Spennende midtveisseminar for forskere ved UiT og ansatte ved NAV

28.02.19 Eirik Galåen

I et og et halvt år har forskere ved UiT forsket på NAV i samarbeid med NAV-kontor i Troms og Finnmark i prosjektet ALIN – Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV. 11.-13. februar møttes forskerne og NAV-ansatte til midtveisseminar i Alta. Her fikk forskerne presentere sine foreløpige funn, og samtidig var det en anledning for ansatte ved UiT og NAV til å utveksle idéer, tanker og skape tettere relasjoner, for å fremme et fortsatt godt samarbeid mellom institusjonene i regionen.

 
Midtveisseminaret i ALIN-prosjektet (Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV), ble avholdt i Alta 11.-13. februar 2019 Foto: Hasse Berntsen, NAV Troms og Finnmark
På det tre dager lange seminaret, som var delt i en konferansedel med deltakere fra NAV, og et tekstseminar for ALIN-forskerne, deltok rundt 70 personer. Åpningsinnlegg ble holdt av Nina Hermansen, instituttleder ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid, Bente Ødegaard, avdelingsdirektør i NAV Troms og Finnmark, og professor Mai Camilla Munkejord, leder for ALIN, før lederne av de fem arbeidspakkene i ALIN ga en presentasjon av status i sine arbeidspakker.

Deretter ble konferansen delt i to parallelle sesjoner hvor forskerne i de ulike arbeidspakkene hadde presentasjoner, og det var anledning for tilhørerne å stille spørsmål. På dag 2 holdt Øystein Spjelkavik fra OsloMet en gjesteforelesning om arbeidsinkludering og jobbfastholdelse. Konferansedelen ble avsluttet med en seanse ledet av Bente Ødegaard og Stine Dale ved NAV Troms og Finnmark, og Wenche Kjæmpenes fra UiT, om status på hvor vi står nå, og hvor går vi med tanke på samarbeidet videre. På denne seansen deltok flere fra salen med gode innspill.

Det var god stemning på konferansen, og det var spennende både for forskerne som presenterte, og for ansatte på NAV å høre hva forskerne hadde kommet frem til så langt. Det var gode tilbakemeldinger på formatet, og at det var positivt å møtes og utveksle synspunkter og erfaringer.

En milepæl

Midtveisseminaret er den første store konferansen som har blitt holdt mellom UiT og NAV her i nord, og er en milepæl både for ALIN-prosjektet og, ikke minst, for samarbeidet mellom UiT og NAV som helhet.

Institutt for barnevern og sosialt arbeid har i flere år samarbeidet tett med NAV i Finnmark og Troms om bl.a. praksisplasser og studentoppgaver. Og i 2017 underskrev universitetet en avtale med NAV om et strategisk samarbeid og etablering av Universitets-NAV, der det skal bygges opp et koordinert tverrfaglig miljø ved UiT som skal bidra til relevant og kvalitativt god forskning på NAVs ansvars- og tjenesteområder. Forskningsprosjektet ALIN er en del av dette samarbeidet.

  

Bente Ødegaard, avdelingsdirektør i NAV Troms og Finnmark, holdt både åpningsinnlegg og var med å lede avslutningsseansen Foto: Stig Brøndbo

Skummelt og spennende

Bente Ødegaard uttalte at hun følte både stolthet og glede. – Vi har lenge hatt en strategi, en visjon og et ønske om å øke kompetansen og jobbe mere kunnskapsbasert i NAV. No skjer det altså virkelig her for oss på ordentlig.

– Det å bli forska på det e jo kjempespennandes, og litt skummelt. Det trur æ vi alle kjenne på, vi som har åpna kontoran for forskeran, sa hun i åpningstalen sin.

I avslutningsseansen sa Stine Dale fra NAV om det å bli forsket på at det var tøft. Man ble stilt spørsmål som man egentlig ikke hadde lyst til å reflektere over. – I starten opplevdes det litt provoserende å måtte svare på hvorfor vi gjør det på den måten. Men etter hvert var det givendes å få et annet perspektiv inn.

Førsteamanuensis Gunn-Elin Fedreheim sa på sin side at det hadde vært skummelt å presentere foreløpige forskningsresultater for de som var blitt forsket på, eller forsket sammen med – medforskere – som hun presiserte etterpå. Men hun opplevde at det hadde vært gode og konstruktive tilbakemeldinger. Hun konkluderte med at det var bra å ha en slik midtveiskonferanse, som kan påvirke forskningen og endre prosessen underveis.

 

Sirkelbasert veiledning i praksis, fra presentasjonen til stipendiat Marlene Bruun-Lauridsen og professor Ida Hydle i arbeidspakke 3 Foto: Hasse Berntsen, NAV Troms og Finnmark

Fornøyd

Faglig leder av ALIN-prosjektet, Mai Camilla Munkejord, var svært fornøyd med seminaret. – Dette har vært medforskning i praksis, uttalte hun på avslutningsseansen og sa at hun gleder seg til veien videre hvor hovedfokus vil være på videre datainnsamling og analyser, publisering og formidling. – Hver arbeidspakke vil ha ansvar for å formidle resultatene til sine deltakerkontor. Videre vil vi samarbeide med våre kontakter i NAV Troms og Finnmark om formidlingsaktiviteter også rettet mot de kontorene som ikke deltar i en av arbeidspakkene i ALIN.

Videre la hun til at hun vet at UiT ønsker å imøtekomme de NAV-ansattes behov for konkrete etter- og videreutdanningskurs. – Med utgangspunkt i ALIN kan dette være kurs på tema som personvern ved bruk av sosiale medier, lokalt handlingsrom i NAV, arbeidsgiverperspektivet i supported employment, stat-kommune samarbeid i lokale NAV-kontor, eller sirkelveiledning som et verktøy for å fremme myndiggjøring blant sårbare brukergrupper.

– Det er mye spennende å ta fatt på, avsluttet Munkejord.

 

Professor Mai Camilla Munkejord, leder for ALIN-prosjektet Foto: Stig Brøndbo

Ønsker mer forskning

Wenche Kjæmpenes, som er forskningskoordinator for Universitets-NAV, sa at ALIN er et unikt medforskerprosjekt, og at veien videre er å bruke denne erfaringen til å få frem flere slike samarbeidsprosjekter med NAV, og på sikt å få flere Forskningsråds- og EU-prosjekter. – Interesserte forskere ved UiT som ønsker å inngå i et forskningssamarbeid i rammen av Universitets-NAV må ta kontakt med meg, oppfordret hun.

På Twitter   #norgesarktiske