Høstens videreutdanninger

Jobber du med barn og unge og ønsker å ta videreutdanning til høsten? Det er fortsatt mulig å søke på utdanningene Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge (HEL-6319) og Profesjonelle barnesamtaler (HEL-6321). Begge utdanningene er samlingsbaserte og går over ett semester.

Karlsen, Mariann Schjølberg
Publisert: 15.05.20 09:46 Oppdatert: 30.05.20 14:45

Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge (HEL 6319) Campus Narvik og Kirkenes. Videreutdanningen er på 15 studiepoeng og skal gi studentene innføring i forebyggende og helsefremmende arbeid blant barn og unge. Forelesningen tar opp aktuelle tema knyttet til små barn, skolebarn og ungdommer. Frist 1.juni 2020.
Profesjonelle barnesamtaler (HEL 6321) tilbys i Tromsø og er et samlingsbasert studie som gir 10 studiepoeng. Emnet omhandler teori og metode om strukturerte dialogbaserte samtaler med barn i ulike profesjonelle sammenhenger. Undervisningen inneholder praktiske øvelser i dialogbaserte barnesamtaler som har undersøkende eller utviklingsstøttende formål. Frist: 1.juni 2020
Nasjonal barnevernfaglig veilederutdanning (HEL 6317) er et ettårig samlingsbasert studie som har som mål å gi studenten kompetanse til å veilede nyutdannede i barnevernet. Frist utgått.
Vi anbefaler