IT-selskap sponser datautstyr

15.04.20 Magne Kveseth

Dersom du søker bachelorstudiet i datateknikk, vil IT-selskapet Serit ElTele i Alta sørge for at du har gratis PC, telefon og nødvendige abonnementer så lenge du studerer. Forutsetningen er at du starter utdanningen med et første studieår ved campus Alta.

Jenssen Serit El Tele, datateknologi
PETER F. HJORT: Jens-Harald Jenssen var en av innlederne ved Peter F. Hjort-seminaret i Alta, der han blant annet snakket om Campus Alta som en teknologihovedstad. Nå lanserer han stimuleringspakke til studenter som vil satse på IT og bachelorstudier i datateknologi. Foto: UiT/Magne Kveseth
Daglig leder for selskapet Serit, Jens-Harald Jenssen sier til avisa Altaposten at de gjør dette fordi næringa trenger flere dataingeniører.

Avisa skriver dette: Med koronakrisen har det blitt et økende behov for IT-kompetanse. Næringa har fått et løft. Dette har IT-bransjen i Alta fått merke, også Serit Eltele.

– Vi lokker litt for å gjøre det mer attraktivt å studere. Derfor stiller vi med pc, telefon og abonnement til de som starter på 1. årsstudiet i Alta. Jeg oppfordrer alle som er interessert i IT og dette studiet, om å ta kontakt med oss. Starter de opp i Alta kan vi hjelpe dem på veien, sier han.

Serit Eltele har vært i kontakt med UiT Norges arktiske universitet i Alta for å finne ut hvordan de kan bidra til rekruttering til IT-studiet – og til bransjen. Det har nemlig vært i Alta i noen år, men ledet fra Narvik. Jenssen innrømmer at det lokale næringslivet ikke har sett denne forbindelsen godt nok. Det ønsker de å gjøre noe med.

Fristen for å søke dette studiet er 15. april, altså i dag.

Fra studiekatalogen sakser vi dette: Ønsker du å påvirke hvordan mennesker samhandler?
Som Dataingeniør er du med på forme fremtidens datasystemer. Datasystemer består av alt fra smarte klokker og dingser til intelligente biler, nettbutikker, digitale fjøs og fiskeoppdrett. Bak disse systemer finner du en dataingeniører. Dataingeniører lager programvare for alle tenkelige og utenkelige formål. Dataingeniører kan jobbe innenfor alle bransjer.

I utdanningen legger vi stor vekt på praktisk utvikling av datasystemer. Du vil lære å programmere, konstruere, drifte, og vedlikeholde programvare til en rekke systemer. Dette kan være systemer som mobiltelefoner, datamaskiner, spill, simulering, kunstig intelligens med flere.

Studiet er for deg med spesiell studiekompetanse fra videregående skole. Se andre opptaksveier som 3-semester og y-vei om du mangler fordypning innen realfag.

Første studieår kan tas ved studiested Narvik eller Alta og avsluttes med 2. og 3. år studiested Narvik.
Studiested Bodø har ordinært 3-årige løp.

Les mer om bachelorstudiet i datateknikk her.

På Twitter   #norgesarktiske