Microdata.no


Foto for infrastruktur

Microdata.no er datatjeneste som gir mulighet for forskere og studenter til å bearbeide og analysere Statistisk sentralbyrås anonymiserte data om befolkning, utdanning, inntekt, arbeidsmarked og trygd. 

Tilgjengelige registre er

  • Folkeregisteret
  • Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB)
  • Selvangivelsesregisteret
  • Arbeidsmarkedsdata
  • Forløpsdatabasen FD-Trygd

Tilgang

UiTs forskere og studenter meldes inn av brukeradministrator på egen fakultet.

Geir Rudolfsen 

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Lise Myrvang

Det juridiske fakultet

Sunniva Katharina Thode

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Elisabeth Eriksen

Det helsevitenskapelige fakultet

Marita Pedersen

Det helsevitenskapelige fakultet

Martin-Arne Andersen

Fakultetet for humanoria, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Rolf Håkon Rensaa

Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi

Tore Guneriussen

Fakultetet for naturvitenskap og teknologi

Lotte Dahl

Universitetsbiblioteket

 


Kontaktinformasjon

Gå til microdata.no

Brukermanual

Type: Analyseplattform

Sideansvarlig: Paulsen, Steinar Martin