Professor Roald er blant de yngste i landet 

29.04.20 Magne Kveseth

Med sine 35 år er han UiTs yngste professor. Roald A. Øien fra Tromsø er samtidig en av få i sin aldersgruppe i Norge med professortittel og har dermed hatt en lynrask karriere.

Professor Øien Autisme
LYNRASK KARRIERE: Professor Roald A. Øien er en av få 35-åringer i landet med professortittel og han er UiTs yngste. Foto: UiT

Det er Forskerforbundet som har sett på tallene for unge professorer, og som konkluderer med at Øien er den yngste professoren ved UiT. I hele landet er det drøyt ni årsverk av professorer som er mellom 30 og 35 år, viser tallene fra Forskerforbundet. Roald A. Øien disputerte i 2018 og ble professor ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) 21. april i år. 

Forsker på autisme

Forskningsområdet som opptar Øien aller mest, er innen autisme. Bakgrunnen og inspirasjonen til å forske på dette temaet kom etter å ha opplevd autisme i nær familie.

Professortittelen ved UiT holder Øien i spesialpedagogikk ved ILP. Han har også en bistilling som «assistant professor» ved Yale Child Study Center, Yale university. Men før han kom så langt hadde han en nokså annerledes karriere.

Startet med markedsføring

– Ja, yrkeskarrieren min er kanskje litt annerledes enn andres, for jeg studerte markedsføring og ledelse ved BI etter videregående og jobbet samtidig i butikk. Senere arbeidet jeg innenfor toppidrett i noen år før jeg som 26-åring valgte å begynne studier igjen, forteller Øien.

Autisme i nær familie var altså årsaken til at det ble studier på området. Et fagområde som interesserte Øien veldig.

Jeg gjorde meg ferdig med bachelor og master i løpet av tre år

– Jeg gjorde meg ferdig med bachelor og master i løpet av tre år. Og under arbeidet med mastergraden min tok jeg noe naivt kontakt med en amerikansk forsker som viste seg å være en av de virkelig store innenfor autismeforskning. Etter det fikk jeg et tilbud om å bli besøkende forsker hos dem, en såkalt visiting research scientist, samtidig som jeg påbegynte min doktorgrad ved Institutt for psykologi, sier Øien.

Han startet på doktorgraden i 2015 og leverte etter nyttår 2018, disputerte 28. juni 2018. Etter det begynte han som førsteamanuensis i spesialpedagogikk og fikk en «Assistant professor»-stilling ved Yale Child Study Center.

Les også: Jenter med autisme sliter mer enn gutter

Jobben er også hobby

Hans akademiske reise så langt har inneholdt mye usikkerhet. Enkelt fortalt fordi han fra starten på 20-årene ikke visste «hva han skulle bli når han ble stor», som han selv uttrykker det. Fra usikkerheten fram til dagens situasjon snakker vi om en særdeles dedikert forsker. 

– Ja, fra denne usikkerheten har jeg blitt lidenskapelig opptatt av å bli en forsker som kan gjøre en forskjell for barn og ungdom med ulike nevro-utviklingsdiagnoser og funksjonshemming. Jeg er selvsagt stolt over å nå målene mine om å bli professor, men jeg er også utrolig ydmyk over de mulighetene jeg har fått av mine veiledere, og av UiT og Yale. Det å oppleve støtte til å kunne utvikle seg i et verdensledende forskningsmiljø er det bare å være ydmyk over og nyte, sier Øien.

Og så skulle man kanskje tro at en forsker som han ikke har noe sosialt liv?

– Jeg bruker det jeg har av fritid til ungene mine. Fritida går med til dem jeg er glad i. Vinterstid er det skiturer som betyr mest for meg, fjellturer og hytteturer til hytta ved Josefvatn i Balsfjord. Ellers er jeg jo så heldig at jobben min også er hobbyen eller omvendt, understreker professoren.

Faglig oppdatering

I tillegg til å drive forskningsvirksomhet er Øien også tilknyttet tidsskriftet «Journal of autism and developmental disorders» som medlem av redaksjonskomiteen. Han har vært redaktør for et par utgaver av tidsskriftet og beskriver deltakelsen i arbeidet der som en fantastisk mulighet til faglig utvikling. Akkurat nå er Øien og hans kolleger nettopp ferdig med en fagbok som kommer ut i USA 8. juli. Der har han selv bidratt på tre kapitler.

Samarbeid med Folkehelseinstituttet

– Jeg har til enhver tid tre til fire vitenskapelige artikler jeg jobber med. Sammen med min gode kollega Anders Nordahl-Hansen ved Høgskolen i Østfold (HiOF) planlegger vi også en norsk fagbok om autisme. Ellers har vi et doktorgradsprosjekt som jeg veileder ved HiOF der vi undersøker effekten av VR-briller som sosial intervensjon for mennesker med autisme, sier han. 

Hør intervju med Roald om autisme og teknologi her

Øien forklarer at han gjennom hele sin akademiske karriere så langt har hatt et nært samarbeid med Folkehelseinstituttet og arbeidet mye opp mot deres «Mor, Far og Barn studie (MoBa).»

– Jeg vil fremover forsøke å få tilslag på større eksternt finansierte prosjekter. Det vil si prosjekter som kan fortelle oss mer om tidlige kjennetegn hos barn med en rekke ulike utviklingsvansker, og som det vil være mulig å kople opp mot pasientregister og MoBa-prosjektet til Folkehelseinstituttet. Målet er å kunne se på hvordan barn med ulike tilstander utvikler seg i et lengre perspektiv, sier Øien.

Pubertet og kjønnsforskjeller

Sin unge alder til tross, Roald A. Øien har et omfattende forfatterskap av faglitteratur og artikkelsamlinger. Han har ambisjoner om å finne nærmere forklaringer på ulikhet mellom kjønn og utviklingen av autisme og andre nevroutvikingsforstyrrelser.

– Jeg har også lyst til å forske mer på kjønnsforskjellene som eksisterer innenfor mitt fagområde, og jeg brenner nok litt ekstra for mer kunnskap om jenter i barneår og tenårene med nevroutviklingsforstyrrelser, sier Øien.

Mer om Roald A. Øiens akademiske karriere her

På Twitter   #norgesarktiske