40 prosent flere søkere til beredskapsstudiet ved UiT i Harstad

07.05.20 Tomas Rolland

Beredskap, risiko og samfunnssikkerhet er et stadig aktuelt tema i nordområdene. Bachelorstudiet i Internasjonal beredskap ved UiT i Harstad har 40 prosent flere førstegangssøkere enn i fjor.

Studenter
Studentene Maria Dahle og Sunniva Jørstad studerer Internasjonal beredskap, og her er de på øvelsesfeltet til Norges brannskole. Foto: Roger Egeli

Bachelorstudiet i Internasjonal beredskap ved UiT i Harstad er samlingsbasert og tar opp 55 nye studenter hvert år. I år var det 153 søkere som hadde dette studiet som sitt førstevalg, og dette er en økning på litt over 40 prosent fra 2019.

– Det er positivt at vi har en økning i år, og vi har hatt en god økning tidligere også, sier Øystein Klemetsen. Han er ansvarlig for studiet og er førsteamanuensis og assisterende instituttleder ved institutt for teknologi og sikkerhet ved UiT Norges arktiske universitet.

Studiet går over tre år og er samlingsbasert, med seks ukesamlinger hvert år. Klemetsen tror dette er noe av grunnen til at studiet er populært.

– Studentene er fra hele landet og de sier det er en fordel at det er samlingsbasert, da det betyr at de kan kombinere både jobb og studier, forklarer Klemetsen. Han legger likevel til at selv om det er samlingsbasert, så er det fortsatt et fulltidsstudium og at studentene derfor må være strukturerte og disiplinerte hvis dette skal kombineres med jobb.

Og dette er forholdsvis vanlig for de som studerer Internasjonal beredskap. En typisk student er gjerne en person som allerede jobber med noe som kan relateres til samfunnssikkerhet og beredskap.

– Vi har for eksempel studenter fra alle forsvarsgrenene, fra de ulike hjelpeorganisasjonene og fra brann og redning. Dette er ofte personer som har mye praktisk erfaring, og som gjennom dette studiet sørger for å få mer formell kompetanse, sier Klemetsen.

Han ser likevel at det har vært en dreining de siste årene, der stadig flere søkere kommer direkte fra videregående skoler og velger å starte karrierene med dette studiet.


Stab
Fra venstre Masoud Naseri, May Grete Jørgensen Hass og Øystein Klemetsen, noen av de som jobber i staben for Internasjonal beredskap. Foto: Roger Egeli

Studerer koronakrisen

Både storsamfunnet, bedrifter og organisasjoner legger stadig større vekt på økt kompetanse innen samfunnssikkerhet og beredskap, og da er det viktig for UiT å ha et faglig tilbud som møter dette behovet.


– Vi ser at det stilles stadig større krav til beredskap i forhold til uønskede hendelser, både menneskeskapte og det som skjer som en følge av naturkatastrofer. Studiet vi tilbyr legger vekt på beredskap, risiko og samfunnssikkerhet i nordområdene, både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, forklarer Klemetsen.

Han peker på koronakrisen som et godt eksempel på en hendelse som vi må lære av, og flere av studentene har valgt dette som et tema for sine bacheloroppgaver.

– Vi var ikke forberedt på dette som en nasjon. Det er en del av våre studenter som har valgt dette temaet for sine bacheloroppgaver, og det blir nok dratt erfaringer og forsket mye på dette i årene som kommer, sier Klemetsen.

Har fått forskerstillinger

For å dekke behovet for undervisning og forskning er instituttet og studiet i Harstad i ferd med å ansette fire nye medarbeidere, og i tillegg har studiet blitt tildelt to ph.d.-stillinger.

– Disse doktorgradsstillingene vil bidra til at vi virkelig får et løft. Det er mange ting innen dette fagfeltet som vi ønsker svar på, og med to ph.d-stillinger så får vi forskning på det nivået som vi ønsker, sier Klemetsen.

På Twitter   #norgesarktiske