynnelsen av juni. Ideen til studentbedriften er så god at de også har blitt plukket ut for å representere Troms og Finnmark fylke i norgesmesterskapet for studentbedrifter, som arrangeres i regi av Ungt Entreprenørskap. Med den økonomiske støtten kan de dermed gå inn i NM, som går av stabelen 11.–12. juni, med et helt reelt produkt.

I norgesmesterskapet konkurrerer fylkesvinnere fra hele landet mot hverandre i en nasjonal konkurranse innenfor tema som beste forretningsplan, økonomistyring, sosialt entreprenørskap og samarbeid med næringslivet.

Fra studentbedrift til AS

Et av kriteriene for en studentbedrift er at den bare kan eksistere i 12 måneder. Deretter må selskapet avvikles.

– Etter NM vil vi fortsatt jobbe aktivt med å få brukere til appen og få lagt inn masse aktiviteter. Vi vil også gjøre bedriften om til et AS. Det er en unik mulig for å skape en egen arbeidsplass, bygge nettverk og synliggjør oss selv da vi alle er ute etter jobb etter endt bachelor, forklarer Henningsen.

Hun forklarer at de til å begynne med vil dele på én stilling, slik at det blir en 20 prosent stilling på hver, og jobbe for å utvikle innhold og funksjonalitet etter dette.

På Twitter   #norgesarktiske