– UiT er en motor i nord

Ap-leder Jonas Gahr Støre fortalte for tredje gang om sine visjoner for nordområdene fra en talerstol ved UiT, og understreket sin nære tilknytning til universitetet. UiTs samfunnsgeograf Berit Kristoffersen liker at Støre vil satse på «grønn industri» i nord.

Moe, Trude Haugseth
Publisert: 17.01.20 13:25 Oppdatert: 11.08.20 13:11

Fullsatt sal da Jonas Gahr Støre holdt foredrag
Fullsatt sal da Ap-leder og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre holdt sitt åpne foredrag på UiTs MH-bygg i Tromsø. Foto: David Jensen, UiT.

– Bare det å være her er en viktig del av historien, nemlig satsingen på kunnskap. Jeg kaller det navet i nordområdesatsingen. UiT er  et  uttrykk  for politisk vilje til satsing. At vi fikk dette universitetet på slutten av 1960-tallet  var et politisk grep for å bygge landet og et uttrykk for en  vilje som vi  trenger mer av fremover,  sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Torsdag holdt han for tredje gang et foredrag ved UiT om nordområdene. Denne gang hadde han kalt foredraget Et fredelig nord i en urolig verden – hvor går nordområdene?

Du kan se hele foredraget i opptak her.

Føler nær tilknytning til UiT

Jonas Gahr Støre
Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: David Jensen

– Dette  er det universitetet jeg har nærmest tilknytning til i Norge. Det er ett  universitet jeg føler  jeg har et emosjonelt og profesjonelt bånd til,  og det er UiT. Dette har vært stedet for de store anledninger for meg i politikken.  Og jeg kan se tilbake  på  det som viktige etapper i mitt liv,  sier Støre.

Det var UiT-rektor Anne Husebekk som hadde invitert Støre og som ønsket  den tidligere utenriksministeren velkommen.

–  Det er viktig for UiT hvor nordområdene går, og vi har klokkertro på at dette er et viktig område geopolitisk, når det gjelder naturressurser. Vi tror  menneskene som bor her  er forberedt på å drive nordområdene fremover og føre til enda større vekst enn det vi har sett til nå, sier Husebekk.

Første gang Støre holdt et åpent foredrag ved UiT var i 2005. Mye har endret seg siden da, men Støre mener at hans tidligere analyser står seg.

– Man må alltid forstå den tiden man lever i, og foreslå løsninger folk tror på, sier Støre etter sitat fra Ap-kjempen Trygve Bratteli. 

Ønsker seg flere desentraliserte utdanninger

Støre mener UiT spiller en viktig rolle i nordområdene, og etterlyser samtidig enda flere desentraliserte utdanningstilbud.

– UiT er til stede i mange deler av regionen med utdannede folk i prosjekter og programmer, noe som er veldig positivt. Vi må  bruke muligheten vi har til å  kunne gi  et  tilbud der folk bor, så de ikke må flytte hjemmefra, for da er det altfor mange som ikke flytter tilbake. Universitetene våre i nord, med sete i både Tromsø og Bodø,  er veldig viktige motorer i  samfunnsutviklingen  som må få god  støtte og god  oppfølging, sier han.

Berit Kristoffersen, samfunnsgeograf ved UiT, stilte spørsmål om finansiering av grønn utvikling. Foto: Jonatan Ottesen/UiT

Synes det var mer bredde i visjonene enn før

Samfunnsgeograf ved UiT, Berit Kristoffersen, synes det var et godt og interessant foredrag.  

– Støre la vekt på flere momenter for nordområdene enn han har gjort før. I sine tidligere visjoner har han hovedsakelig vært opptatt av tre ting: olje/energi, klima og Russland. Nå var det mer bredde innen utviklingstrekk og tiltak han ønsket. Han snakket både om «grønn industri», hydrogen, fiskeri og infrastruktur og transport, i tillegg til de andre momentene, sier Kristoffersen.

Likte satsing på «grønn industri»

Hun er enig med Støre i at vi ikke lenger bør snakke om industri som «gammeldags og skitten». Den kan tvert imot være moderne og grønn.

– Jeg synes det var spesielt interessant at han ønsket en satsing på transport og infrastruktur, og UiT vil gjerne ta den utfordringen, sier Kristoffersen.

Hun viser til at UiT har en stor satsing på grønn omstilling innen energi og infrastruktur, ikke minst innenfor ARC-prosjektet hun selv er en del av, der de blant annet forsker på solcelleenergi, energilagring, el-fly og forholdet mellom teknologi og samfunn.

– Bra om staten kan ta eierskap

For den type satsing trengs det finansiering. Kristoffersen stilte spørsmål i salen til Støre, om han – dersom Ap kommer i regjering – vil finansiere utvikling av grønn energi og transport i nord. Støre stilte seg da åpen til at staten i alle fall i perioder kan ta eierskap til store prosjekter, noe Kristoffersen er fornøyd med.

– Hvis staten tar større risiko for investeringer, om det er gjennom Enova eller andre måter, ville det vært lettere å etablere en ny, grønn infrastruktur og energiproduksjon i nord, med elfly, tog, energilagring og fornybar energi, mener hun og legger til:

– Historisk sett var vannkraft eid av folket, og jeg tror mye av motstanden mot vindkraft i dag handler om at folk ikke ser effektene av lokal produksjon og eierskap.

Trenger mer enn «fortellinger»

– For Nord-Norges del liker jeg ikke så mye snakk om at vi må ha «felles fortellinger» for at folk skal bli her; jeg mener det vi trenger er handlekraftige politikere som tør å ta tak i konflikter og muligheter, og det synes jeg Støre er. Jeg tror satsing på grønn omstilling innen industri og infrastruktur er nøkkelen til livskraftige samfunn og næringsutvikling, og det er den type satsing som gjør at folk blir, ikke «fortellingen», sier samfunnsgeografen.

 

Moe, Trude Haugseth
Publisert: 17.01.20 13:25 Oppdatert: 11.08.20 13:11
Vi anbefaler