18 Mohn-millioner til forskning på antibiotikaresistens

UiTs Senter for nye antibakterielle strategier (CANS) er tildelt 18 millioner kroner for å forsterke kompetanse og samhandling i forskningsarbeidet på antibiotikaresistens.

Schanche, Thomas
Publisert: 16.11.18 11:25 Oppdatert: 16.11.18 11:26

Antibiotikaresistente bakterier er en de største truslene for folkehelsen i verden. Uten antibiotika vil kirurgi og kreftbehandling medføre betydelig høyere risiko. Foto: Flickr: Laura Gil Martinez / IAEA

Midlene ble delt ut 15. november, under årsmarkeringa til Tromsø Forskningsstiftelse. Stiftelsen ble opprettet av Trond Mohn i 2007, og deler ut midlene til forskning på antibiotikaresistens (AMR) etter en omfattende evaluering fra internasjonale forskere.

Styreleder i TFS, Sveinung Hole, Professor Arnfinn Sundsfjord, senterleder for CANS og prorektor for forskning og utvikling, Kenneth Ruud fra den offisielle tildelingen av forskningsmidlene. Foto: David Jensen

Verdens Helseorganisasjon (WHO) anser AMR som en av de tre viktigste helseutfordringene i verden. Det er også en utfordring som UiT i samarbeid med UNN legger mye ressurser i. Over 130 ansatte i 14 forskningsgrupper fra tre fakultet har bygd opp sterke fagmiljøer som utfyller hverandre i forskningsarbeidet. 

Strategisk satsning fra UiT 

Professor Arnfinn Sundsfjord er senterleder for CANS og har sammen med professor Johanna E. Sollid fra Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak), professor Klara Stensvåg fra Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) og professor John Sigurd Mjøen Svendsen fra Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT) jobbet i senterets vitenskapelige råd for å utforme den strategiske satsningen universitetet gjør i forskningen på AMR. Sundsfjord trekker frem det gode samarbeidet og støtten fra UiTs ledelse som suksessfaktorer for at senteret får etterlengtede bevilgninger.

Bevisstgjøring om og forskning på antibiotikaresistens blir gjort over hele verden. Her viser forskere fra Pennsylvania State University, barn bakterier på nyvaskede hender med blacklight. Foto: Flickr: Patrick Mansell, Penn state.

– Det langvarige samarbeidet mellom de tre fakultetene i forskning på AMR tør jeg påstå er et av de mest vellykkede vi har hatt på UiT. Dette er prosjekt som trenger avansert infrastruktur og mye midler, så vi er veldig takknemlig for midlene fra Tromsø forskningsstiftelse og støtten vi har fått fra fakultets- og universitetsledelsen.

 Fruktbart samarbeid 

Professoren forklarer kort hvorfor de tre fakultetene kan utfylle hverandre, dersom ressursene brukes riktig og samarbeidet fungerer.


Arnfinn Sundsfjord mener samarbeidet mellom fakultetene på AMR har vært blant de mest vellykkede i UiTs historie. Foto: Bjørn-Kåre Iversen

– På BFE har de høy kompetanse på å lete etter nye former for antibiotika i havet. På NT er de spesielt dyktige på å studere nye antibiotika – og raffinere dem. På Helsefak har vi høy kompetanse på hvordan bakterier blir påvirket av antibiotika. Synergieffektene av samarbeidet vårt er betydelige, sier Sundsfjord.

Det er mange prosjekter professoren har store forhåpninger til. Han trekker frem en strategi som er spesielt lovende. 

– Tarmen inneholder enorme mengder bakterier. Enkelte av disse kan være resistente mot antibiotika, selv om man ikke er syk. Da er faren for smittespredning spesielt stor. Tradisjonell antibiotika tar knekken på alle bakterier, resistente og ikke-resistente. Men om man kan bruke tarmens normale flora for å konkurrere ut de resistente bakteriene, har man kommet langt på vei. 

Viktige bidrag fra UNN 

Sundsfjord vil også trekke frem AMR-miljøet på UNN som en veldig viktig faktor for at CANS skal kunne lykkes i sitt arbeid.

– UNN har et veldig sterkt AMR-miljø. Avdeling for smittevern og mikrobiologi er også ledende i landet på overvåking av AMR. Biobanken på UNN er en viktig ressurs, der vi kan hente bakterier for å teste dem med våre strategier for å fjerne de resistente bakteriene. Samarbeidet med UNN er helt avgjørende, slår professoren fast. 

Dekke «kompetansehull» 

Professor Johanna E. Sollid fra Helsefak, sier midlene fra Tromsø forskningsstiftelse vil heve kompetansenivået til senteret ytterligere.

– Den samlede kompetansen på UiT og UNN på AMR er betydelig. Vi har brukt ressurser på å utnytte synergier fra de ulike fagmiljøene og disiplinene. Samtidig har vi identifisert hvor vi samlet sett har «kompetansehull» som bremser oss i vårt arbeid. Vi fant at vi best ville forsterke senteret ved å hente inn spesialkompetanse på marin mikrobiota til BFE, system biologi til NT og human mikrobiota til Helsefak, forklarer Sollid.

Johanna E. Sollid jublet da det bla klart at Tromsø forskningsstiftelse tildeler CANS etterlengtede midler. Foto: Mathias Bruvoll

Siden dette er kompetanse som ikke finnes lokalt, er det en kostnadskrevende øvelse å rekruttere ressurspersoner med de rette kvalitetene, sier professoren.

– Vi søkte derfor Tromsø forskningsstiftelse om midler til å hente inn tre unge fremadstormende forskere til innstegsstillinger til de tre fakultetene, med en prøvetid på seks år. Det er derfor fantastisk at senteret får denne tildelingen, jubler Sollid. 

Søkte internasjonal evaluering 

Administrativ leder i Tromsø forskningsstiftelse, Unn Sørum sier det har vært en langvarig og grundig tildelingsprosess.

– Det har vært veldig spennende og morsomt å jobbe med CANS. Arbeidet med AMR er en viktig strategisk satsning for universitetet – og CANS med sine samarbeidspartnere er et av de aller fremste miljøene på dette i Norge. Vi fant det derfor naturlig å søke eksperter fra utlandet for å få ekstern evaluering av søknaden, sier Sørum.

Også søsterorganisasjonen Bergen forskningsstiftelse ser viktigheten i arbeidet med AMR, opplyser Sørum.

– Bergen forskningsstiftelse har nylig hatt en nasjonal utlysning av forskningsmidler, så det blir spennende å se om miljøene i Tromsø når opp.

Ved samme utdeling fikk UiTs Andreia Plaza-Faverola, Þóra Pétursdóttir og Jason Rothman til sammen 36 millioner kroner av Troms Forskningsstiftelse Starting Grant. Les mer om dette her:

Disse fikk millioner av Tromsø Forskningsstiftelse

Les mer om forskning ved UiT på antibiotikaresistens:

Ny metode i kampen mot resistente bakterier

Vil gjenreise effekten av antibiotika

Bekjemper antibiotikaresistens

En verden der vi dør av skrubbsår?

Tromsø Forskningsstiftelse

Tromsø forskningsstiftelse (TFS) ble opprettet av Trond Mohn den 28. mars 2007. Stiftelsen har som formål å støtte og foreta utdeling av midler til langsiktig grunnleggende forskning og forskningsfremmende tiltak, herunder forskningsstrategiske rekrutteringstiltak, ved UiT Norges arktiske universitet. Stiftelsen kan også støtte tilsvarende formål ved andre institusjoner i landsdelen når dette innebærer samarbeid med UiT Norges arktiske universitet. 

Stiftelsen har delt ut penger til kompetanseprosjekter, tematiske satsinger og infrastruktur. Les mer om stiftelsen og hva de har delt ut midler til, på hjemmesida til Tromsø Forskningsstiftelse.

 

Schanche, Thomas
Publisert: 16.11.18 11:25 Oppdatert: 16.11.18 11:26
Vi anbefaler