8 Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships til UiT

Av tilsammen 28 søknader fra UiT til EUs karriere- og mobilitetsprogram for postdoktorer Marie Sklodowska-Curie (MSCA-IF) i 2019 ble hele 8 prosjekter innvilget, samt at 2 kom på venteliste. Det betyr en styrking ikke bare av forskningspersonell og prosjekter ved UiT, men den prestisjefulle finansieringen gir også økt synlighet for UiT som institusjon i Europa.

Mikalsen, Theresa
Publisert: 06.02.20 09:12 Oppdatert: 06.02.20 10:12

MSCA-IF prosjektene dekker lønns- og driftskostander for èn postdoktor i 2 år (2 mill NOK). Postdoktoren kan ikke ha vært i Norge mer enn 12 mnd de siste tre år og er rekruttert til UiT og en utvalgt veileder her som har skrevet søknaden sammen med kandidaten. Alle har i større eller mindre grad deltatt i Arctic MSCA-IF programmet ved UiT. Programmet bistår UiT-veiledere i å finne kandidater, invitasjon til Arctic MSCA symposium ved UiT hvor kandidat møter veileder og starter søknadsprosessen, samt søknadsstøtte frem mot fristen.

De innvilgede prosjektene er tilknyttet HSL (3), BFE (2), Helsefak (2) og NT fak (1).  

Litt statistikk:

8 innvilgede av totalt 28 innsendte søknader gir en suksessrate på 29% (og opptil 36% om de to på venteliste blir innvilget). Det er nesten dobbelt så høyt som gjennomsnittet i Europa (15,2%). 60% av søknadene som ble sendt fra UiT hadde en score på over 85% (se oversikt under for terskelverdier under 2019 utlysningen). De som fikk over 85%, men ikke ble innvilget får et Seal of Excellence som et bevis på at prosjektet er funnet verdig finansiering, men som pga budsjettbegrensninger ikke ble innvilget).

Totalt 40 MSCA-IF prosjekter ble innvilget i Norge under denne utlysningen; NTNU (10), UiO (9), UiT (8), UiB (6), UiS (5), NHH (1) og Helse Bergen (1).

Terskelverdier og suksessrate pr panel for MSCA-IF 2019 ble som følgende:

European Fellowships
 
Panel ​Retained List Threshold ​Reserve List Threshold ​Success Rate %
CHE 92.4 90.0 13.1
​ECO ​91.6 90.0 13.7
​ENG 92.4 ​90.0 13.0
​ENV 93.4 ​91.6 13.0
​LIF 92.6 ​91.0 13.2
​MAT 91.0 ​89.0 12.7
​PHY 91.4 ​90.0 13.3
​SOC 93.0
​90.0 13.0
​CAR 89.2
​86.0 20.2
​RI 93.0
90.6 20.4
​SE ​81.8
​78.4 ​27.6
 
Global Fellowships
 
Panel ​Retained List Threshold ​Reserve List Threshold ​Success Rate %
​CHE 91.8 ​90.2 25.9

Mikalsen, Theresa
Publisert: 06.02.20 09:12 Oppdatert: 06.02.20 10:12
Vi anbefaler