Hudpleie og kreft: Ingen økt risiko hos middelaldrende kvinner


Hyppig bruk av hudkremer hos middelaldrende kvinner øker ikke risikoen for bryst- og livmorkreft. Det er konklusjonen i en ny studie som forskere fra blant annet UiT står bak. 

Tung bruk av hudkremer gir ikke middelaldrende kvinner økt risiko for bryst- og livmorkreft, går det fram av en ny forskningsstudie. Foto: Colourbox 

– Vi har i studien ikke funnet indikasjoner på at det vi definerer som tung bruk av hudpleieprodukter øker risikoen for disse krefttypene, sier Charlotta Rylander, førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin ved UiT Norges arktiske universitet.

Bekymring for kreftrisiko

Det har i flere sammenhenger vært uttrykt bekymring for at utstrakt bruk av hudpleieprodukter som inneholder såkalte hormonforstyrrende forbindelser kan gi økt risiko for å utvikle hormonsensitive kreftformer. Bekymringene var utgangspunktet for studien, som professorene Eiliv Lund og Torkjel M Sandanger fra UiT, professor Marit B Veierød ved Universitetet i Oslo, professor Elisabete Weiderpass, direktør for International Agency for Research on cancer, Verdens Helseorganisasjon og Charlotta Rylander står bak.

Målet med studien var å undersøke om forskjellig bruk av hudpleieprodukter fører til økt risiko for å utvikle bryst- og livmorkreft hos middelaldrende kvinner. Studien ble nylig publisert i Environmental Health.

Kan gå i blodet

Forskerne valgte å konsentrere seg om tre forskjellige produkter; kroppslotion, ansiktskrem og hudkrem.

– Dette er hudpleieprodukter som norske kvinner bruker daglig, og som inneholder komponenter som man enten vet – eller mistenker – kan virke negativt på vårt hormonsystem, påpeker Rylander.

Blant disse er parabener og ftalater. Førstnevnte er betegnelsen på en gruppe stoffer som brukes som konserveringsmidler i blant annet kosmetikk og kroppspleieprodukter, mens ftalater er en samlebetegnelse på forskjellige kjemiske stoffer som hovedsaklig benyttes som myknere i plast, men også i kosmetikk, som for eksempel neglelakk. Både parabener og ftalater absorberes av huden og kan inngå i blodsirkulasjonen.  

Førsteamanuensis Charlotta Rylander ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet. Foto: Privat

– Naturlig nok har det vært en bekymring for om utstrakt bruk av kosmetikk og hudpleieprodukter kan øke risikoen for hormonrelatert kreft, selv om nyere epidemiologiske studier ikke kan rapportere om noen signifikant sammenheng mellom for eksempel ftalateksponering og nettopp brystkreft, sier Rylander.

NOWAC-materiale

Fra begynnelsen av 2000-tallet ble det innført restriksjoner på bruk av parabener i forbrukerprodukter. Restriksjonene kom etter funn som kunne indikere en sammenheng mellom parabener og utvikling av brystkreft. Men med tanke på den utbredte bruken av hudpleieprodukter og de potensielt skadelige effektene, er det likevel fortsatt sparsomt med epidemiologiske bevis på en sammenheng mellom bruk og kreftrisiko.

Den ferske studien som Rylander og hennes kolleger står bak, omfatter norske middelaldrende kvinner i alderen 46–68 år, der gjennomsnittsalderen for deltagerne er 55 år.
Forskerne har i arbeidet brukt data fra den Tromsø-baserte Kvinner og kreft-studien eller The Norwegian Women and Cancer (NOWAC) study, som den også er kjent som.
Studien er en nasjonal og mangeårig spørreundersøkelse blant kvinner i alderen 30–70 år, der deltakerne har svart på spørreskjema med spørsmål om helse, livsstil, bruk av medisiner, kosthold, fysisk aktivitet og bruk av hudpleieprodukter. I alt har drøyt 174 000 norske kvinner deltatt og besvart opptil fire spørreskjema siden oppstart av Kvinner og Kreft-studien i 1991.

– Hvert år kobles så våre data fra studien sammen med data fra Kreftregisteret. På den måten finner vi ut hvilke kvinner som er blitt diagnostisert med kreft, forteller Rylander.

Ingen økt risiko ved tung bruk

I studien har kvinnene svart på hvor ofte de bruker ansiktskrem, håndkrem og body lotion. Ut fra svarene estimerte forskerne hvor stor overflate av kroppen som blir smurt hver dag, der 100 prosent tilsvarte hele kroppen. Dersom en kvinne rapporterte at hun brukte både håndkrem, ansiktskrem og body lotion to ganger per dag, tilsvarer det 200 prosent – og blir beskrevet som tung bruk av hudpleieproduktene.

– Vi har altså undersøkt total bruk av tre produkter, nemlig håndkrem, ansiktskrem og body lotion. I tillegg har vi også gjort delanalyser for å sjekke om resultatet hadde sett annerledes ut hvis man bare for eksempel hadde undersøkt body lotion. Men resultatet var det samme; tung bruk av hudkrem og lotions hos denne gruppen kvinner gir ikke økt risiko for bryst- eller livmorkreft, sier Rylander. 

Forskerne gjorde separate analyser på pre- og postmenopausal brystkreft, det vil si brystkreft før og etter overgangsalderen. Bruk av hudpleieprodukter økte ikke risikoen for noen av krefttypene.

Samtidig var ikke det tilgjengelige datamaterialet stort nok til å kunne undersøke om det er forskjell i risikoen for livmorkreft før og etter overgangsalder. Rylander presiserer også at forskerne ikke undersøkte spesielle merker av hudpleieprodukter – og heller ikke flere enn de tre nevnte produktene.

– Selv om vi gjennom tidligere forskning har vist at de som bruker hudpleieprodukter hyppigst, også har de høyeste konsentrasjonene i blodet av parabener, så har vi i denne studien benyttet oss av informasjon gitt i spørreskjema for å estimere eksponeringen. Selv om vi mener at metoden er valid, så dekker ikke vårt spørreskjema bruk av alle typer hudpleieprodukter/kosmetikk, eller andre kilder til disse stoffene, sier Rylander.

– Beroligende funn

Dataene som ligger til grunn for studien, forteller kun hvor hyppig middelaldrende kvinner bruker hudpleieprodukter i dag.

­– Vi har ikke informasjon om hvor ofte eller hvor mye de brukte hudpleieprodukter som barn eller i oppveksten, selv om vi kan anta at det var i langt mindre utstrekning enn i dag, understreker Rylander.

Hun påpeker at forskere verden over ennå har for lite informasjon om hvilke faser i livet man er mest sårbare for eksponering av hormonforstyrrende stoffer – for eksempel fra hudpleieprodukter - med tanke på utvikling av bryst- eller livmorkreft og understreker:

– Vi kan altså ikke med sikkerhet si at disse resultatene er overførbare på en yngre gruppe kvinner, som kanskje har vært hyppige brukere av hudpleieprodukter også tidlig i livet. Men det vi kan slå fast er at funnene er beroligende for middelaldrende kvinner som er hyppige brukere av hudpleieprodukter i dag, sier Charlotta Rylander.

På Twitter   #norgesarktiske