Universitets-NAV

I mars 2017 undertegnet  rektor Anne Husebekk og NAV-direktør Sigrun Vågeng en avtale om et strategisk samarbeid mellom NAV og UiT. Samarbeidet bygger på en langsiktig strategi om å utvikle og styrke forskning, utdanning og kompetanse innenfor arbeids- og velferdstjenestene i Norge.

NAV er en svært viktig samfunnsaktør som står for 1/3 av statsbudsjettet i Norge. En god organisering og drift i samarbeid med brukere og samarbeidende institusjoner er derfor viktig for hele nasjonen. NAV har inngått samarbeidsavtaler med flere høyere utdanningsinstitusjoner i Norge for å utvikle samarbeid om både utdanning og forskning for hele tiden å utvikle tjenester og organisasjon til beste for brukerne.

Universitets-NAV prosjektet tar sikte på at UiT skal bygge opp et koordinert tverrfaglig miljø som bidrar til både relevant og kvalitativt god forskning, tilrettelagte studieprogrammer og utviklingsaktiviteter. 

UiT har etablert en styringsgrupppe som består av representanter fra ledelse og fagmiljø ved UiT , Arbeids- og velferdsdirektoratet og NAV Troms og Finnmark. NAV har over en 3-årsperiode bevilget totalt kr. 6 millioner til oppbygging av koordinert tverrfaglig kunnskapsmiljø ved UiT og utvikling av samhandling mellom UiT og NAV sentralt og lokalt. I tillegg har universitetsstyret ved UiT gått inn med kr. 1 mill.

Våren 2017 startet FoU-prosjektet Arbeid, inkludering og innovasjon i NAV (ALIN) med i alt fem arbeidspakker ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid. Det er en målsetting at det skal startes flere forskningsprosjekter og at flere fagmiljø ved UiT skal involveres.

Rektor Anne Husebekk og NAV-direktør Sigrun Vågeng skrev 6. mars 2017 avtalen som stadfester det nye strategiske samarbeidet mellom universitetet og NAV.

ALIN-prosjektet (Arbeidsinkludering, innovasjon og læring i NAV) består av i alt 5 arbeidspakker og fokuserer på myndiggjøring og arbeidsinkludering.


Ansvarlig for prosjektet: Ingvar Hauge

Kontaktinformasjon: 

Koordinator: Eirik Galåen

Tlf. 78450473

Epost: eirik.galaen@uit.no


AKTUELT

Midtveiskonferanse i ALIN-prosjektet 11.-12. februar 2019 i Alta

+ tekstseminar for alle ALIN-forskerne 12.-13. februar


Artikkel av Aina A. Kane publisert i Tidsskrift for velferdsforskning nr. 04/2018: 

Aina A. Kane: "NAVs begrunnelser av enkeltvedtak", Tidsskrift for velferdsforskning 04/2018

NAVs begrunnelser av enkeltvedtak