Høstens videreutdanninger


Jobber du med barn og unge og ønsker å ta videreutdanning til høsten? Det er fortsatt mulig å søke på utdanningene Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge (HEL-6319) og Profesjonelle barnesamtaler (HEL-6321). Begge utdanningene er samlingsbaserte og går over ett semester.

Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge (HEL 6319) Campus Narvik og Kirkenes. Videreutdanningen er på 15 studiepoeng og skal gi studentene innføring i forebyggende og helsefremmende arbeid blant barn og unge. Forelesningen tar opp aktuelle tema knyttet til små barn, skolebarn og ungdommer. Frist 1.juni 2020.
Profesjonelle barnesamtaler (HEL 6321) tilbys i Tromsø og er et samlingsbasert studie som gir 10 studiepoeng. Emnet omhandler teori og metode om strukturerte dialogbaserte samtaler med barn i ulike profesjonelle sammenhenger. Undervisningen inneholder praktiske øvelser i dialogbaserte barnesamtaler som har undersøkende eller utviklingsstøttende formål. Frist: 1.juni 2020
Nasjonal barnevernfaglig veilederutdanning (HEL 6317) er et ettårig samlingsbasert studie som har som mål å gi studenten kompetanse til å veilede nyutdannede i barnevernet. Frist utgått.
På Twitter   #norgesarktiske