Tromsøundersøkelsen på BBC

Det var noen hjerter som hoppet litt ekstra, på en sunn måte, da BBC refererte til Tromsøundersøkelsen som «an incredible fascinating study».

Schanche, Thomas
Publisert: 08.11.18 12:53 Oppdatert: 08.11.18 12:51

Funn fra Tromsøundersøkelsen har spredt seg vidt og bredt. Foto: David Jenssen: Montasje: Mathias Bruvoll

Det var forsker Bente Morseth som presenterte viktige funn fra Tromsøundersøkelsen midt på natten for BBC World Newsday. Morseth og samboeren bruker å høre på «Newsday» på vei til og fra jobb mellom Nordkjosbotn og UiT i Breivika, så hun ble litt satt ut da BBC tok kontakt.

– Det var litt overraskende og nervepirrende, men BBC var veldig proffe. De hadde fanget opp saken om høy BMI og risiko for hjerteinfarkt gjennom norske medier, og en researcher snakket lenge med meg både om temaet og om Tromsøundersøkelsen i god tid før selve intervjuet.

Morseth gjorde intervjuet på drøyt fire minutter i ett opptak.

– Karnagie Sharp, som intervjuet meg, var veldig dyktig. Etter å ha hørt programmet mange ganger tidligere, visste jeg at de søker balansert informasjon og ikke jager etter sensasjoner. Jeg er fornøyd med resultatet, konkluderer forskeren. 

 Hør Bente Morseth på BBC World Newsday (fra 42.20 ut i sendingen).

Tromsøundersøkelsen vekker internasjonal oppsikt 

Journalist Karnagie Sharp fra BBC hadde gjort hjemmeleksen sin da hun omtalte Tromsøundersøkelsen som «an incredible fascinating study». Prosjektet er utrolig viktig. Over 45 000 mennesker har deltatt i en eller flere av de syv Tromsøundersøkelsene som er blitt gjort siden 1974. Den uvanlig høye deltakelsen fra et gjennomsnitt av befolkningen er ganske unik i verdenssammenheng. Enda viktigere blir Tromsøundersøkelsen når man kan sammenligne resultatene med

BBC World publiserer nyhetssaker hele døgnet – så Bente Morseth måtte presentere funn fra Tromsøundersøkelsen midt på natten. Foto: Thomas Schanche

andre befolkningsundersøkelser. «Heart to Heart»-prosjektet har fokus på hjerte- og karsykdommer, der tilsvarende undersøkelser blir gjort på befolkningen i Novosibirsk og Arkhangelsk, og sammenlignet med funnene fra Tromsø. Dette vekker internasjonal oppsikt og kan for eksempel endre metodene for hvordan man undersøker, behandler og følger opp høyt blodtrykk. Tromsøundersøkelsen er et skattekammer av medisinske data. 

Viktig informasjon til befolkningen 

En artikkel med Laila Hopstock og Bente Morseth om funn forskningsgruppen deres har gjort, har spredt seg vidt og bredt. De fant at overvekt er en høyere risikofaktor for hjerteinfarkt enn et lavt aktivitetsnivå. Budskapet er vanskelig å kommunisere, spesielt for forskere som vet at fysisk aktivitet og en aktiv livsstil er veldig viktig for hjertehelsen.

– Nye funn, som at overvekt er farligere for hjertet enn inaktivitet, er viktig å fortelle befolkningen. Det er utfordrende for oss å formidle dette på riktig måte, slik at ikke journalister vinkler saken til at fysisk aktivitet ikke er viktig. Fordi fysisk aktivitet er veldig sunt for alle, uansett vekt, slår Hopstock fast. 

Hopstock påpeker at det ikke bare er prosjektene og funnene som når ut i media som er viktige. Foto: Thomas Schanche

200 pågående forskningsprosjekter 

Hopstock påpeker at det ikke bare er prosjektene og funnene som når ut i media som er viktige.

– Akkurat nå pågår det om lag 200 forskningsprosjekter med datagrunnlag fra Tromsøundersøkelsen. Mange tidligere prosjekter har fått betydning for folkehelsen, og behandling og rutiner er endret som følge av funnene som er gjort.

Forskeren er glad prosjektet får oppmerksomhet, men setter det hele i perspektiv.

– Dette er bare en liten flik av forskningsfunnene som er publisert fra Tromsøundersøkelsen. Dataene ligger lagret og vil bli brukt i nye doktorgrader og gi oppdagelser som er viktige for folkehelsen i fremtiden.

Les mer: 

Tromsøundersøkelsen

Hjemmeside til prosjektet «Heart to Heart» som sammenligner helsedata fra Tromsø, Novosibirsk og Arkhangelsk

Trening nuller ikke ut høy BMI

Schanche, Thomas
Publisert: 08.11.18 12:53 Oppdatert: 08.11.18 12:51
Vi anbefaler