Registerdata for UiT-ansatte og studenter


UiT Norges arktiske universitetet har tegnet institusjonsavtale med Statistisk sentralbyrå (SSB) om bruk av microdata.no.

Microdata.no er datatjeneste som gir mulighet for forskere og studenter til å bearbeide og analysere Statistisk sentralbyrås anonymiserte data om befolkning, utdanning, inntekt, arbeidsmarked og trygd. For mer informasjon se denne infosiden.

På Twitter   #norgesarktiske