Universitets-NAV

Mars 2017 undertegnet  rektor Anne Husebekk og NAV-direktør Sigrun Vågeng en avtale om et strategisk samarbeid mellom NAV og UiT. Samarbeidet bygger på en langsiktig strategi om å utvikle forskning, utdanning og kompetanse innenfor arbeids- og velferdstjenestene i Norge.

NAV er en svært viktig samfunnsaktør som står for 1/3 av statsbudsjettet i Norge. En god organisering og drift i samarbeid med brukere og samarbeidende institusjoner er derfor viktig for hele nasjonen. NAV har inngått samarbeidsavtaler med flere høyere utdanningsinstitusjoner i Norge for å utvikle samarbeid om både utdanning og forskning for hele tiden å utvikle tjenester og organisasjon til beste for brukerne.

Det gjøres mye forskning på ulike sider ved NAVs virksomhet, men Universitets-NAV prosjektet tar sikte på at UiT skal bygge opp et koordinert tverrfaglig miljø som bidrar til både relevant og kvalitativt god forskning, tilretteleagte studieprogrammer og utviklingsaktiviteter.

UiT har etablert en styringsgrupppe som består av representanter fra ledelse og fagmiljø fra UiT , NAV-direktoratet og NAV-kontorene i Troms og Finnmark.

NAV har over en 3-årsperiode bevilget totalt kr. 6 millioner til oppbygging av koordinert tverrfaglig kunnskapsmiljø ved UiT og utvikling av samhandling mellom UiT og NAV sentralt og lokalt. I tillegg har universitetsstyret ved UiT gått inn med kr. 1 mill. i 2017 og fagmiljø ved særlig institutt for barnevern og sosialt arbeid bidrar med egen forskningstid. På sikt vil flere fagmiljø trekkes med.


Ansvarlig for prosjektet: Ingvar Hauge

Kontaktinformasjon: 

Koordinator: Eirik Galåen 

Tlf. 78450473

Epost: eirik.galaen@uit.no