Stinn brakke under Støre-foredrag

- Nordområdesatsingen må eies i nord og oppleves i nord, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre under sitt foredrag ved UiT torsdag 29. april.

Solbakk, Mona
Publisert: 29.04.10 16:30 Oppdatert: 30.04.10 11:08

Det var stinn brakke under utenriksministerens foredrag på Universitetet i Tromsø. Ledelsen måtte til slutt stenge dørene etter at 570 mennesker hadde funnet veien til Auditorium 1. De som ikke fikk plass, ble bedt om å se foredraget på nett.  

Jonas Gahr Støre  (Bredde: 560px)
 Jonas Gahr Støre møtte en fullsatt sal ved Universitetet i Tromsø. Foto: Gunnar Graff

Utenriksministeren startet sitt nordområdeforedrag med et dikt av Rolf Jakobsen, som har vært til stor inspirasjon for han:

Se mot nord.
Oftere.
Det er langt dette landet.
Det meste er nord.

Trekke sammen
I foredraget, med samme tittel som diktet, "Det meste er nord", understreket Støre viktigheten av at Nord-Norge trekker i samme retning.
- Nordområdesatsingen vil bare lykkes om vi trekker sammen, om vi motstår den deprimerende fristelsen det er å få en kortsiktig fordel ved å vende oss mot hverandre, landsdel mot landsdel, fylke mot fylke, øst i fylket mot vest i fylket, offentlig mot privat, næring mot næring, sa utenriksministeren.  

Norges mest vekstkraftige region 
Støre mener Nord-Norge kan bli Norges mest moderne og vekstkraftige region.
- Men det betinger at man griper de nye muligheter som åpner seg ved å jobbe sammen, og at vi klarer å utnytte denne regionens fortrinn ved å tenke utenfor politiske og administrative bokser og at vi søker etter hva som kan utløse verdiskaping, arbeid og velferd.

Kunnskap er navet
- Det viktige nå er at vi satser på en slik måte at det nettopp utløser aktivitet, investeringer, satsinger. Og da er igjen kunnskap så viktig, kunnskap som bygger bro til investeringer, ny nye verdiskap og nye arbeidsplasser, sa Jonas Gahr Støres i foredraget "Det meste er nord".

Nyhetsoppslag fra foredraget:

Foredrag på nett  

 

Solbakk, Mona
Publisert: 29.04.10 16:30 Oppdatert: 30.04.10 11:08