UiT-forsker med revolusjonerende chip mottar prestisjetunge midler fra EU

Nanoforsker Balpreet Singh Ahluwalia mottar for andre gang ERC Proof-of-Concept midler. Chipen han har utviklet kan føre til gjennombrudd i medisinsk forskning. 

Bludd, Ellen Kathrine
Publisert: 27.04.20 13:00 Oppdatert: 07.05.20 13:57
mikroskop
Ballpreet Singh Ahluwalia har oppfunnet en chip som kan gjøre et vanlig optisk mikroskop om til et nanoskop. Foto: Geir Antonsen

Balpreet Singh Ahluwalia har utviklet en liten chip som omformer standard optiske mikroskop til det som kalles nanoskop. Forskningen kan være svært nyttig for forskere som for eksempel vil se inni celler på et meget detaljert nivå.

Teknologien er en medisinsk revolusjon som gir helt nye muligheter for å behandle alvorlige sykdommer.  

Unikt i europeisk målestokk

–  Det er virkelig imponerende at Balpreet Singh Ahluwalia nå får sitt tredje ERC prosjekt innvilget. Dette må være ganske unikt selv i europeisk målestokk. Vi er dypt imponert og gratulerer ham med en fantastisk prestasjon som er basert på hans fremragende og nyskapende forskning, og ønsker ham lykke til med dette nye prosjektet, sier prorektor for forskning ved UiT Kenneth Ruud.

Ahluwalia som er førsteamanuensis ved Institutt for fysikk og teknologi ved UiT, mottok ERC Starting Grant i 2013 og fikk ERC Proof-of-Concept in 2017. Nå får han altså ERC Proof-of-Concept for andre gang.

Midlene er en del av EUs forsknings- og innovasjonssatsing Horizon 2020. Han er den eneste forskeren i Norge som i år mottar disse midlene. 

Tittelen på prosjektet er: 

"Chip-based nanoscopy: an affordable, multi-modal and high-throughput super-resolution imaging platform".

Les nyhetssaken til ERC her.

Revolusjonerende teknologi

–  Oppfinnelsen av optisk mikroskopi med superoppløsning, såkalt nanoskopi, har gjort forskere i stand til å studere biologiske systemer i nanoskala - på atomnivå, forklarer Ahluwalia.

Han forteller at optisk nanoskopi er i ferd med å revolusjonere flere fagfelt, og den ble tildelt en Nobelpris i kjemi i 2014.

forsker
Forsker Balpreet Singh Ahluwalia er den eneste forskeren i Norge som i år får ERC Proof-of-concept fra EU. Foto: UiT

Det beste ville vært at flertallet av eksisterende optiske mikroskop ble erstattet av optisk nanoskopi. Men dessverre blir potensialet for en slik revolusjon hindret på grunn av blant annet begrensninger i dagens nanoskopiløsning og høye kostnader.

–  Jeg har funnet opp en ny fotonisk chip-basert nanoskopi-løsning, forteller Ahluwalia.

Han sier at den chip-baserte løsningen ikke bare er  kostnadseffektiv, men også kompakt og gir bedre resultater enn eksisterende løsninger.

Chipen kan alstå bidra til å muliggjøre denne teknologien.

Sammen med Norinnova Technology Transfer, jobber forskeren og hans team nå med patentutvikling og kommersialisering av den revolusjonerende chipen. 

- Nord-Norge i særstilling

– Grunnleggende, nysgjerrighetsdreven forskning av høy kvalitet danner ofte grunnlaget for radikale innovasjoner, og mange ERC prosjekter har ledet frem til slike innovasjoner, sier Kenneth Ruud.

Han sier at Norge derimot har hatt ganske få slike Proof of Concept prosjekter, og det er imponerende at Balpreet Singh står for halvparten av disse.

– Hever man blikket enda litt, så er det gledelig for Nord-Norge at alle ERC Proof of Concepts har gått til landsdelen: Tre til UiT ved Ahluwalia og professor Eiliv Lund, og et til Nord universitet ved professor Jorge Fernandes. Nord-Norge er således i en særstilling nasjonalt i evnen til å bringe fremragende forskning over i ny innovasjon, mener Kenneth Ruud.

Se video om forskningen her: Internasjonal interesse for nanoskopi

Vi anbefaler