Helsetilbud er også en menneskerett

Likeverdige helsetjenester for den samiske befolkningen i Norden har med grunnleggende menneskerettigheter å gjøre. Behovet for samiskspråklige sykepleiere er stort. Det slår rektor ved Samisk høgskole, Laila Susanne Vars fast. 

Kveseth, Magne
Publisert: 29.05.20 11:00 Oppdatert: 29.05.20 12:48
Tromsø Alta Hammerfest

STOR BETYDNING: Rektor ved Samisk høgskole, Laila Susanne Vars, mener helsetjenestene til samiske borgere også er et spørsmål om menneskerettigheter.
STOR BETYDNING: Rektor ved Samisk høgskole, Laila Susanne Vars, mener helsetjenestene til samiske borgere også er et spørsmål om menneskerettigheter. Foto: Samisk høgskole

– Behovet for samiskspråklige sykepleiere er stort i Finland, Norge og Sverige. Å få i gang en egen samisk sykepleierutdanning er derfor viktig for at både Sámi allaskuvla og UiT skal oppfylle sitt samfunnsoppdrag overfor de samiske samfunnene, sier rektor ved Samisk høgskole, Laila Susanne Vars om den samiske sykepleierutdanningen som kommer i gang fra neste år.

Hun mener at det å utdanne sykepleiere som har spesialkompetanse i arbeid med samiske pasienter vil bidra til å sikre likeverdige helsetjenester for den samiske befolkningen i Norden og sikring av samiske pasienters grunnleggende menneskerettigheter.

Glad over prioriteringen

– Samarbeidet med UiT er helt avgjørende for at vi skal lykkes. UiT har et solid fagmiljø innen sykepleierutdanning som vil være en viktig støtte for Sámi allaskuvla og bidra til å sikre gode faglige rammer rundt den samiske sykepleierutdanningen. Det er mange som har gjort en stor innsats for at dette studiet skal komme igang, all ære til dem for at vi endelig snart får ta imot det første kullet av studenter, fortsetter Vars.

Hun forteller at Sámi allaskuvla tar sin del av ansvaret gjennom å bygge opp sitt eget helsefaglige fagmiljø og gjennom å bidra til å rekruttere studenter fra hele det samiske området til dette unike studiet.

– Samisk sykepleierutdanning er en av våre satsningsområder og jeg er glad for at regjeringen har prioritert finansiering av studieplasser til dette studiet, sier Vars.

Samiskspråklige er en ressurs

Samisktalende med høyere utdanning er en betydelig ressurs, fastslår rektor for Samisk videregående skole og reindriftsskole, Ellen Inga O. Hætta. Hun sier etableringen av en egen samisk sykepleierutdanning vil bety et stort løft for det samiske samfunnet.

Rektor Ellen Inga Samisk videregående
VIKTIG: Rektor ved Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino er klar på hvor stor betydning samisk språk har. Foto: Privat

– De fleste av våre elever ved Samisk videregående skole og reindriftsskole har samisk som førstespråk. Det betyr at de behersker samisk meget godt. Når de tar utdanning på høyere nivå, vil de bli en ressurs for det samiske samfunnet. Oppstart av samisk sykepleierutdanning er av meget stor betydning for det samiske samfunnet. Når du er syk, er du mest sårbar. Det er derfor et stort løft at samisk ungdom får mulighet til å ta en sykepleierutdanning som har basis i samisk språk og kultur, sier rektoren.

Og det er ikke tvil om at hun kjenner de samiske kjerneområdene, etter å ha vært ordfører i Kautokeino, reindriftssjef og også statssekretær for samiske spørsmål.

Om et par uker vil universitetsstyret ved UiT få sykepleierutdanningen på dagsorden, og de fullfinansierte studieplassene i samisk sykepleie ved Samisk høgskole kan lyses ut med studiestart neste vinter. 

En milepæl for arbeidet

– Det er en stor seier for den samiske befolkningen, for UiT, Samisk Høgskole og for helsevesenet at den samiske sykepleierutdanningen kommer i gang fra neste år. Samarbeidet mellom UiT og Samisk Høgskole er svært viktig.

Det sier Linda Okstad som er assisterende instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) ved UiT og som leder oppbygginga av det nye tilbudet.

Okstad Samisk sykepleierutdanning
SNART KLART: Assisterende instituttleder ved IHO, Linda Okstad, sier det er viktig å samarbeide med Samisk Høgskole. Foto: Privat

Hun forteller at det blir 25 plasser ved den samiske sykepleierutdanninga i Kautokeino, der den viktige samarbeidspartneren i dette utdanningstilbudet er Samisk Høgskole. Om kort tid har IHO, som er ansvarlige for sykepleierutdanninga i Finnmark, to ansatte klare som skal arbeide ved Samisk Høgskole og ha lokalt ansvar for den nye samiske sykepleierutdanningen i samarbeid med ansatte der.

Vi anbefaler