Milepæl for samisk helse

– Det er en stor seier for den samiske befolkningen, for UiT, Samisk Høgskole og for helsevesenet at den samiske sykepleierutdanningen kommer i gang fra neste år. Samarbeidet mellom UiT og Samisk Høgskole er svært viktig.

Kveseth, Magne
Publisert: 15.05.20 15:30 Oppdatert: 18.05.20 09:03
Alta Hammerfest Kirkenes

Det sier Linda Okstad som er assisterende instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) ved UiT og som leder oppbygginga av det nye tilbudet.

Okstad Samisk sykepleierutdanning
SNART KLART: Assisterende instituttleder ved IHO, Linda Okstad, understreker viktigheten av samarbeidet med Samisk Høgskole for å få på plass den samiske sykepleierutdanningen i Kautokeino. Foto: Privat

Hun forteller at det blir 25 plasser ved den samiske sykepleierutdanninga i Kautokeino, der den viktige samarbeidspartneren i dette utdanningstilbudet er Samisk Høgskole. Om kort tid har IHO, som er ansvarlige for sykepleierutdanninga i Finnmark, to ansatte klare som skal arbeide ved Samisk Høgskole og ha lokalt ansvar for den nye samiske sykepleierutdanningen i samarbeid med ansatte der.

Lærekrefter snart på plass

 – De som vi er i ferd med å tilsette og som skal arbeide ved Samisk Høgskole i Kautokeino, vil bli den samiske sykepleierutdanningens bærebjelker. Vi fikk mange kvalifiserte søkere og de som får tilbud om stillingene har kompetanse på sykepleierfaget, de behersker samisk og de har inngående kulturforståelse som er nødvendig for å drive utdanninga, sier Linda Okstad ved IHO, som leder sykepleierutdanningen i hele Finnmark. Den foregår i Hammerfest, i Alta, i Kirkenes og fra neste år også i Kautokeino. Med andre ord har vi nå et stort samlet fagmiljø i hele Finnmark, som har undervisning og forskning på faget som et felles satsingsområde.

God og viktig utdanning

– Vi tar sikte på opptak til klassen i Kautokeino i høst etter at søknadsfristen er ute rundt midten av oktober. Så vil det bli undervisningsstart i januar–februar neste år, sier Linda Okstad.

– Det er 25 plasser, tror du det vil bli mulig å fylle opp en hel klasse?

– Dette er et etterlengtet studium som det er behov for i det samiske helsevesenet og vi har erfaring fra tidligere da vi var under Høgskolen i Finnmark og hadde opptak av to kull med samiske sykepleiere i 1995 og i 1998. Vi mener behovet er stort og har fått gjennomslag for 25 fullfinansierte studieplasser, noe regjeringen ønsker, så vi skal lage en god og viktig utdanning for den samiske befolkningen, sier Okstad.

Styret ved UiT Norges arktiske universitet skal behandle saken 17. juni 2020. 

Karakterkrav og språkkrav

– Blir det mulig også for samisktalende fra Sverige og Finland å søke disse studiene i Kautokeino?

– Ja, utenlandske studenter kan også søke, men det foreligger et språkkrav der de som søker må ha oppfylt et karakterkrav. Og når det nå er utarbeidet nasjonale retningslinjer (RETHOS), som i fjor ble innført for sykepleierfaget, så er det meningen at det skal komme egne krav for samisk sykepleierutdanning på lik linje med den som kom for ordinær sykepleierutdanning i fjor, forklarer Okstad. Hun mener UiT nå legger til rette for en god og viktig utdanning, selv om hun understreker at i denne saken må man lære å krype før man kan gå.

– Vi har tro på at dette er et banebrytende arbeid, interessen har vært stor og det blir spennende å se responsen når vi setter i gang, avsluttet Linda Okstad, assisterende instituttleder ved IHO.

Samisk sykepleierutdanning
PLANLEGGINGEN: Det har vært litt av en vei å gå for å få til samarbeidet mellom UiT og Samisk høgskole om en egen samisk sykepleierutdanning og dette bildet er fra ett av møtene hvor planlegging har vært tema. Foto: UiT
Vi anbefaler