Universitets-NAV

Universitets-NAV er et prosjekt ved UiT Norges arktiske universitet, som har mål om å utvikle en tett og forpliktende samhandlingsrelasjon med NAV innenfor områder som omhandler forsknings- og utviklingsarbeid, praksisstudier, hospiteringsordninger og kurs/utdanning/veiledning. Hensikten er å øke kvaliteten ved de relevante utdanningene ved UiT og tilføre NAV relevant kunnskap og kompetanse.

For UiT er det viktig å ha nær kontakt med praksisfeltet, i dette tilfellet NAV, for å sikre at utdanningene har nødvendig kvalitet og relevans. Samtidig har NAV et uttalt mål om å jobbe mer kunnskapsbasert. Et nært samarbeid vil derfor være gunstig for begge parter.  

I mars 2017 undertegnet rektor Anne Husebekk og NAV-direktør Sigrun Vågeng en avtale om et strategisk samarbeid mellom NAV og UiT. Avtalen medfører at UiT skal bygge opp et koordinert tverrfaglig miljø som bidrar til både relevant og kvalitativt god forskning, tilrettelagte studieprogrammer og utviklingsaktiviteter på NAVs ansvars- og tjenesteområder.

Avtalen angir følgende mål for samarbeidet:

  • Styrke kunnskapsbasert praksis ved å utvikle NAV som en lærende organisasjon, med fokus på forbedring av organisatoriske prosesser og tjenester.
  • Bygge opp og styrke praksisbasert forskningskompetanse om NAV ved UiT Norges arktiske universitet på tvers av fakulteter og institutter, og som gir grunnlag for å søke forskningsmidler fra programmer i regi av Forskningsrådet og EU.
  • Øke kvaliteten i utdanningsløpene ved UiT (herunder videreutdanning og praksisstudier) som uteksaminerer kandidater til NAV.

Våren 2017 startet FoU-prosjektet Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV (ALIN) med i alt fem arbeidspakker, som involverer mer enn 20 forskere fra Institutt for barnevern og sosialt arbeid, Institutt for antropologi, Institutt for helse- og omsorgsvitenskap, Senter for omsorgsforskning, Institutt for samfunnvitenskap, Senter for Fredsforskning, RKBU - samt eksterne samarbeidspartnere fra NORCE, OsloMet og Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering

Rektor Anne Husebekk og NAV-direktør Sigrun Vågeng skrev 6. mars 2017 avtalen som stadfester det nye strategiske samarbeidet mellom universitetet og NAV.

ALIN-prosjektet (Arbeidsinkludering, innovasjon og læring i NAV) består av i alt 5 arbeidspakker og fokuserer på myndiggjøring og arbeidsinkludering.

Ansvarlig for siden: Eirik Galåen
Sist oppdatert: 30.05.2020 15:47

Kontaktinformasjon: 

Koordinator: Eirik Galåen


AKTUELT

ALIN konferanse

ALIN vil avholde sin sluttkonferanse som en digital fagdag 4. juni. Program og informasjon om påmelding finner du på nettsiden: Sluttkonferanse ALIN


Symbolpolitikk spenner bein for økt sysselsetting av flere flyktninger. Kronikk i Nordlys/nordnorskdebatt av Gunn Elin Fedreheim og Tina Hansen, 28.05.2020


Tidsskrift for velferdsforskning

Navs vurdering av brukeres bistandsbehov - Rettssikkerhet ved overgang til arbeid, vitenskapelig artikkel av Aina Aune Kane, publisert i Tidsskrift for velferdsforskning nr. 1, 13. mars 2020


Master sosialt arbeid, flyktninger NAV

Flyktninger ønsker å være selvhjulpne. Nye masteroppgaver ved UiT peker på utfordringer både for integrering av flyktninger og NAV sin evne til å hjelpe folk med nedsatt arbeidsevne tilbake til arbeidslivet. Nyhetssak av Magne Kveseth 22.10.2019


Nytt samarbeidsutvalg

20.08.2019 var det oppstartsmøte i et nytt samarbeidsutvalg med medlemmer fra UiT og NAV Troms og Finnmark.


NAV + UiT-forskning = Suksess

NAV + UiT-forskning = Suksess, nyhetssak av Stig Brøndbo og Jørn Berger Nyvoll 12.06.2019


Jobbspesialister i NAV

Krevende hverdag for jobbspesialister i NAV, artikkel av Øivind Fjeldstad i magasinet Velferd 29.04.2019, velferd.no


Jobb-kafe-illustrasjonsfoto

Jobbspesialisten ble redningen, artikkel skrevet av Andreas R. Graven, norceresearch.no 12.04.2019


Hurtigsporet for flyktinger

Liten effekt av "hurtigspor" for flyktinger, artikkel i magasinet Velferd 27.03.2019, velferd.no


– Flyktninger vi har møtt og intervjuet er veldig opptatt av å komme fort i arbeid og forsørge seg selv. Dette er viktig også for samfunnet, skriver kronikkforfatterne. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Ida Martine Pettersen og Marit Aure: Alle vil at flyktninger skal komme fort i jobb - hvorfor er det likevel vanskelig?, publisert på forskning.no 15.03.2019.


Midtveisseminar ALIN

Midtveisseminar i ALIN-prosjektet 11.-12. februar 2019 i Alta


Midtveisseminar ALIN

11.-12. februar 2019 møttes forskere og NAV-ansatte til midtveisseminar i Alta.