UiTs nye satsing i kampen mot antibiotikaresistens

UiT har en ny satsing i kampen mot antibiotikaresistens, en av verdens største helseutfordringer. Forrige uke var det kick-off.

Strømsvold, Julie
Publisert: 18.01.19 14:00 Oppdatert: 21.01.19 10:42
Tromsø

For omtrent to år siden utfordret rektor Anne Husebekk fagmiljøet ved UiT til å starte et tverrfaglig senter for forskning på antibiotikaresistens, en av verdens største helseutfordringer. Siden da har de jobbet med dette konseptet og med å få samlet alle de relevante fagmiljøene ved UiT og UNN. Resultatet er Centre for New Antibacterial Strategies (CANS), et senter med 14 forskningsgrupper og over 130 personer fra tre fakulteter og UNN.

CANS vitenskapelige råd: Johanna U Ericsson Sollid, John Sigurd Mjøen Svendsen, Klara Stensvåg og Arnfinn Sundsfjord. Foto: Julie Strømsvold

Forrige uke var det kick-off for denne nye satsing i kampen mot antibiotikaresistens. Omtrent 100 personer møtte opp for å høre forskningsgruppenes presentasjoner.

Dette illustrerer størrelsen på antallet personer som jobber med denne problemstillingen og som skal stå bak denne satsinga, sier CANS direktør Arnfinn Sundsfjord.

Sundsfjord er også professor ved Institutt for medisinsk biologi, og har jobbet med antibiotikaresistente bakterier i snart 25 år.

– Målet med vårt kick-off er å samle folk og skape entusiasme og pågangsmot når vi nå går i gang med det store prosjektet med å etablere senteret, og for å skape en felles forståelse for alle som er involvert. Alle skal vite om det brede, sterke miljøet som står bak, forklarer Sundsfjord.

Forskning ved fakultetene

Sammen med Sundsfjord er representanter fra de forskjellige fakultetene: Klara Stensvåg fra Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), Johanna Sollid fra Det helsevitenskapelige fakultetet (helsefak) og John Sigurd Mjøen Svendsen fra Fakultetet for naturvitenskap og teknologi (NT). Disse fire sitter også i senterets vitenskapelige råd.

BFE sitt fokus er å forske på marine kilder. De forsker på dyr, bakterier, sopp og mikroorganismer, og hvordan de kan bruke det de oppdager for helse og for å bekjempe antibiotikaresistens, ifølge Stensvåg.

På NT-fak er det i relasjon til CANS særlig kjemi som er fokuset, men også innen informatikk og matematikk skjer det viktig forskning.

Et av våre håp med CANS er å kunne dra inn matematikk og informatikk i forståelsen av bakterier, og hvordan de responderer på infeksjoner og infeksjonsbehandling. Det er en arena som mange kanskje ikke tenker på som betydningsfullt innen medisinsk forskning, sier Svendsen.

Helsefak har mange forskjellige bidrag inn i CANS. Bidragene varierer fra å forstå antibiotikaresistens og dens utvikling og hvilke mekanismer antibiotika har for å angripe bakterier, til hvordan samspillet mellom antibiotika, bakterie og menneske foregår.

Rektor Anne Husebekk holder tale ved CANS kick-off. Foto: Julie Strømsvold
Oppfordringen om å starte senteret kom fra rektor Anne Husebekk. Hun var også tilstede for å åpne arrangementet.

– Antibiotikaresistens er en av de største helseproblemene vi som et globalt samfunn vil møte i fremtiden. Jeg har store forventninger til senteret, og det har også verden. Jobb hardt og gi aldri opp, sa hun i sin tale til CANS.

UNN-direktør Anita Schumacher var også tilstede. Selv om senteret er etablert ved UiT, forklarer Schumacher at det er i et samspill med fagmiljøene på UNN.

– Både når det gjelder infeksjonsmedisin, mikrobiologi, barne- og ungdomsklinikken, så er det mange fagmiljøer hos oss hvor jeg tenker det er naturlig med et nært samarbeid.

 Dette er et kjempeviktig og kjempespennende prosjekt, og det er flott at vi både nasjonalt og internasjonalt har fått til denne typen samarbeidsarena på et så avansert nivå, sier Schumacher.

 

UNN-direktør Anita Schumacher på CANS kick-off. Foto: Julie Strømsvold

18 millioner til forskning

Under årsmarkeringen til Trømsø Forskningsstiftelse 15. november i fjor, ble CANS og deres forskning tildelt 18 millioner kroner. Satsingen på CANS var noe stiftelsen hadde et sterkt ønske om å støtte, noe som førte til at det i sommer ble levert en søknad. Denne søknaden gikk ut til referee blant internasjonale eksperter, som ga såpass gode tilbakemeldinger, at CANS ble tildelt den største enhetstildelingen stiftelsen har gitt til nå.

Du kan lese mer om tildelingen her.

Strømsvold, Julie
Publisert: 18.01.19 14:00 Oppdatert: 21.01.19 10:42
Tromsø
Vi anbefaler