Styrker samspillet mellom baby og foreldre

Familieenheten i Vestvågøy i Lofoten kombinerer kamera og veiledning når de jobber med samspillet mellom foreldre og baby.

Karlsen, Mariann Schjølberg
Publisert: 22.01.20 15:25 Oppdatert: 24.10.19 13:57

For noen år tilbake ble ansatte i familieenheten i Vestvågøy presentert for foreldre-baby intervensjonen. Et program som er utarbeidet for å gi ekstra støtte til foreldre med psykiske problemer og babyene deres. Tilbudet får de gjennom helsestasjonen.
Sammen med BUP Stokmarknes og flere andre, deltok tre helsesøstre, samt kommunepsykolog, Mari Myrland på todagers opplæring med kurs og veiledning. 
-De to dagene var veldig nyttige og det kunne godt ha vært flere dager. Vi opplevde stort utbytte av å ta opplæringen sammen med BUP. Det var nyttig for oss å få med deres fagkunnskap og bli kjent med hvordan de jobber. Det er også nyttig å jobbe sammen om en metode og sitte igjen med felles språk og felles forståelse, sier kommunepsykolog Mari Myrland.

Tidlig innsats
Foreldre-baby intervensjonen er en satsing familieenheten i Vestvågøy har valgt å sette av ressurser til for å hjelpe foreldre som sliter med depresjon etter fødsel. For foreldrene som takker ja til å delta, innebærer det at helsesøster/kommunepsykolog kommer hjem til familien, gir informasjon og filmer dem mens de er sammen med barnet sitt. Senere får de se på filmen sammen med fagpersonene og får råd og tilbakemeldinger.  Målet er å gjøre foreldrene oppmerksomme på barnets signaler og dermed trygge dem som foreldre.
- Vi tar alltid opp temaet samspill med barn på helsestasjonen. Hvis det forekommer bekymring knyttet til det, enten fra foreldrenes side eller vår, har vi anbefalt eller tilrådet foreldrene til å delta på intervensjonen. Det har vært litt vanskelig å rekruttere og det er veldig mange grunner til det. Vi har forsøkt mange ulike innfallsvinkler. Mange foreldre synes det er skummelt og uvant å bli filmet. Men de fleste synes likevel det er nyttig, understreker Myrland.

Avsatt tid
For å få jobbet systematisk med intervensjonen har familieenheten satt av en halv dag annenhver uke. Da tar de opp caser, diskuterer filmer og driver veiledning.
-Vi har gjort det slik at vi setter av en halv dag annenhver uke til å jobbe med dette. For å kunne jobbe så systematisk har vi vært avhengig at leder i familieenheten gir oss rom og tid til å prioritere tiltaket. Ved å sette av tid på denne måten vet vi at til denne dagen har vi en case, vi filmer eller ser i gjennom film. Det har vært nødvendig for oss å sette av tid ellers ville det vært umulig for oss å få plass til dette i kalenderen. Ved å jobbe jevnt med dette holder vi også kunnskapen varm, sier Myrland.

Veiledning
Enheten har, sammen med BUP, mottatt veiledning fra RKBU Nord jevnlig etter at intervensjonen ble implementert. De mener veiledningen enheten har fått i ettertid har vært essensiell for de ansatte.
-Veiledningen har vært viktig for oss og for progresjonen i arbeidet. Jeg tror ikke vi hadde fått implementert dette så godt dersom vi ikke hadde gjort det sånn. Karin van Doesum har vært veldig imøtekommende og det har vært fint å ha veiledning og ta opp problemstillinger som har dukket opp, sier Myrland.

RKBU Nord tilbyr kostnadsfri opplæring i intervensjonen og det inkludert kursmateriell og veiledning. Intervensjonen er i utgangspunktet et støttetiltak til mødre og fedre med depressive symptomer og babyene deres (opp til 12 mnd). Noen lokale tilpasninger er det like vel rom for.
-Det vi ser er i forhold til manualen, er at det er litt annerledes i vår hverdag. Dette er en liten del av helsestasjonstilbudet vårt. Vi har derfor gjort noen lokal tilpasninger og da har veiledning vært nødvendig for å kunne ta opp problemstillingen underveis. I manualen er mødrene i utgangpunktet innlagt med depresjonsdiagnose, mens hos oss starter det med et vanlig møte med helsestasjonen der foreldre får tilbud uti fra problematikk på helsestasjonsmøte. Det er et frivillig tiltak som de som får tilbudet kan velge å takke ja til. De muntlige tilbakemeldingene vi har fått i ettertid sier oss at de som har gått igjennom intervensjonen har vært fornøyde, sier Myrland.

 

Les mer om intervensjonen her

Karlsen, Mariann Schjølberg
Publisert: 22.01.20 15:25 Oppdatert: 24.10.19 13:57
Vi anbefaler